บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘วิทยาลัยนานาชาติ’

ลองกินที่แมงโก้ บาร์

การหาที่ทานข้าวในม.มหิดล ศาลายา กลายเป็นเรื่องยากเมื่อตรงกับเวลาที่นักศึกษาเลิกเรียนมาทานข้าวเหมือนกัน ผมและเพื่อนอาจารย์จึงไปหาร้านที่มีนักศึกษาน้อยหน่อยอย่างเช่นร้าน Mango Bar ที่ชั้น 6 ของศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

mango_bar_20170131

มีของกินเล่นเป็นขนมปังแท่ง ๆ ส่วนเมนูที่สั่งมาลองทานดูเป็นเบอร์เกอร์เนื้อดังภาพ

mango_bar_20170131x

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมจัดหางาน

ระหว่างที่เดินทางขึ้นไปเรียน C2C ของกองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ที่วิทยาลัยนานาชาติ ได้ผ่านมหกรรมจัดหางานของวิทยาลัย (MUIC Job Fair 2017) ก็เลยแวะถ่ายภาพผังการจัดงานมา

muic_job_fair_20170126

พบว่ามีบริษัทห้างร้านกว่า 50 เจ้า มารับสมัคร หรือให้บริการตอบคำถามนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่้งดูเหมือนว่าจะเน้นหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็นหลัก

ในกรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรนานาชาติปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ อยากได้การจัดงานแบบนี้บ้าง ผู้จัดคงต้องวิเคราะห์บริษัทห้างร้านที่น่าจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต เพื่อเชิญมาเปิดบูธร่วมงาน SIM Job Fair 2017 กับเขาบ้าง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เดินเล่นถ่ายรูปในศาลายา

ไปเดินเล่น ถ่ายรูปเล่น ในศาลายา (ดุริยางคศิลป์) หลังร่วมการอบรม C2C ของกองพัฒนาคุณภาพ ที่ห้องทวีวัฒนา วิทย ศาลายาพาลิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

walk_with_edp15_20170126_006

เสร็จแล้วก็ไปทานข้าวเย็นกันที่ร้านอัญญา เพลซ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

มารยาทในการรับประทานอาหาร

ในการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้ พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร โดยมีวิทยากรเป็น ศาสตราจารย์ ดร.จริยา บรอคเคลแมน อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (Mahidol International College) ที่ซึ่งพวกเราได้มาใช้สถานที่ในการเรียนในตอนนี้

jariya_b_20161207

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทำแอนิเมชันกัน

รายการ DeScience พาไปดูการทำแอนิเมชัน (animation) ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคเรียนที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2556-2557

ภาคเรียนที่ 1 ของวิทยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ปีการศึกษา 2556-2557 เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. ถึง 9 ธ.ค. 2556

  • เปิดภาคเรียน 16 ก.ย. 2556
  • ช่วงถอนรายวิชา 4-16 พ.ย. 2556
  • วันสุดท้ายของการเรียน 30 พ.ย. 2556
  • สอบปลายภาค 2-9 ธ.ค. 2556
  • ส่งเกรด ภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบปลายภาค
  • วันหยุด
    • วันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2556
    • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2556

ที่มา: Academic Calendar for 2013-2014

ปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสงและการหายใจ 2556

ปฏิบัติการวิชา ICBI 102 Integrated Biology Laboratory 1 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หรือที่เรียกว่าอินเตอร์มหิดลกันสั้นๆ เวียนมาบรรจบอีกหนึ่งรุ่น และปฏิบัติการแรกที่ไปช่วยสอนคือปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสงและการหายใจ (Photosynthesis and Respiration

Lab_Briefing_20130924

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: