บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘เปิดบ้าน’

งาน Open House 2013

Open_House_2013

งานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ. 2556 นี้ตรงกับวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งทางภาควิชาชีววิทยาเองก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องปฏิบัติการรวม หรือห้องปฏิบัติการย่อย และด้วยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ก็ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

แต่อย่าลืมว่าเราจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่ ม.มหิดล ศาลายา ในชื่องานว่ามหิดลวิชาการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โครงการภาษาอังกฤษโรงเรียนโพธิสาร

PotisarnEP_Openhosue_20130126_60

ได้ไปร่วมเสวนาเรื่องการเรียนการสอนในโครงการ English Program (EP) ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่ง เขตตลิ่งชัน เนื่องในงาน Open House 2013 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: