บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ไม้ล้ม’

ถอนรากถอนโคน

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆ ต้นหางนกยูงในสวนสุขภาพ (ป่าสัก) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ได้โค่นล้มลงมีลักษณะดังภาพ

ต้นหางนกยูง

ต้นหางนกยูง

ฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนดินนิ่ม ต้นไม้มีน้ำสะสมมากจนล้มได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง