บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ห้องปฏิบัติการ’

MU LabPass

MU LabPass เป็นโครงการเรียนรู้และทดสอบด้านความปลอดพัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่ระบุให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ต้องศึกษาวิชาปฏิบัติการ เข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบ eLearning และสอบให้ผ่านเกณฑ์ 80% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

งาน Open House 2013

Open_House_2013

งานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ. 2556 นี้ตรงกับวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งทางภาควิชาชีววิทยาเองก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องปฏิบัติการรวม หรือห้องปฏิบัติการย่อย และด้วยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ก็ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

แต่อย่าลืมว่าเราจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่ ม.มหิดล ศาลายา ในชื่องานว่ามหิดลวิชาการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แนะนำภาควิชาชีววิทยาในรายการ MU Link

MU_Link_Biology_540px_2013

วันนี้มีการบันทึกเทปการแนะนำภาควิชาชีววิทยา และเยี่ยมชมงานวิจัยตามห้องปฏิบัติการสำหรับรายการแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรม MU Link ที่จะออกทางช่อง MU Channel เร็วๆนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การปรับปรุงสภาพห้องแล็บโบราณ

Lab_Salaya_20130626_08

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ตึกวิทย์ 2 (ศาลายา) ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้ว (เข้าใจว่า 5 ก.ค.) เลยชวนกันไปดูความเรียบร้อย และไปดูพื้นที่จริงเพื่อเลือกสีผ้าม่านให้เหมาะสมกับแสงที่เข้ามาและสีผนังห้อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสุขภาพ

นานๆทีได้เอาใบรายงานผลแล็บตรวจสุขภาพมานั่งดู บางค่าก็ยังดีอยู่ บางค่าก็แย่กว่าเดิม (555) พยายามไม่คิดมาก แต่ก็อดไม่ได้ที่จะกังวล เลยไม่รู้ว่าจะตรวจไปให้เครียดกว่าเดิมทำไม?

โลหิตวิทยา

สีเม็ดเลือดแดง (Hb) มีค่าปกติที่ 13-18 g/dl

ปริมาณเม็ดเลือดแดง (Hbc) มีค่าปกติที่ 40-54%

จำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC count) มีค่าปกติที่ 4,500-11,000 เซลล์/มม.

ปริมาณนิวโทรฟิล (neutrophil) มีค่าปกติที่ 45-70%

ปริมาณลิมโฟไซต์ (lymphocyte) มีค่าปกติที่ 20-45%

ปริมาณโมโนไซต์ (monocyte) มีค่าปกติที่ 0-8%

ปริมาณอิโอซิโนฟิล (eosinophil) มีค่าปกติที่ 0-5%

รูปร่างของเม็ดเลือดแดง (RBC morphology) ควรเป็นปกติ (normal)

ปริมาณเกล็ดเลือด (platelets count) มีค่าปกติที่ 140,000-400,000 เซลล์ต่อ มม.

MCV มีค่าปกติที่ 80-95 FL

MCH มีค่าปกติที่ 27-32 picogram

MCHC มีค่าปกติที่ 31-35 g/dL

RDW มีค่าปกติที่ 11.5-14.5%

MPV มีค่าปกติที่ 7.2-11.1 fL

การทำงานของไทรอยด์

วัดปริมาณ TSH (Thyroid Stimulating Hormone) มีค่าปกติอยู่ที่ 0.27-4.20 ulU/ml

น้ำตาลในเลือด

FBS มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 70-110 mg/dl

Hemoglobin A1C (ปริมาณน้ำตาลสะสม) มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 4.8-6.0%

การทำงานของไต

กรดยูริค (uric acid) มีค่าปกติที่ 3.4-7.0 mg/dl

BUN (ของเสียในเลือด) มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 5-23 mg/dl

Creatine (CRT) มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 0.7-1.4 mg/dl

การทำงานของตับ

การอักเสบของตับ AST-OT (SGOT) มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 0-40 U/L

การอักเสบของตับ ALT-PT (SGPT) มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 0-40 U/L

ไขมัน

คลอเลสเตอรอล (cholesterol) มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 150-200 mg/dl

ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 0-150 mg/dl

อ้างอิง

ใบรายงานผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการจากการตรวจสุขภาพ