บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘แล็บกริ๊ง’

แล็บกริ๊ง 1/2554

สัปดาห์นี้ได้จัดสอบวิชาปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งสำหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปกติ และสำหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งถือว่าเป็นปีแรก

Lab_Exam_1of2014_10

สอบกันไปเมื่อวันที่ 6 และ 9 ตุลาคม 2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

แล็บกริ๊งปลายภาค ภาคต้น 2556

SCBI 102

SCBI 102

การสอบปลายภาคเริ่มขึ้นแล้วด้วยการสอบแล็บกริ๊งในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา เริ่มในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

คุมสอบปฏิบัติการชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

SCBI102_Midterm_20130805_13

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การสอบปลายภาคปฏิบัติการชีววิทยา ICBI 102 และ 202

ICBI102_Final_Examination_20130709

การสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยาบูรณาการ ICBI 102 Integrated Laboratory in Biology I ในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 ซึ่งผมทำได้แค่ส่งข้อสอบให้ไปสอบกัน เพราะติดภาระกิจไปต่างประเทศพอดี

ภาพชุดนี้มาจากเฟซบุ๊คของ MUIC Science Division

ICBI202_Final_Examination_20130711

การสอบปลายภาควิชา ICBI 202 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ภาพจากเฟซบุ๊คของ MUIC Science Division เช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การสอบกลางภาค ICBI 202

ติดภาระกิจไปคุมสอบเองไม่ได้ แต่ทาง http://www.facebook.com/muic.sciences ถ่ายภาพบรรยากาศมาในชม

image

ขอบคุณเก่ง ที่ช่วยจัดการเรื่องการสอบ และถ่ายภาพมาให้ชมครับ

แล็บกริ๊งความหลากหลายของพืชและสัตว์

Lab_Midterm_540_20130114

การสอบกลางภาค วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 (วทชว 104) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและสัตว์ รวมแบคทีเรีย ฟังไจ และโพรตัวซัวด้วย

หลายคนคงตั้งใจสอบจนลืมสังเกตุว่าวันนี้เราสอบกันในห้องแล็บติดแอร์กัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เลคเชอร์ยามเช้าวันมหิดล 2555

วันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 และถึงแม้ว่าจะไม่มีการเรียนการสอนในวันนี้ แต่ผมก็ให้นักเรียนมานั่งฟังเลคเชอร์เรื่องสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคในวันนี้อยู่ดี

สามคนในภาพมานั่งคอยผมอยู่ก่อน และมีนักศึกษาทะยอยมาเรื่อยๆ คงเกือบถึง 100 คนในตอนที่จบการบรรยาย ส่วนคนที่ไม่ได้มาก็ไปถามเพื่อนต่อเอาเองว่าเรียนอะไรกัน

มีเลคเชอร์ก่อนการสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ในตอนบ่ายก็ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาอยากเข้าเรียนเท่าไหร่อยู่แล้ว บางคนมาเรียนก็จริง แต่มานั่งติวเตรียมสอบตอนบ่ายกันก็มาก

สอบแล็บกริ๊งวิชา ICBI 202

เนื่องจากอาจารย์ผู้ดูแลวิชา ICBI 202 หรือวิชา Integrated Biology Laboratory 2 ไม่ว่างเพราะติดประชุม ผมเลยต้องไปคุมสอบแทนต่อจากการไปคุมสอบวิชาเคมีอินทรีย์ให้กับนักเรียนปกติที่ศาลายาในช่วงเช้ามาแล้ว

ข้อสอบทั้งหมดมาจากปฏิบัติการเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 5 ปฏิบัติการ

บรรยากาศก่อนสอบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แล็บกริ๊งปลายภาค 2555

ปิดคอร์สไปหนึ่งวิชา เมื่อเราจัดการสอบวิชาปฏิบัติการชีววิทยาในลักษณะของแล็บกริ๊งนอกตารางสอบของวิชาอื่น

สอบแล็บกริ๊ง

ข้อสอบในตอนปลายภาคนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเจริญพัฒนาของตัวอ่อนและพวกสรีระวิทยาทั้งหลาย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 

แล็บกริ๊ง

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการสอบกลางภาควิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ซึ่งมีลักษณะการสอบเป็นแบบแล็บกริ๊ง ที่นักศึกษามีเวลาในการทำข้อสอบแต่ละข้อเพียง 1 นาที แล้วก็จะต้องลุกเดินเปลี่ยนที่ไปทำข้ออื่นทันทีที่ได้ยินเสียงกริ๊ง (หรือเสียงอ๊อดสัญญาณ)

ภาพคำถาม

จริงๆแล้วควรใช้ตัวอย่างจริง ตัวอย่างดอง สไลด์ถาวรที่ต้องดูผ่านกล้องจุลทรรศน์จริงๆในการสอบ มันถึงจะได้บรรยากาศการสอบแล็บกริ๊งที่แท้จริง (เช่นความเครียดเมื่อพบว่าส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วไม่เห็นด้วยซ้ำว่าอาจารย์ตั้งใจจะให้ดูอะไร)

แต่การจัดสอบแบบ 8 วง ทำให้ต้องใช้ตัวอย่างที่ต้องมีมากถึง 8 ชิ้นที่เหมือนกันตามไปด้วย เพื่อความเสมอภาคกัน แต่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีไม่พอให้ใช้ครบ 8 วงของการสอบ วงละ 32 คนในการสอบครั้งนี้ ดังนั้นจะมีนักศึกษาสอบพร้อมกันได้ถึง 32×8 หรือ 256 คนต่อรอบ ทำให้นักศึกษาที่เหลือไม่ต้องนั่งรอนาน (เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือ)

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต้องการใช้ถามนักศึกษาในการสอบจึงถูกนำมาทำเป็นภาพถ่ายแทน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณที่มาของรูปส่วนใหญ่ที่เห็นในภาพข้างบนที่มีหลากหลายแหล่งที่มามา ณ ที่นี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: