บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘อาจารย์ตัวอย่าง’

จรรยาบรรณอาจารย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ได้ถูกเชิญไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างกับทางคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยนายกสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (อ.ชื่นจิตต์) อาจารย์ตัวอย่างในปีก่อนหน้าเช่น อ.เดวิด และอ.ฉัตรชัย และกรรมการสภาฯ เช่นอ.วรนุช (ซึ่งไม่อยู่ตอนที่ผมไปให้ข้อมูล) ทั้งนี้ทางสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ที่กำลังคัดเลือก “อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์คณะวิทย์ ประจำปี 2557” ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ตามแนวทาง “จรรยาบรรณอาจารย์” ของสภาอาจารย์ ซึ่ง อ.สุดา ได้โพสต์ไว้บนเฟซบุ๊คว่าประกอบด้วย

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
3. การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
4. ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาอาจารย์ตัวอย่าง 2557

Thumbdrive_MUSC_Senate_20140828

เนื่องในโอกาสที่สภาอาจารย์คณะวิทย์ จัดให้มีการลงคะแนนร่วมคัดเลือก “อาจารย์ตัวอย่างคณะวิทย์” ประจำปี 2557 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 0900-1500

ผมได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนในฐานะที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากใช้สิทธิจะได้จับฉลากของที่ระลึก ซึ่งอาจจะได้เป็นซองใส่เอกสาร หรือรางวัลใหญ่ก็คือแฟลชไดร์ฟขนาด 8 GB

ซึ่งเมื่อผมมาจับฉลาก เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็ทักว่าอย่างอาจารย์ต้องได้รางวัลใหญ่แน่ๆเลย …แล้วก็ได้แฟลชไดร์ฟมาจริง ดังภาพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง