บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘เบ็ญจะมะมหาราช’

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา

Benjama_Visit_20130627_17

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: