บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘TCAS’

ทำไมประเทศไทย ต้องการนักวิทยาศาสตร์ (TCAS63)

สมัครเรียนคณะวิทย์ มหิดล (TCAS62)

TCAS_MUSC_Website_20181112

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2561

ปีการศึกษา 2561 ที่จะมาถึงในปีหน้า จะมีการใช้ระบบการสอบเข้าใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายอย่างที่น่าศึกษา ยกตัวอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผมทำงานอยู่ ซึ่งก็ต้องใช้ระบบการรับนักศึกษาเข้าแบบใหม่นี้เช่นกัน

MU_TCAS_20171002

MU TCAS 2561

เปรียบเทียบจำนวนการรับนักศึกษาแต่ละรอบของมหาวิทยาลัยมหิดล

  • รอบที่ 1 ม.มหิดลรับ 535 คน ผ่านระบบ Portfolio
  • รอบที่ 2 ม.มหิดลรับ 916 คน ผ่านระบบ Quota
  • รอบที่ 3 ม.มหิดลรับ 1,821 คน ผ่านระบบ Direct Admission
  • รอบที่ 4 ม.มหิดลรับ 846 คน ผ่านระบบ Central Admission
  • รอบที่ 5 ม.มหิดลรับ 34 คน ผ่านระบบรับอิสระ

การรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

แต่ก็มีหลักสูตรที่ไม่ได้ใช้ระบบ TCAS เช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง