บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘เต็กเตี๋ยว’

ชิมสเต็กร้านเต็กเตี๋ยว ม.เกษตร บางเขน

2015-06-19-12-13-09_deco (1)

ทีโบนสเต็ก ร้านเต็กเตี๋ยว แห่ง KU Avenue มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ประตู 3) ที่ตัดสินใจไม่ทานข้าวกลางวันในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 (วทท.เพื่อเยาวชน) แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มาจ่ายเงินทานสเต็กเอง

ราคาสเต็กในภาพ 380 บาท (ทางร้านคิดค่าบริการ 10% ระบุในบิล)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง