บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘SciEx2013’

เกณฑ์การให้คะแนนโปสเตอร์โครงงานวิทยาศาสตร์ SciEx2013

ในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 (The Science Project Exhibition 2013 หรือ SciEx2013) มีการประกวดโปสเตอร์ด้วย โดยนักศึกษาต้องทำโปสเตอร์ขนาด A0 เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่เป็นทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

  • เนื้อหา/ข้อมูล 60%
  • ลักษณะโปสเตอร์ (20%)
  • ผู้นำเสนอ (20%)

นักศึกษาอาจต้องอธิบายเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับกรรมการที่มาถาม (เช่นหากผู้มาสอบถามเป็นชาวต่างชาติ คงต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ) การให้รางวัลแบ่งออกเป็นโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements