บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘สภาอาจารย์’

จรรยาบรรณอาจารย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ได้ถูกเชิญไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างกับทางคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยนายกสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (อ.ชื่นจิตต์) อาจารย์ตัวอย่างในปีก่อนหน้าเช่น อ.เดวิด และอ.ฉัตรชัย และกรรมการสภาฯ เช่นอ.วรนุช (ซึ่งไม่อยู่ตอนที่ผมไปให้ข้อมูล) ทั้งนี้ทางสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ที่กำลังคัดเลือก “อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์คณะวิทย์ ประจำปี 2557” ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ตามแนวทาง “จรรยาบรรณอาจารย์” ของสภาอาจารย์ ซึ่ง อ.สุดา ได้โพสต์ไว้บนเฟซบุ๊คว่าประกอบด้วย

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
3. การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
4. ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาอาจารย์ตัวอย่าง 2557

Thumbdrive_MUSC_Senate_20140828

เนื่องในโอกาสที่สภาอาจารย์คณะวิทย์ จัดให้มีการลงคะแนนร่วมคัดเลือก “อาจารย์ตัวอย่างคณะวิทย์” ประจำปี 2557 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 0900-1500

ผมได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนในฐานะที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากใช้สิทธิจะได้จับฉลากของที่ระลึก ซึ่งอาจจะได้เป็นซองใส่เอกสาร หรือรางวัลใหญ่ก็คือแฟลชไดร์ฟขนาด 8 GB

ซึ่งเมื่อผมมาจับฉลาก เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็ทักว่าอย่างอาจารย์ต้องได้รางวัลใหญ่แน่ๆเลย …แล้วก็ได้แฟลชไดร์ฟมาจริง ดังภาพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555

MU_Committee_Meeting_20120104_01

ก่อนการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์นัดนี้ เราได้ไปสักการะพระพุทธรูปประจำคณะ “พระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ” เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนด้วย

นี่อาจเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายหรือรองสุดท้ายในตำแหน่งกรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ประจำ ที่ได้มาผ่านทางการเป็นสมาชิกสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่มาจากอาจารย์ประจำ ซึ่งจะหมดวาระลงในไม่ช้า และผมไม่ได้ลงเลือกตั้งต่อในสมัยที่จะถึงนี้

ที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้โต้เถียงในระหว่างการประชุมเท่าไหร่ แต่ก็มีคะแนนเสียงในการโหวตเทียบเท่าคณะกรรมการท่านอื่นที่อาจเป็นผู้บริหาร หรือหัวหน้าภาควิชา

การเป็นกรรมการประจำคณะทำให้ได้รับเลือกให้เข้าทำงานกับงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และได้มาทำงานด้านงานคุณภาพความเป็นเลิศเพื่อการศึกษา EdPEx ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเป็นคณะนำร่องของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย (งานนี้คงไม่หมดไปพร้อมกับวาระของสภาอาจารย์ครับ)

หมดเขตสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

วันนี้เป็นวันครบกำหนดหมดเขตรับสมัครเลือกตั้งเพื่อเป็นสมาชิกสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทอาจารย์ประจำ ที่ผมได้รับหน้าที่นี้มาเกือบจะครบสองปีตามวาระแล้ว ซึ่งได้ตัดสินใจว่าจะไม่สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นต่อ ทั้งนี้ระหว่างที่เป็นได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้ทำ เช่น

  • การประชุมกรรมการสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดกันเดือนละหนึ่งครั้ง ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่สี่ แต่ก็ไม่ได้มีประชุมครบทุกเดือน ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสม เรื่องที่ประชุมก็จะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของอาจารย์ในคณะวิทย์ ซึ่งมีเรื่องให้คุยกันบ้างไม่กี่เรื่อง
  • เป็นตัวแทนทำกิจกรรมของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่จำได้ก็มีการบริจาคหนังสือช่วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่เกิดอัคคีภัยไฟไหม้ห้องสมุด และล่าสุดก็เป็นกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ในอนาคต
  • การจัดเสวนาพิเศษสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
  • การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ลงมือทำในส่วนนี้เต็มในปีที่สองที่อยู่ในสภาฯ

คนที่น่าจะมาเป็นแทนผมก็น่าจะเป็นเพื่อนกันที่อยู่ภาควิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง ซึ่งเคยเป็นกรรมการประเภทตัวแทนจากภาควิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้ว ก่อนจะไปเล่นการเมืองและได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และในอนาคตก็คงอยู่ทั้งสองสภาเลยด้วย

สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

สภาอาจารย์

ผมเป็นสมาชิกสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลมาจะครบสองปี ซึ่งจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่จะถึงนี้ หากจะเป็นต่อก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะหมดเขตในปลายเดือนนี้ และเลือกตั้งกันต้นปีหน้า

ไม่เห็นที่ประชุมว่าอะไร เช่นว่าต้องไปสมัครนะ หรือถามว่าจะเป็นต่อไหม ฯลฯ แล้วจะเอายังไงต่อดีนะเนี่ย เนื่องจากครั้งแรกที่ลงสมัคร อาจารย์พรสวรรค์ที่หมดวาระ และจะเกษียณด้วยจะไม่ลงรับสมัครอีก และขอให้ผมไปสมัครไว้ …และด้วยความบังเอิญว่ามีคนสมัครเท่าจำนวนที่จะรับเลยได้เป็นโดยไม่ต้องเลือกตั้งกันซะงั้น

ส่วน กำหนดการ ร่วมรับประทานอาหาร สภาอาจารย์ และประชุม สภาอาจารย์ ประจำเดือนธันวาคมเป็นดังนี้ครับ
พฤหัส 22 ธันวาคม 2554
12.30 นัดพบ
ลานด้านหน้า ที่ ตึก เฉลิมพระเกียรติ สำหรับผู้จะเดินทางจาก คณะวิทย์
สำหรับท่านที่จะเดินทางไปจากคณะ กรุณา แจ้งให้ทราบตอบกลับมาที่ผมด้วยครับ (ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยก็ดีครับ)
อนึ่ง ท่านสามารถเดินทางไปที่ร้านได้โดยตรง ตามแผนที่ที่ให้  http://eat.edtguide.com/65424
สำรองที่ไว้ในชื่อ สภาอาจารย์ ครับ (ห้องไทยกระจก)

12.45 ร้านสวนกุหลาบ  เลขที่ 162 ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยอารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
13.00 เริ่มรับประทาน และประชุม สภาอาจารย์
14.30 ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน เป็นที่ระลึก (และกิจกรรมอื่นๆ )
15.00 เดินทางกลับมาที่คณะวิทยาศาสตร์

วาระการประชุม

ดูภาพที่ http://www.facebook.com/MUSC.Senate

เหมือนเลี้ยงปีใหม่ เลี้ยงอำลาตำแหน่ง เนื่องจากหมดวาระ แต่คนมาไม่ครบ..ขาดสมาชิกไปเป็นครึ่ง ..น่าเสียดาย..