บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘เดอะสุโกศล’

ดินเดอร์งานแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2557

อาหารค่ำ

อาหารค่ำ

รายการอาหาร

 • Caesar salad with smoked chicken breast
 • Minestrone – Italian style broth with fresh vegetable
 • Filet of sea bass baked with crust of herbs and bread crums, served with lemon butter sauce and steamed rice and fresh vegetables
 • Apple strudel with vanilla ice cream
 • Coffee or Tea

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2557

ผมได้รับเกียรติจาก สสวท. ให้มาร่วมในงานแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2557

ยกนิ้วให้นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2557

ยกนิ้วให้นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2557

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557 ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

พิธีกรรับเชิญ

 • ดร.นิศรา การุณอุทัยสิริ
 • ดร.ระพี บุญเปลื้อง

กำหนดการ

 • 18:00 ลงทะเบียน
 • 18:30 พิธีกรกล่าวต้อนรับ เล่าประวัติความเป็นมา และฟังการบรรเลงไวโอลินโดย ด.ช.ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี
 • 19:00 ชมวิดีทัศน์ประวัติผู้ได้รับรางวัล 
 • 19:30 ศาตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน์ ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกล่าวรายงาน
 • 19:35 ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี เปิดงานและแสดงสุทรพจน์ 
 • 19:55 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแสดงปาฐกถา
 • 20:15 นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กล่าวแสดงความรู้สึก
 • 20:30 การบรรเลงพิณแก้ว โดยอ.วีรพงษ์ ทวีศักดิ์ นักบรรเลงพิณแก้ว Top 10 ของโลก
 • 20:45 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธีส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวปิดงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง