บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘เยี่ยมชม’

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา

Benjama_Visit_20130627_17

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

นักศึกษาค่ายทุนเรียนดีเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา

Biology_SAST_Tour_20130326

 

นักศึกษาค่ายทุนเรียนดี (SAST) เยี่ยมชมการชี้แจงหลักสูตรของภาควิชาชีววิทยา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ระหว่างมาเข้าค่ายเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556