บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘สานสุข’

สานสุข 31

ดูเหมือนว่าเล่มสุดท้ายที่ได้เปิดอ่านดูจริง ๆ คือสานสุข 26 ยังไงก็ต้องขอบคุณทางปตท. ที่อุตสาห์ส่งหนังสือมาให้อ่านอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีฉบับออนไลน์แล้ว แต่ก็คือว่ามีประโยชน์เพราะฉบับที่เป็นเล่ม ๆ มันจับต้องได้ และถือไปให้นักศึกษาดูเพื่อเป็นโจทย์ให้ว่าหากจบการศึกษาไปแล้วไปทำงานด้านวารสารแบบนี้จะต้องมีความรู้เรื่องอะไร ต้องมีทักษะหรือทัศนคติในการทำงานอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนอยู่ในหลักสูตรทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อมของที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังจะจบการศึกษา อาจนำไปพิจารณาเป็นช่องทางหนึ่งในการใช้สิ่งที่เรียนมาไปสู่การประกอบอาชีพและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สานสุข 31

หน้าปกเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีในในหลวงรัชกาลที่ 9 มีปกหลังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดัชนีความยั่งยืนที่มีตัวย่อว่า DJSI หรือ Dow Jones Sustainability Indices ที่ซึ่งปตท.ก็อยู่ในการจัดอันดับนี้

เนื้อหาในเล่มมีมากมายเช่นเดิม จะเน้นเรื่องที่ผมชอบก็แล้วกัน (1) เรื่องเกี่ยวกับพลังงาน เช่นพลังงานสะอาด การประหยัดพลังงาน การให้รางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องดีที่จะให้แรงจูงใจให้คนมาประหยัดพลังงานกัน ในคอลัมภ์ “ชุมชน คน พลังงาน” มีเรื่องเตาเผาถ่านมังกรไฟ ที่จะเอาอะไรมาเผ่าให้เป็นถ่านก็ได้ เช่นในบทความก็แสดงภาพของการนำผลน้อยหน่ามาเผา จนกลางเป็นผลถ่านน้อยหน่าได้ ในคอลัมภ์ “สานพลัง สานใจ” ช่วยตอบข้อข้องใจของใครหลายคนเกี่ยวกับเรื่องที่ทำไมเราจึงส่งออกน้ำมันออกไปได้อีก ทั้ง ๆ ที่ปกติเราก็ต้องนำเข้านำมันมาใช้อยู่แล้ว

เรื่องที่เกี่ยวกับชีววิทยาในเล่มที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือ “Global Trend” เรื่องที่มีแรงบันดาลใจในการทำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการสร้างเลียนแบบปีกผีเสื้อหางติ่ง ใน “ศูนย์เรียนรู้ ปตท.” เรื่องสิรินาถราชินี ป่าชายเลนของแม่ ซึ่งผมน่าจะเคยไปทัศนศึกษามาครั้งหนึ่ง ได้เห็นภาพทางอากาศเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันของสถานที่แห่งนี้ และเปรียบเทียบเห็นพื้นที่โดยรอบที่เป็นบ้านเรื่องไปหมด ใน “ท่่องโลกอาเซียน” มีแผนที่ของสัตว์ต่าง ๆ ในอาเซียนและคำอธิบายย่อ ๆ ให้รู้จักสัตว์เหล่านั้น แสดงเห็นว่าแม้จะเป็นสถานที่ใกล้ ๆ อย่างอาเซียนที่เราอาศัยอยู่นี้ เราอาจจะไม่ได้รู้จักสัตว์ทุกชนิดของอาเซียนก็เป็นได้ แต่การเขียนว่าอาจมีเจ้าไดโนเสาร์ Stegosaurus อยู่ในเขมรเมื่อนานมาแล้ว (พ.ศ. 1729) จากการพบรูปสลักของมันบนเสาโคปุระของปราสาทตาพรม เมืองเสียมราฐ ก็อาจจะเกินไปหน่อย

ปิดท้ายเรื่องที่ชอบจากเรื่องนี้ก็คือ “ภาษาพารู้” ที่ครั้งนี้พูดถึงแสลงที่มีอาหารอยู่เช่น have a bigger fish to fry กับ go bananas

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สานสุข 26

ดูเหมือนว่าผมจะพลาดเล่มที่ 25 ไป แต่ตอนนี้จะพูดถึงเล่มที่ 26

Sarnsuk_26sm

หากอ่านสานสุข วารสารของ ปตท. มาเรื่อย ๆ อย่างน้อยก็คงจะเดาได้เพียงแค่เห็นภาพหน้าปก โดยไม่ต้องเห็นคำบรรยายใต้ภาพว่าในเล่มนี้ต้องมีเรื่อง “ปอดกรุงเทพ” หรือ “คุ้งบางกระเจ้า” ที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าประจำของเล่มแล้วอยู่ในเล่มด้วยแน่ ๆ และก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น เล่มนี้มีภาพทางอากาศสวย ๆ ของคุ้งให้ดูด้วย

 • โอเอซิสใกล้กรุง คุ้งบางกระเจ้า (เรื่องเด่นประจำฉบับ)

เล่มนี้ดูเหมือนคอลัมน์ต่าง ๆ จะเยอะแยะมากมายกว่าเล่มก่อน จึงเลือกอ่านเลือกดูไปบางเรื่อง ซึ่งเรื่องจากหน้าปกเองก็น่าดูว่าในเล่มนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับคุ้งบางกระเจ้าอย่างไร

ในบทความพลังแห่งชุมชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกกาแฟโดยให้อยู่ร่วมกับป่า ตามแนวทางของโครงการหลวง ซึ่งคงคล้าย ๆ กับที่เคยไปดูงานที่ดอยตุงมาแล้ว แต่ก็ทำให้สงสัยว่าประเทศไทยเราจะอนุรักษ์ป่าให้เป็นป่าโดยไม่ต้องไปปลูกกาแฟเลยจะได้หรือไม่

คอลัมน์มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นเรื่องของครูพงค์ แสนกมล ที่มีจั่วหัวว่ากับบทพิสูจน์ชีวิต ปอบเห็ด หญิงลวงโลก สู่ด็อกเตอร์ ที่เมื่ออ่านแล้วก็เข้าใจว่าท่านมีชีวิตที่วิบาก และเกี่ยวกับการเพาะเห็ด แต่ที่เกี่ยวข้องกับปอบเห็ดและหญิงลวงโลกมันคืออะไร ในคอลัมน์วาไรตี้ชีวภาพ มีเรื่องเห็ด ๆ อีก ได้แก่เรื่องเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ซึ่งดูเหมือนจะแบ่งเป็นเห็ดเผาะผนัง และเห็ดเผาะฝ้าย

เรื่องฝายน้ำมีชีวิต เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในคอลัมน์ธุรกิจสีเขียว พูดถึงเรื่องของฝายมีชีวิต ซึ่งได้มีการอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนที่สร้างหรือต้องอยู่กับฝายมากกว่าพวกที่เที่ยวสร้างฝาย แต่ไม่สนใจชาวบ้านหรือชุมชน

มีบทความทีตรงกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ คือการเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะทำงาน ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับ 5ส ซึ่งประกอบด้วย

 • สะสาง (seiri)
 • สะดวก (seiton)
 • สะอาด (seiso)
 • สุขลักษณะ (seiketsu)
 • สร้างนิสัย (shitsuke)

รวมความกันแล้วหมายถึง การแยกเก็บของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ส่วนของที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไป (ซึ่งในความคิดของผม มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทิ้งของที่จำเป็นแต่คิดว่าไม่จำเป็นในตอนนี้ทิ้งไปก็ได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ 5 ส) ของที่เก็บไว้ควรจัดวางให้ใช้งานได้สะดวก สถานที่ที่เก็บของที่เพื่อให้ใช้สะดวก ต้องมีความสะอาดด้วย จากนั้นก็ทำการ สะสาง สะดวก สะอาด ไปเรื่อย ๆ จนเป็นนิสัย

ในบทความวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ บ่มเพาะความรู้เด็กไทย ก้าวไกลระดับสากล อยู่ในคอลัมน์ปลูกอนาคต เกี่ยวข้องกับสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ในบทความของศูนย์ฯสิรินาถราชินี มีเรื่องเกี่ยวกับรูปู …ที่เป็นมากกว่าที่อยู่ของปู ที่ในบทความกล่าวว่าการมีอยู่ของรูปูช่วยทำให้อากาศลงใต้ผิวเลนหรือโคลนได้ ซึ่งน่าสนใจว่าหากจะทำวิจัยเรื่องนี้ ผู้ทำวิจัยจะออกแบบหรือวัดผลการทดลองอย่างไร แต่ดูเหมือนในเล่มไม่ได้อ้างอิงเอกสารวิชาการใดไว้

นักสืบธรรมชาติ รายงานเรื่องนกอพยพฤดูหนาว เช่นนกเขนสีฟ้าหางขาว นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ นกเปล้าท้องขาว นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย นกจับแมลงหลังสีเทา นกแว่นตาเหลืองพันธุ์จีน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สานสุข 24

sarnsuk_24_2016

เกือบจะสิ้นเดือนกันยายน 2559 อยู่แล้วที่ผมหยิบวารสาร “สานสุข” ฉบับที่ 24 ขึ้นมาเปิดอ่าน เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาและหนังสือที่ถูกทับไปมาด้วยเอกสารที่ตามมาในภายหลังมากมาย ที่ในวันนี้ถูกจัดระเบียบใหม่เพื่อหาเอกสารบางชิ้น (แต่ก็ไม่พบอยู่ดี)

วารสารสานสุขมาอยู่ในตู้จดหมายที่ภาควิชาชีววิทยาของผมเมื่อนานมาแล้ว หน้าปกบ่งบอกชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาไหนของปี (วันแม่ เดือนสิงหาคม)

เรื่องราวของ “คุ้งบางกะเจ้า” กลับมาปรากฎอยู่ในวารสานอีกครั้ง ภาพ “กระเพาะหมู” ในหน้าที่ 7 แสดงความแตกต่างระหว่างพื้นที่สีเขียวท่ามกลางตึกรามบ้านช่องได้ชัดเจน

บทความชุมชน คน พลังงาน เรื่องลงแขกแลกก๊าซ เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้บ่อก๊าซแบบแคปซูล ที่แม้ว่าจะเล็กกว่าที่ผมได้ไปดูงานมาจากสายผลิตสุกรของ CP แต่ก็ได้ชาวบ้านในชุมชนยืนยันว่ามีประโยชน์ใช้งานได้จริง

พลังไทย ใจอาสาพูดถึงเรื่อง การพิมพ์หนังสือเป็นอักษรเบรลล์ให้น้องอ่าน โดยทางชมรมไทยใจอาสา จัดทำโครงการ Type for the Blind นำหนังสือที่เลือกสรรมาพิมพ์ใหม่ให้แต่ละบรรทัดมี 36 ตัวอักษร และแต่ละหน้ามี 25 บรรทัด เพื่อจัดทำเป็งสือให้ผู้มีปัญหาทางสายตาแต่รู้อักษรเบรลล์ได้อ่านเสริมความรู้และประสบการณ์กัน ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชม แม้จะยังไม่เคยได้ไปร่วมช่วยกันด้วยตนเอง

ในคอลัมภ์หน้าแฝก อุ้มน้ำ โอบดิน เป็นเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นชีววิทยามากหน่อย เหมาะกับคนเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะกล่าวถึงหญ้าแฝกสายพันธุ์ห้วยขาแข้งที่พบว่าเติบโตได้ดีแม้อยู่ในร่มเงาไม้อื่น ซึ่งแตกต่างจากแฝกพันธุ์อื่นที่นิยมแดดจัด และจะเติบโตไม่ดีนักในที่ร่ม เรื่องถัดมาก็เป็นชีววิทยาที่เกี่ยวกับนกที่ใกล้สูญพันธุ์ได้แก่นกแต้วแล้วท้องดำ ที่อาจสูญพันธุ์ไปจริงๆ เมื่อไหร่ก็ได้ ผิดกับแพนด้าที่รอดพ้นจากการถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์เพราะความทุ่มเทอนุรักษ์และขยายพันธุ์พวกมันได้จนล่าสุดทาง IUCN ได้เปลี่ยนสถานะภาพของแพนด้าให้ดีขึ้น ถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวนป่าสิรินาถราชินี ที่ผมเองก็เพิ่งได้ไปเยี่ยมสำรวจเมื่อไม่นานมานี้

sirinartcenter_20160911

แนวๆชีวะมีเรื่องเขาหินปูน โลกตกสำรวจอยู่ท้ายๆ เล่ม

มีเรื่องน่าสนใจอย่างเช่นสกุลเงินของชาวอาเซียน ตั้งแต่เงินบาทของคนไทย เงินด่งของเวียดนาม เงินกีบของลาว เงินจั๊ตของพม่า เงินเรียลของกัมพูชา เงินริงกิตของมาเลเซีย เงินดอลลาร์สิงคโปร์ เงินรูเปียห์ของอินโดนีเซีย เงินดอลลาร์บรูไน และเงินเปโซของฟิลิปปินส์

พรรณไม้ที่มีพระนามว่าสิริกิติ์

 • แคทลียาควีนสิริกิติ์
 • ดอนญ่าควีนสิริกิติ์
 • บัวควีนสิริกิติ์
 • โมกราชินี

ที่เกี่ยวกับของกินมีเมนูเกี๊ยวน้ำเส้นบุก เรื่องของขิง อบเชย น้ำผึ้ง กระเพรา เป็นต้น การบอกลาเอลนีโญสวัสดีลานีญาในคอลัมภ์ Global Trend

คอลัมภ์อื่นๆ

 • เสียงวิเศษของครูดา ที่ใช้นิทานช่วยให้เด็กๆ อ่านออกเขียนได้จากครูผู้ได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558
 • ดับร้อน ดับแล้ง ด้วยน้ำแข็งแห้งจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแยกคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซธรรมชาติได้อยู่แล้ว จึงนำมาผลิตน้ำแข็งแห้งได้ และมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำฝนหลวงที่พวกเรารู้จักกันดีต่อเลย
 • โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. (PTT Youth Camp) เน้นให้เยาวชนคิดสร้างสรรค์ ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สานสุข 23

2016-05-10-09.07.30.jpg.jpeg

สานสุข วรสารสานความสุขสู่สังคม ฉบับที่ 23 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 มาถึง mailbox ที่ภาควิชาอีกฉบับ หน้าปก (ดังภาพประกอบ) เป็นปลาตะเพียนสาน มีข้อความบอกว่าฉบับนี้จะเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย

เรื่องที่ผมสนใจคือเรื่องโซลาร์เซลล์ หน้า 6 ที่บอกว่าเป็นโซลาร์เซลล์ระบบน้ำหยดบนถังสูง ที่อ่านแล้วอาจงงว่ามันเกี่ยวอะไร จนต้องอ่านในเนื้อหาว่ามันคือการใช้พลังแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ไปใช้ในการปั๊มน้ำขึ้นไปบนถัง เพื่อค่อย ๆ ปล่อยลงมาหยดให้มันสำปะหลังในไร่ ถ้าอ่านเรื่องถัดไป เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์สูบน้ำ ก็จะตรงประเด็นมากขึ้น

ในคอลัมน์เป็นอยู่อย่างไร มีเรื่องกินเป็นยา เช่นน้ำพริกกะปิ-ปลาทู และการสานปลาตะเพียนที่เป็นหน้าปก

เรื่อง “สีทาบ้านแบบไทย” ก็น่าสนใจเพราะมีสีทาบ้านรุ่น “ไทยโทน” หรือ Thaitone มี่มีกว่า 200 สี ที่กล่าวถึงในคอลัมภ์ก็เช่น สีควายเผือก สีคราม สีบัวโรย สีลูกหว้า สีหงสบาท อาจต้องตามไปดูต่อที่ FB/thaitonecolor

ในคอลัมภ์สถาบันปลูกป่า มีเรื่องโครงการนาร่วมป่า ที่แบ่งพื้นที่เป็นป่า 35% พื้นที่เพาะปลูกแบบวนเกษตร 30% พื้นที่นาแบบขั้นบันไดน้ำขัง 30% พื้นที่แหล่งน้ำ 5%

ในคอลัมภ์ท่องโลกอาเซียน มีพาหนะแห่งอาเซียนให้ดู เช่นเรื่อกระด้ง ของเวียดนาม รถสามล้อจากที่ต่าง ๆ

เมนูสุขภาพ นำเสนอเรื่อง ปลาแห้งแตงโม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สานสุข 22

วารสารสานสุข ส่งมาถึงผมอีกครั้งในเดือนนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ 22 หน้าปกมีรูปเทอร์โมมิเตอร์อยู่ ทำให้คาดเดาได้เลยว่าต้องมีเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นเรื่องหลักในเล่มแน่ๆ

 • สานสุข ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม-มีนาคม 2559

2016-02-19-07.18.18.jpg.jpeg

เรื่องจากปก

 • หยุดโลกร้อน ก่อนโลกจะละลาย
 • พลังงานเพื่อชีวิต พลังชุมชนร่วมสร้างหลักสูตรโรงเรียน
 • โลกร้อนกับขั้วโลกใต้ ล้มหายหรืออยู่รอด
 • เส้นทางแห่งความสุข ในเดือนแห่งความรัก

เรื่องเด่นในเล่ม

 • เตาเผาข้าวหลาม ความ “สุก” ของคนทุ่งส่ง (น่าสนใจเพราะเกี่ยวกับข้าวหลาม ฮิๆ)
 • จังหวะแห่งชีวิตบนหาดทราย (เพราะมีเรื่องหอยปากเป็ด ที่กำลังจะเลคเชอร์ให้นักศึกษาฟังอยู่ด้วย)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สานสุข 17

image

สานสุข 17 เล่มนี้แทนที่จะมาที่ช่องจดหมายที่ภาควิชาชีววิทยาเหมือนอย่างเคย กลับตรงไปที่งานการศึกษา เหมือนรู้ว่าผมจะไปอยู่แถวนั้นในหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เริ่มเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2558 นี้ ตามวาระของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์คนปัจจุบัน

“สานสุข” มีให้อ่านกันแล้วทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ในชื่อเดียวกับหนังสือ http://www.sarnsuk.com ที่นอกจากจะใช้อ่านสานสุขฉบับปัจจุบันได้แล้วยังสามารถอ่านฉบับย้อนหลังได้อีกด้วย

การค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดอย่าง “นกเงือก” ไม่ทำให้ผมพบอะไร แต่เนื่องจากรู้ว่าเป็นสานสุขเล่มที่ 13 จึงเปิดดูจากเว็บไซต์ได้ หรือดาวน์โหลดก็ได้ แต่ฉบับที่ 13 นี่ก็ 25 MB เข้าไปแล้ว ไฟล์ที่ได้มาเป็น PDF ที่เปิดดูได้ด้วยหลากหลายอุปกรณ์ แต่ถ้าให้พูดกันตามตรงแล้ว อ่านจากหนังสือเล่มใหญ่จะง่ายกว่าการซูมเข้าออกแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต

Sarnsuk_Online_13

เรื่องเด่นของสานสุข 17 คือศิลปะ และคงต้องยอมรับว่าฉบับนี้มีภาพงานศิลปะเยอะแยะเต็มไปหมดจริงๆ สนใจก็ไปติดตามดูได้ ไม่ว่าจะด้วยตัววารสารเองหรือออนไลน์ครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สานสุข 15

image

สานสุข 15 มีหน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่องน่าสนใจในฉบับ

 • ลุงปรุง พรหมมา ความสุขที่พอดีในวิถีชีวิตที่พอเพียง รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
 • เตาเผาถ่านรุ่นซุปเปอร์ 84 ของนายประวิทย์ นิลวิเชียร
 • 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชัน
 • ระยอง เมืองต้นแบบไร้ขยะ
 • จิตต์สิงห์ สมบุญ กับศิลปะ
 • นวัตกรรมสร้างอนาคต ค่ายสิ่งประดิษฐ์ของปตท.
 • จากเมล็ดกาแฟ สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 • ป่าสนวัดจันทร์
 • พลิกฟื้นป่าชายเลนปราณ
 • จ.อ.เขียน สร้อยสม เครือข่ายคนรักษ์แผก จ.เพชรบุรี
 • ปู นามพระราชทาน
  • ปูเจ้าพ่อหลวง
  • ปูราชินี
  • ปูแม่ฟ้าหลวง
  • ปูพระพี่นาง
  • ปูเจ้าฟ้า
  • ปูทูลกระหม่อม
 • 20 ปี โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
 • เรียนรู้อย่างรื่นนมย์ในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • การทำน้ำพันช์
 • ไม้น้ำประเภทต่างๆ
 • กินอาหารให้เป็นยา
 • ทำโต๊ะ เก้าอี้ จากหนังสือพิมพ์
 • ปริศนาจากทะเล

ที่มา: สานสุข ฉบับที่ 15 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

สานสุข 13

ไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับวารสาร “สานสุข” ไปหลายเล่ม เนื่องจากไม่มีเวลา แล้วบางเล่มก็เอากลับบ้านไปแล้ว จึงกระโดดข้ามเล่ม 9-12 มาโผล่เล่มที่ 13 นี้เลย และที่ให้สิทธิพิเศษกับเล่มนี้เพราะเห็นว่ามีอาจารย์ที่รู้จักขึ้นหน้าปกด้วยนั่นเอง

สานสุข 13

สานสุข 13

หน้าปกของสานสุข 13 เป็นเรื่องของ “ดอกไม้เหล็ก” หรือหญิงแกร่งแห่งยุคในด้านต่างๆ แต่ที่สะดุดตาผมก็คงเป็นภาพของอาจารยฺพิไล “แม่ของนกเงือก” ปูชนียบุคคลแห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องจากปก

 • มิใช่เพียงแค่สตรี แต่เธอนี้คือ ดอกไม้เหล็ก
 • “ดอกไม้งาม” ที่นาขาม กับการผลิบานของชุมชนพอเพียง
 • ระยองวนารมย์ สวนป่านิเวศ “ต้นแบบ” ของประเทศ
 • ฟื้นฟูชุมชนหลังแผ่นดินไหว ต้นแบบการพึ่งพาต้นเองที่บ้านดงลาน จ.เชียงราย

เรื่องน่าสนใจอื่นๆในฉบับ

 • เตาเผาถ่านประยุกต์ พ่อเมธี จ.เพชรบูรณ์
 • ต้นแบบการพึ่งพาตนเองบ้านดงลาน
 • หญิงแกร่งแห่งวงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
 • นกเงือก สัญลักษณ์แห่งรักแท้และนักปลูกป่าแห่งภูเขาสูง (หมายเหตุ ภาพการ์ตูนประกอบบทความนี้เป็นภาพนกทูแคนทั้งภาพการ์ตูนหน้าที่ 38 และ 39
 • ป่าเมี่ยงศักดิ์สิทธิ์ สืบสานภูมิปัญญาไทลื้อเมืองน่าน
 • ข้าวต้มเขมร
 • บ้านน้องหมาจากเสื้อยืด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สานสุข 8

Sarnsook8_20131003_01

สานสุข 8 เดิอนกันยายน-ตุลาคม 2556 หน้าปกสีสันสดใส มีเรื่องเด่นจากปกดังนี้

 • พืชพลังงาน อีกนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
 • สาหร่าย…พืชเล็กๆ พลิกโฉมหน้าโลกนวัตกรรม “เชื้อเพลิงเหลว” แห่งอนาคต
 • เมื่อหญ้าเลี้ยงช้าง กลายเป็นพืชพลังงานทางเลือก
 • ปลูกต้นไม้คนละต้น สร้างคาร์บอนเครดิตในบ้าน
 • ข้าว “ขุมพลัง” แห่งภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 • โรงเรียนทางเลือก ทางหนึ่งซึ่งหวัง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สานสุข 7

สานสุขฉบับที่ 7 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556

สานสุขเล่มใหม่มาถึงที่ทำงานผมอีกเล่มหนึ่งแล้ว และก็มาในช่วงเวลาที่เรากำลังมีปัญหากับน้ำมันดิบรั่วและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวของเกาะเสม็ดอีก แต่ในเล่มคงไม่ได้พูดถึง…

เรื่องจากปก

 • แม่ คือพระผู้สร้าง ผู้ให้ทางชีวิต
 • หญิงแกร่งแห่งคลองบางปรอก 10 ปีในวิถีปราบขยะชุมชนคนปทุม
 • คุยออกรสกับดอกไม้งาม กลุ่มแกนนำสตรี ตำบลลำสินธุ์
 • ถ่านลำไย เลื้อไฟไฮเทคฯ และพรแสวงของแม่ผู้มุ่งมั่นสู่ฐานเรียนรู้พลังงานชุมชน
 • ศูนยฯสิรินาถราชินีอีกหนึ่งมุมมองสุดสายตาฟ้าสีครามบนหอชะคราม
 • นอกจากนี้ยังเขียนไว้ในวงกลมสีแดงๆว่า “วารสารฉบับนี้ ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยน้ำหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่ผมสงสัยก็คือน้ำหมึกถั่วเหลืองนี่มันเป็นอย่างไรกัน

ภายในเล่มที่ผมสนใจก็มี..

 • สูตรต้มกุ้งยอดมะขามอ่อน (น่าอร่อย…)
 • หลากชีวิตของแม่ลูกผูกพัน
 • ประปา ออร์แกนิก
  • เรื่องนี้ต้องอ่านนิดหนึ่ง สรุปได้ความว่าชาวบ้านแห่งบ้านสวนพลู-พุต่อ จังหวัดอุทัยธานี ทำน้ำ “ประปาภูเขา” โดยใช้ป่า (ที่ฟื้นฟูกันขึ้นจนอยู่ในสภาพดี) เป็นแหล่งต้นน้ำ มีแหล่งซับน้ำ จากนั้นต่อท่อจากแหล่งซับน้ำ มายังแท็งก์น้ำขนาดใหญ่ แล้วต่อท่อมายังหมู่บ้านอีกทีหนึ่ง …ไม่ได้ใช้สารเคมีในการทำความสะอาดน้ำ จึงเรียกได้ว่าเป็นประปาออร์แกนิก (แม้ในความเป็นจริงน้ำจะเป็นสารอนินทรีย์ฮิๆ..แต่มาจากป่าซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตก็พอจะให้เรียกได้อยู่)
 • เมนู ไข่ต้ม ไส้ไก่สับ (แต่ผมอยากทำไส้หมูสับ..แต่ก็ไม่ได้ชอบไข่ต้มอยู่ดี)
 • แนะนำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้
 • มุมนักคิด
  • เล่มนี้เกี่ยวกับหลากตำนานและความเชื่อในวิถีไทย ที่เกี่ยวกับแม่ๆทั้งหลายดังนี้
   • แม่ธรณี แม่พระธรณี พระแม่ธรณี พระธรณี
   • แม่คงคา แม่พระคงคา พระแม่คงคา
   • แม่ซื้อ
   • แม่โพสพ พระแม่โพสพ
   • แม่ย่านาง
  • ปริศนาเล่มนี้ไม่ยาก แต่หากอยากได้รางวัล 20 คนนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: