บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘อบรม’

เดินเล่นถ่ายรูปในศาลายา

ไปเดินเล่น ถ่ายรูปเล่น ในศาลายา (ดุริยางคศิลป์) หลังร่วมการอบรม C2C ของกองพัฒนาคุณภาพ ที่ห้องทวีวัฒนา วิทย ศาลายาพาลิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

walk_with_edp15_20170126_006

เสร็จแล้วก็ไปทานข้าวเย็นกันที่ร้านอัญญา เพลซ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมนักบริหารระดับกลาง 2559

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (MU-EDP#15)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ไปอบรมเกณฑ์ TQA 2016

TQA_Criteria_20160302-4

ไปนั่งเรียนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ของปีนี้ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเซนจูรี พาร์ค

อัลบั้มภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

English for Local Museum Personel

แผ่นซีดี “ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” (English for Local Museum Personel) ที่ได้รับมาจากหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

English_for_Museum_20130712_19

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการกลาง

MUBio_Central_Laboratory_Workshop_20130710

 

ห้องเครื่องมือกลาง ภาควิชาชีววิทยา จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการกลางของภาควิชาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ของภาควิชาในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2556

สิ่งที่ต้องนำไปในการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน

กองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลด้านการจัดการเรียนการสอนขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา ชลบุรี ทั้งนี้ต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปเข้าอบรมด้วย

  • course syllabus หรือ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ดูแล 1 วิชา
  • ข้อสอบ 1ข้อ

ปัญหาก็คือมีหลายวิชา และข้อสอบจำนวนมากมายมหาศาล จะเอาวิชาไหนและข้อไหนไปดี ฮิๆ

ของกินโรงแรมสายลม

รวมภาพของกินและของว่างจากโรงแรมสายลม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ที่ไปร่วมการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์:

อบรมและสอบการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ Thailand Quality Award ครบรอบ 10 ปีแล้วในปีนี้ และเป็นที่รู้จักและยอมรับกันจนทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลก็ต้องการให้หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่ามีคุณภาพในระดับชาติจนได้รับรางวัลนี้เช่นกัน

ในด้านการศึกษานั้นมีการวัดผลอีกรูปแบบหนึ่งมีชื่อย่อว่า EdPEx หรือ Education Performance Excellence ดำเนินการโดยสกอ. ซึ่งจะเหมาะกับองค์กรอย่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษามากกว่า

แต่เมื่อ EdPEx ก็มีรากฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การจะทำให้ได้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ จึงต้องการความรู้ความเข้าใจและชำนาญเรื่องเกณฑ์ และการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว

ทำให้ผมและอีกหลายๆคนในคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปเรียนและอบรมเพื่อมุ่งไปเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในขณะที่หลายๆคนก็จะมุ่งไปเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศด้วยเช่นกัน

เมื่อวันพุธที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ผมและเจ้าหน้าที่อีกสองท่านของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ไปอบรมเรื่องการเตรียมเป็นผู้ตรวจประเมิน (TQA Pre-Assessor) ที่โรงแรมสยามซิตี้ ซึ่งตามด้วยการสอบทักษะการประเมินในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ซึ่งขณะนี้ก็คงทราบผลกันแล้ว (ว่าไม่ผ่าน!)

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน TQA Pre-Assessor จะได้การบ้านมาทำและเข้าอบรมหลักสูตร TQA Assessor ในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ไปไหนมาไหนบ้างสัปดาห์นี้

รู้สึกว่าสัปดาห์นี้งานเยอะมาก ถึงขนาดต้องงดเลคเชอร์ไปสองวิชา และยังไม่รู้จะหาชั่วโมงชดเชยได้จากที่ไหน เพราะเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเดียวก็จะสอบปลายภาคกันอีกแล้ว

  • ต้นสัปดาห์มีการสอบแล็บกริ๊งกลางภาคสำหรับวิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ซึ่งก็ไปคุมการสอบทั้งวัน แต่ที่สำคัญคือต้องเป็นคนออกข้อสอบทั้ง 18 ข้อในส่วนที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (อ่านต่อ…)
  • ตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์ เป็นคิวของการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA) ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ทั้งนี้เนื่องจากทางต้นสังกัดต้องการนำระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านการศึกษา (EDucation Performance EXcellence หรือ EdPEx) มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน และอยากให้มีผู้ตรวจประเมิน (assessor) ในหน่วยงานเองด้วย แต่การจะเป็นผู้ตรวจประเมินได้ ต้องผ่านการทดสอบมากมาย และขั้นแรกคือต้องลงเรียนเรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้เสียก่อน แม้ว่าจะเคยลงเรียนมาแล้วครั้งนึง แต่ใบประกาศของการอบรมจะใช้ข้ามปีไม่ได้ จึงต้องมาอบรมแบบที่ห้ามสายห้ามขาดกันใหม่อีกรอบนึง (อ่านต่อ…)
  • ระหว่างที่อบรมอยู่ ก็พอมีเวลาไปเดินเล่นงานพญาไทบุ๊คแฟร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. 2555 แต่ก็พลาดการเสวนาพิเศษไปหมด เพราะเขาบรรยายกันตอนเที่ยงวัน (ดูแต่ภาพบรรยากาศที่ถ่ายมาได้…)
  • เวลาว่างตอนเย็นของวันพฤหัสฯที่ 9 ก.พ. 2555 ก็เอาไว้ไปร่วมงานแสดง มอบรางวัล และพิธีปิดในงานประชุมวิชาการพสวท.ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (อ่านต่อ…)
  • วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2555 ถูกใช้เป็นวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพสวท.ระดับม.ปลาย ซึ่งเกิดขึ้นที่ศูนย์โรงเรียนพสวท.ทั่วประเทศ ผมไปร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (อ่านต่อ…)
  • จริงๆแล้วตอนกลางวันมีงานคืนสู่เหย้าที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส ทำให้ไปได้ไปร่วมงานในปีนี้ (ไม่มีใครโทรให้ไปช่วยซื้อบัตรด้วย สงสัยบัตรหมดแล้วมั้ง) …ไม่ต้องอ่านต่อเพราะไม่ได้ไป