บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘อัธยาศัย’

MU X การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ยุคของการเรียนในห้องเรียนตามหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กำลังจะเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน หรือที่เรียกว่าตามอัธยาศัย อยากเรียนเรื่องอะไรก็เลือกเรียนเรื่องนั้น ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผมทำงานอยู่ ก็ได้จัดทำระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีชื่อเรียกว่า Mahidol University Extension

muxweb_20171005

MUx

MUx_20171005_540px

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เรียนด้วยตัวเองจากวีดิโอ The Shape of Life

ในปีการศึกษา 2557-2558 นี้ วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 จะให้นักศึกษาไปศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์โลก ด้วยการดูสารคดีชุด The Shape of Life ที่มีไฟล์ให้ดูผ่านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีขั้นตอนดังนี้

ชั้นที่ 1 ไปที่เว็บไซต์ของงานศาลายา

ชั้นที่ 1 ไปที่เว็บไซต์ของงานศาลายา

ชั้นที่ 2 เลือกดูวีดิโอสำหรับนักศึกษากลุ่มอื่นๆ

ชั้นที่ 2 เลือกดูวีดิโอสำหรับนักศึกษากลุ่มอื่นๆ

ขั้นที่ 3 เลือกดูตอนที่ต้องการ

ขั้นที่ 3 เลือกดูตอนที่ต้องการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง