บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘อัจฉริยะ’

ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556

SciMath_DevCamp_20130404_08

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประกวดการประดิษฐ์รถอัจฉริยะในงานวิทยประลองยุทธ

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันประดิษฐ์รถอัจฉริยะ ในกิจกรรมชื่อ “วิทยประลองยุทธ” ในงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (Open House 2012) เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ภายในโรงยิมอาคารสตางค์ (รอบชิงชนะเลิศ) หลังจากที่ให้เวลาประดิษฐ์รถกันในช่วงเช้าที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ติดตามภาพตอนประดิษฐ์และผลการแข่งขันได้ในการอัพเดทครั้งต่อไปครับ (กล้องงานการศึกษา)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

ช่วงนี้ตอนเย็นถึงค่ำของวันพุธจะมีสอนพิเศษเด็กม.ต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University) โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจ และมีความสามารถในระดับสูงให้เกิดการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยกำหนดให้เรียนเพิ่มเป็นเวลาสองชั่วโมงหลังเลิกเรียน (16:30-18:30)

โดยคัดเลือกนักเรียนในกลุ่มต่อไปนี้เข้าโครงการ

  • นักเรียนที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันวิชาการจากสสวท.
  • หรือเป็นนักเรียนที่มีความสนใจและมีผลการเรียนในรายวิชาสูงสุดประมาณ 10 อันดับแรก
  • หรือเป็นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดมาได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: