บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘วาระการประชุม’

ประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2556

MUBio_Dept_Meeting_20130724

การประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2556 จัดขึ้นตรงกับวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง N416 มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น

  • การจัดงานเกษียณราชการของอาจารย์ ทั้งของคณะวิทยาศาสตร์เอง และของภาควิชาชีววิทยา ซึ่งภาควิชาน่าจะจัดงานในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
  • งาน Meet the Dean ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556
  • การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มแพทย์ที่เราจะนัดประชุมกันเป็นกลุ่มย่อย เน้นอาจารย์ที่จะสอนกันในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

น่าเสียดายที่ลืมถ่ายภาพของว่างมาให้ดู แม้ว่าจะไม่ได้ทานเลยก็ตาม (ทานแต่กาแฟ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 6/2556

MUBio_Meeting_6_20130703_13

การประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ณ ห้อง N416 มีวาระการประชุมสำคัญๆเช่นการแนะนำอาจารย์ใหม่ และการแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการเพิ่มเติม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: