บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘เรื่องเดียวกัน’

เขียนบลอกเรื่องเดียวกันทุกวัน

Project365

ทีมงานของ WordPress.com ประกาศท้านักเขียนบลอกให้เขียนเรื่องเดียวกันทุกๆวันในปีค.ศ. 2012 ที่จะถึงนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ Project 365

ปีนี้ ค.ศ. 2011 ก็มีโครงการให้เขียนบลอกเรื่องอะไรก็ได้ในทุกๆวัน กับเขียนบลอกเรื่องใดๆก็ได้หนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์

หลายคนก็มีโครงการที่ตั้งใจจะเขียนเรื่องเดียวกันให้ได้ทั้งปีจริงๆ เป็นเรื่องน่าทึ่งเหมือนกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: