บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘สอบ’

คุมสอบปฏิบัติการชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

SCBI102_Midterm_20130805_13

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เซลล์และโครงสร้างของเซลล์

Screenshot_Cell_Lab_500px_20130624

ภาพการจัดปฏิบัติการและการเรียนการสอนเรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ในวิชา วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตึกวิทยาศาสตร์ 3 ศาลายา วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

อบรมและสอบการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ Thailand Quality Award ครบรอบ 10 ปีแล้วในปีนี้ และเป็นที่รู้จักและยอมรับกันจนทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลก็ต้องการให้หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่ามีคุณภาพในระดับชาติจนได้รับรางวัลนี้เช่นกัน

ในด้านการศึกษานั้นมีการวัดผลอีกรูปแบบหนึ่งมีชื่อย่อว่า EdPEx หรือ Education Performance Excellence ดำเนินการโดยสกอ. ซึ่งจะเหมาะกับองค์กรอย่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษามากกว่า

แต่เมื่อ EdPEx ก็มีรากฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การจะทำให้ได้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ จึงต้องการความรู้ความเข้าใจและชำนาญเรื่องเกณฑ์ และการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว

ทำให้ผมและอีกหลายๆคนในคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปเรียนและอบรมเพื่อมุ่งไปเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในขณะที่หลายๆคนก็จะมุ่งไปเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศด้วยเช่นกัน

เมื่อวันพุธที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ผมและเจ้าหน้าที่อีกสองท่านของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ไปอบรมเรื่องการเตรียมเป็นผู้ตรวจประเมิน (TQA Pre-Assessor) ที่โรงแรมสยามซิตี้ ซึ่งตามด้วยการสอบทักษะการประเมินในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ซึ่งขณะนี้ก็คงทราบผลกันแล้ว (ว่าไม่ผ่าน!)

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน TQA Pre-Assessor จะได้การบ้านมาทำและเข้าอบรมหลักสูตร TQA Assessor ในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แล็บกริ๊ง

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการสอบกลางภาควิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ซึ่งมีลักษณะการสอบเป็นแบบแล็บกริ๊ง ที่นักศึกษามีเวลาในการทำข้อสอบแต่ละข้อเพียง 1 นาที แล้วก็จะต้องลุกเดินเปลี่ยนที่ไปทำข้ออื่นทันทีที่ได้ยินเสียงกริ๊ง (หรือเสียงอ๊อดสัญญาณ)

ภาพคำถาม

จริงๆแล้วควรใช้ตัวอย่างจริง ตัวอย่างดอง สไลด์ถาวรที่ต้องดูผ่านกล้องจุลทรรศน์จริงๆในการสอบ มันถึงจะได้บรรยากาศการสอบแล็บกริ๊งที่แท้จริง (เช่นความเครียดเมื่อพบว่าส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วไม่เห็นด้วยซ้ำว่าอาจารย์ตั้งใจจะให้ดูอะไร)

แต่การจัดสอบแบบ 8 วง ทำให้ต้องใช้ตัวอย่างที่ต้องมีมากถึง 8 ชิ้นที่เหมือนกันตามไปด้วย เพื่อความเสมอภาคกัน แต่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีไม่พอให้ใช้ครบ 8 วงของการสอบ วงละ 32 คนในการสอบครั้งนี้ ดังนั้นจะมีนักศึกษาสอบพร้อมกันได้ถึง 32×8 หรือ 256 คนต่อรอบ ทำให้นักศึกษาที่เหลือไม่ต้องนั่งรอนาน (เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือ)

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต้องการใช้ถามนักศึกษาในการสอบจึงถูกนำมาทำเป็นภาพถ่ายแทน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณที่มาของรูปส่วนใหญ่ที่เห็นในภาพข้างบนที่มีหลากหลายแหล่งที่มามา ณ ที่นี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สอบทุนเรียนดี 2555

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือ Human Resource Development in Science Project  หรือ Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST) หนีน้ำท่วมมาสอบเข้าโครงการกันวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2554 ซึ่งตรงกับงานวันเด็กแห่งชาติ (National Children Day) หรืองานถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์พอดี ทำให้ห้องสอบที่ตึกกลมไม่เหมาะสมสำหรับการสอบ เพราะคงมีเสียงรบกวนจากกิจกรรมต่างๆรอบจนนักเรียนไม่มีสมาธิในการสอบ

ห้องสอบทุนเรียนดี

ห้องสอบใหม่ถูกจัดให้อยู่ในตึกด้านหลังของคณะวิทยาศาสตร์ เช่นตึก M ชั้นบนโรงอาหาร หรืออย่างในภาพที่เห็นก็คือห้อง B401 โดยมีวิชาชีววิทยาสอบเป็นวิชาสุดท้ายของบ่ายนี้เลย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: