บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘เนื้อหา’

BioPress เว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยาสายพันธุ์ใหม่

BioPress_Evolution_20150320

เริ่มปรับปรุงเว็บไซต์ชีววิทยาที่ดูแลอยู่เป็นเวอร์ชันใหม่ภายใต้การทำงานของระบบจัดการเนื้อหาแบบ WordPress ที่ URL http://biology.sc.mahidol.ac.th

BioPress เป็นชื่อเล่นหรือรหัสที่ผมใช้เรียกเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่นี้ จากการนำเอาคำว่า Biology กับ WordPress มารวมกัน

ภาพแสดงให็เห็นว่าจากยังไม่มีอะไรเลย กลับกลายเป็นเว็บไซต์ที่เริ่มมีเนื้อหาได้ภายใน 2-3 ชั่วโมง (จากภาพย่อยซ้ายไปขวา เป็นภาพหน้าจอที่เวลาต่างกันประมาณภาพละ 1 ชั่วโมง)

นอกจากเรื่องระบบจัดการเนื้อหาแล้ว การได้โดเมนใหม่ที่มีคำว่า “biology” ย่อมที่จะดีกว่าที่อยู่ของเว็บไซต์เดิมที่ใช้ “scbi” ซึ่งคงต้องคอยดูต่อไปว่า Search Engine ทั้งหลายจะเห็นเว็บไซต์ใหม่นี้ได้ดีแค่ไหนอย่างไร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง