บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘สานสัมพันธ์’

สานสัมพันธ์ชีววิทยา 2556

UGNewYear_20130116_02

กิจกรรมสานสัมพันธ์ชีววิทยา วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 12:00 ณ บริเวณใต้ตึกกลม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ พร้อมทั้งร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้

  • 12:00 ลงทะเบียน ณ บริเวณตึกกลม
  • 12:30 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยากล่าวเปิดพิธี
  • 12:45 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณใต้ตึกกลม
  • 12:50 เริ่มจับสลากของขวัญ
  • 13:00 กิจกรรมสันทนาการระหว่างกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: