บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ห้องสอบ’

เลขที่นั่งสอบ

image

วันสอบกลางภาคเรียนของเทอมที่หนึ่งอาจมีเรื่องให้ต้องประหลาดใจนิดหน่อย ยกตัวอย่างเช่นการหาห้องสอบของตัวเองไม่เจอ ซึ่งเป็นไปได้สำหรับนักศึกษาที่เริ่มสอบวันแรกและคิดว่าเดินตามเพื่อนๆไปก็น่าจะโอเค แต่กลับพบว่าไม่มีชื่อตัวเองอยู่ในห้องสอบนั้นๆ ส่วนมากแล้วเกิดจากการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างเลขประจำตัวกับเลขที่นั่งสอบ ซึ่งสำหรับบางคนนั้นจะไม่ใช่เลขเดียวกัน และบางคนก็ไม่เคยสังเกตุว่าเลขที่อยู่หน้าเลขประจำตัวในใบเซ็นชื่อของตนคือเลขอะไร ซึ่งนั่นก็คือเลขที่นั่งสอบ อีกแนวทางหนึ่งคือควรสำรวจหาห้องสอบของตนเองก่อนเสียแต่เนิ่นๆ เช่นก่อนเวลาสอบ หรือจะให้ดีก็หาห้องสอบของตนเองเสียตั้งแต่สัปดาห์ก่อนสอบไปเลย เพราะทางมหาวิทยาลัยมักจะจัดห้องสอบไว้เรียบร้อยก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว

คุมสอบปลายภาค 2/2555-2556

ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555-2556 มาแล้ว ปรากฎว่าได้เป็นห้องสอบที่ L1-102 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 0900-1200 นักศึกษาคนไหนสอบห้องนี้ แล้วเจอกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สอบกลางภาคใน L-01

SCBI411_Midterm_Examination_20121226_01

การสอบกลางภาคสำหรับวิชา วทชว 411 วิวัฒนาการในปีนี้ต้องมาใช้ห้อง L-01 ที่ตึกกลม ที่กว้างขวางจุคนกว่า 500 คน แต่มีนักศึกษาสอบเกือบ 60 คน

เจ้าหน้าที่ที่หาห้องสอบให้บ่นเล็กน้อยเนื่องจากผมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากห้องขนาดใหญ่ ที่จะได้กระจายนักศึกษาให้อยู่ห่างๆกันได้ทั้งห้อง แต่ใช้เพียงด้านหน้า และบางส่วนของช่วงกลางของห้องเท่านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สอบวิวัฒนาการในห้องปิดตาย

การสอบโดยใช้ห้อง B401 จะทำให้ได้ภาพแบบนี้ออกมาเมื่อถ่ายภาพจากด้านนอกผ่านประตูเข้าไป

สอบกลางภาควิชาวทชว 411

ในภาพเป็นการสอบวิชา วทชว 411 วิวัฒนาการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในช่วงแรกของการสอบ มีอาจารย์จอห์นควบคุมการสอบอยู่ในห้อง