บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘สอบปลายภาค’

แล็บกริ๊งปลายภาค ภาคต้น 2556

SCBI 102

SCBI 102

การสอบปลายภาคเริ่มขึ้นแล้วด้วยการสอบแล็บกริ๊งในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา เริ่มในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สิ่งที่อยู่ที่ท้ายข้อสอบ

มาคุมสอบวิชาเคมีในการสอบปลายภาคแทนอาจารย์ท่านอื่น จึงได้เห็นว้าที่ท้ายข้อสอบมีกล่องที่ระบุว่”หากมีการสฉบแก้ตัวจะแจ้งให้มราบล่วงหน้า หากนักศึกษาต้แงการให้ติดต่อล่วงหน้า ให้เขียนอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ (ทั่งเบอร์บ้านและมือถือ) และยังให้บอกจังหวัดอีกด้วย

ข้อสอบอีกชุดเขียนว่า “ขอให้โชคดีนะคะ”

เบื้องหลังการสอบ