บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘หนังสือ’

เทคนิคการจัดเรียงหนังสือและอื่น ๆ

โจทย์ตั้งต้นก็คือ เมื่อต้องจัดเรียงหนังสือตามลำดับตัวอักษร ทำอย่างไรจึงจะเร็วที่สุด

บุ๊คแฟร์ 2560

คณะวิทยาศาสตร์โดยห้องสมุดสตางค์มงคลสุขจะจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณรอบตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

musc_bookfair_2017sm

ก่อนจะเปิดงาน ก็ไปอาศัยพื้นที่หน้าเวทีถ่ายรูปที่ระลึก

musc_bookfair_20170207

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จัดเอกสารในห้องทำงาน

Office_Space_20130701_12

ไม่ทราบว่าจะเอาเอกสารเก่าๆไปทำลายที่ไหนได้บ้าง เลยเก็บเอาไว้หมดเลย เวลาจัดเอกสารที่ ห้องจะรกเป็นทวีคูณ ตอนนี้กลับมาสู่ภาวะ (รก) ปกติแล้ว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เล่านิทานบนยูทูป


ฟังนิทานจากหนังสือในเกมส์ The Elder Scrolls V Skyrim โดย Sips บน Youtube

การแปลนิยายต้องเปลี่ยนให้เป็นไทยทั้งหมดหรือไม่

Clash of Kings

Clash of Kings

พอเล่มต่อไปไม่ออกซะที ทำให้เบื่อได้เหมือนกัน แต่ล่าสุดเห็นว่าจะมีการแปลหนังสือ The Game of Thrones เป็นภาษาไทย ซึ่งผมคงไม่อ่านเพราะอยากอ่านเวอร์ชั่นต้นฉบับมากกว่า แต่ดูเหมือนว่าผู้แปลจะมาถามว่าที่คนอ่านฉบับแปลว่าอยากให้แปลชื่อต่างๆเป็นภาษาไทยด้วยหรือไม่ ซึ่งส่วนตัวแล้วคงไม่อยาก เพราะถ้าเป็นแฟนเรื่องนี้ คงรู้สึกประหลาดเมื่อเจอฉบับแปลเข้าไป แต่ถ้าเริ่มอ่านฉบับแปลโดยไม่เคยรู้จักเล่มต้นฉบับหรือดูซีรีย์มาก่อน ยกเว้นว่าจะตามไปดูซีรีย์ทีวีต่อ ก็จะต้องมึนกับชื่อต้นฉบับอีก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย

Museum_in_Thailand_2013

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหนังสือเลขที่ วธ 0204/ว1172 ถึงผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ (ในที่นี้ก็คือผมเอง ในฐานะผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด ว่าบัดนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดทำหนังสือ “พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย” เพื่อนำเสนอภาพพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2554 สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนและการต่อสู้ด้วยจิตใจที่เสียสละของชาวพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นการถอดบทเรียนเพื่อป้องกันพิพิธภัณฑ์จากภัยพิบัติในอนาคต

Bio-Geo Path

เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ หรือ Bio-Geo Path ของเราก็ปรากฎอยู่ในภาคผนวก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย จากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในหน้าที่ 93 ลำดับที่ 368

368 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path ประเภท: – (ไม่ระบุ) ที่อยู่: บริเวณภายนอกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02 201 5032

จริงๆแล้วควรระบุประเภทเป็น “ธรรมชาติวิทยา” แบบที่อื่นๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ฝึกระบายด้วยสีน้ำ

หนังสืออีกเล่มที่ซื้อมาในระหว่างงานบุ๊คแฟร์ครั้งที่ 8 ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท เมื่อระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา โดยซื้อในวันสุดท้ายของงาน ตอนที่ทางร้านกำลังเก็บข้าวของลงลังพอดี
9786165125895Lฝึกระบายด้วยสีน้ำ (Watercolor) โดยสุรยุทธ พันธ์เผือก ในหน้าคำนำมีคาถาเพื่อความสะบายใจในการเขียนภาพสีน้ำซึ่งก็คือการที่บอกว่าเขียนสีน้ำอย่าคิดมาก และคิดว่าการเขียนภาพคือการพักผ่อน ซึ่งผมจะลองดูว่าจะเป็นจริงสำหรับการเขียนแบบสีน้ำดิจิตัลหรือไม่

ในบทที่ 1 หรือบทนำนั้นมีตัวเข้มที่เขียนว่า เราจะเขียนภาพสีน้ำ หรือเราจะใช้สีน้ำเขียนภาพ ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งทีเดียว โดยประการแรกนั้นหมายถึงการเขียนภาพให้เหมือนภาพสีน้ำแบบชาวบ้าน กับกรณีที่สองคือเราใช้สีน้ำเป็นเครื่องมือในการเขียนภาพของเรา (ซึ่งอาจจะแปลได้ว่าพอทำเสร็จอาจถูกหาว่าไม่ใช่ภาพสีน้ำก็เป็นได้)

ตัวเข้มอีกตัวหนึ่งบอกว่า สีน้ำจะระบายอย่างไรก็เป็นสีน้ำ หรือผมก็จะบอกว่าสีน้ำดิจิตัลก็ยังคงเป็นสีน้ำดิจิตัล จะไปนั่งฝึกระบายให้เหมือนสีน้ำจริงๆ คงไม่ได้ จะได้สบายใจ

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย 5 บทใหญ่ๆ ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เริ่มเดินทาง  ว่าด้วยเรื่องรูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก เป็นต้น บทที่ 3 เกี่ยวกับภาพทิวทัศน์ บทที่ 4 เน้นไปที่ภาพคน บทที่ 5 เป็นบทที่เกี่ยวกับการฝึกระบายสีน้ำตามต้นแบบ

สิ่งที่ผมมองหาในเล่มนี้คือตัวอย่างการระบายภาพเป็นขั้นๆ ซึ่งจะมีให้เห็นบางภาพ แต่ก็คือว่าหลายภาพอยู่ หากมีเวลาอาจลองวาดตามด้วยสีน้ำดิจิตัล แล้วเปรียบเทียบดูว่าเป็นสับปะรดหรือไม่

ภาพตัวอย่างอื่นๆ ส่วนหนึ่งจะมีคำอธิบายขั้นตอนเป็นข้อๆ แต่ไม่มีตัวอย่างการระบายเป็นขั้นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับคนรู้พื้นฐานแล้ว และลงมือทดลองระบายเอง กับภาพตัวอย่างที่ไม่มีคำอธิบายใดๆ สำหรับคนที่เห็นภาพผลลัพธ์แล้วสามารถบอกได้และทำได้เองด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: