บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘without’

Can’t Spell EdPEx without EDP

slide1

EdPEx

  • Education Criteria for Performance Excellence

EDP

  • (Mahidol University) Executive Development Program

ที่มา: เกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่จากภาควิชาหนึ่งติดต่อมายังงานพัฒนาคุณภาพถึงเรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมใช้ในงาน EdPEx แต่พูดเพียงสามตัวอักษรแรก ซึ่งก็คือ EDP ที่บังเอิญเป็นตัวย่อของโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผมไปอบรมมาพอดี (เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559) เมื่อนำไปโพสต์ในไลน์กลุ่มเพื่อนผู้เรียน EDP รุ่นที่ 15 ด้วยกันก็ได้รับความสนใจเล็กน้อย (2 คนจากสี่สิบกว่าคนส่งสติกเกอร์มาร่วมตกใจด้วย)