บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘แล็บกริ๊ง’

แล็บกริ๊ง 1/2554

สัปดาห์นี้ได้จัดสอบวิชาปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งสำหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปกติ และสำหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งถือว่าเป็นปีแรก

Lab_Exam_1of2014_10

สอบกันไปเมื่อวันที่ 6 และ 9 ตุลาคม 2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

แล็บกริ๊งปลายภาค ภาคต้น 2556

SCBI 102

SCBI 102

การสอบปลายภาคเริ่มขึ้นแล้วด้วยการสอบแล็บกริ๊งในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา เริ่มในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

คุมสอบปฏิบัติการชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

SCBI102_Midterm_20130805_13

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การสอบปลายภาคปฏิบัติการชีววิทยา ICBI 102 และ 202

ICBI102_Final_Examination_20130709

การสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยาบูรณาการ ICBI 102 Integrated Laboratory in Biology I ในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 ซึ่งผมทำได้แค่ส่งข้อสอบให้ไปสอบกัน เพราะติดภาระกิจไปต่างประเทศพอดี

ภาพชุดนี้มาจากเฟซบุ๊คของ MUIC Science Division

ICBI202_Final_Examination_20130711

การสอบปลายภาควิชา ICBI 202 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ภาพจากเฟซบุ๊คของ MUIC Science Division เช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การสอบกลางภาค ICBI 202

ติดภาระกิจไปคุมสอบเองไม่ได้ แต่ทาง http://www.facebook.com/muic.sciences ถ่ายภาพบรรยากาศมาในชม

image

ขอบคุณเก่ง ที่ช่วยจัดการเรื่องการสอบ และถ่ายภาพมาให้ชมครับ

แล็บกริ๊งความหลากหลายของพืชและสัตว์

Lab_Midterm_540_20130114

การสอบกลางภาค วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 (วทชว 104) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและสัตว์ รวมแบคทีเรีย ฟังไจ และโพรตัวซัวด้วย

หลายคนคงตั้งใจสอบจนลืมสังเกตุว่าวันนี้เราสอบกันในห้องแล็บติดแอร์กัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เลคเชอร์ยามเช้าวันมหิดล 2555

วันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 และถึงแม้ว่าจะไม่มีการเรียนการสอนในวันนี้ แต่ผมก็ให้นักเรียนมานั่งฟังเลคเชอร์เรื่องสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคในวันนี้อยู่ดี

สามคนในภาพมานั่งคอยผมอยู่ก่อน และมีนักศึกษาทะยอยมาเรื่อยๆ คงเกือบถึง 100 คนในตอนที่จบการบรรยาย ส่วนคนที่ไม่ได้มาก็ไปถามเพื่อนต่อเอาเองว่าเรียนอะไรกัน

มีเลคเชอร์ก่อนการสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ในตอนบ่ายก็ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาอยากเข้าเรียนเท่าไหร่อยู่แล้ว บางคนมาเรียนก็จริง แต่มานั่งติวเตรียมสอบตอนบ่ายกันก็มาก