บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘สิ่งแวดล้อม’

นักศึกษาพลัดตกบ่อเสียชีวิต

หลักสูตรทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมพร้อมรับ AEC ด้วยการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ และที่จะขอกล่าวถึงนี้คือหลักสูตรทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) หรือ Bioresources and Environmental Biology (International) ที่มีภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผมทำงานด้วยอยู่นี้ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ พัฒนาหลักสูตร และจัดตั้งขึ้นมา

Poster ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Poster ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

มีลักษณะพิเศษตรงที่เป็น dual degree สำหรับผู้มีศักยภาพถึง ก็จะได้ไปเรียนที่ SUNY ที่อเมริกา เน้นเนื้อหาทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่ว่าจะไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทย หรือกลุ่มที่ไปเรียนที่อเมริกาในปีที่ 4

สนใจติดต่อ

  • For more information, please contact at +66 2 2015827 or email us at office.scip@gmail.com 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: