บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘วทท.เพื่อเยาวชน’

วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13

STT4Youths_2018_008

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 The 13th Conference on Science and Technology for Youths “นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ของกินงานวทท.เพื่อเยาวชน 12

งานวทท.เพื่อเยาวชน เป็นการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น พสวท. และเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้

งานประชุมวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ซึ่งผมได้เข้าร่วมในฐานะผู้สนใจคนหนึ่ง โดยติดรถไปกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่เนื่องจากไม่มีภาระกิจใดในงาน (เช่นกรรมการให้คะแนนโปสเตอร์ หรือกรรมการห้องการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย) จึงไม่มีคูปองรับประทานอาหาร ต้องขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของงาน (พี่สสวท.) เอื้อเฟื้อคูปองอาหารกลางวัน

stt4youths12_food_20170604-05

ลิงก์ที่เกี่ยว

กรรมการประกวดโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

STT4Youths_2015_07

ปฏิบัติงานเป็นกรรมการให้คะแนนโปสเตอร์วิชาการ สาขาชีววิทยา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

งานวทท.เพื่อเยาวชน คืองานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ซึ่งชื่อก็คล้ายงานวทท.ใหญ่ แต่งานนี้ก็เกิดขึ้นแบบคล้ายๆกัน แต่เป็นงานให้นักเรียนพสวท.มานำเสนอผลงานกัน แล้วก็เมื่อหลายปีก่อนได้กลายเป็นงานนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาจากหลายโครงการเช่นทั้งพสวท. ทุนเรียนดีฯ ฯลฯ

ในงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 นี้นั้นมีม.มหิดลเป็นเจ้าภาพร่วมกันหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะวนมาสักสามปีครั้ง สลับกับม.ศิลปากร ม.เกษตร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากอยู่ในศูนย์เจ้าภาพจึงมีงานให้ทำมากมาย โดยตำแหน่งแล้วก็มีชื่ออยู่ในกรรมการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี้ก็มีตำแหน่งอันเนื่องมาจากอยู่ในสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. (สทวท.) ซึ่งมีงานเกี่ยวการการแนะแนวการศึกษา การให้คะแนนโปสเตอร์ และการจัดทำ The Proceedings of the 6th Conference on Science and Technology for Youths (2012) ในปีนี้ด้วย

ในส่วนของเว็บไซต์ งานวทท.เพื่อเยาวชนมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอยู่ที่ http://www3.ipst.ac.th/STT4YOUTH/

นอกจากนี้ยัง (เพิ่ง) มี Facebook กับเขาด้วย แต่คนกดไลค์ให้ยังน้อยอยู่ ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรกช่วยกันกดหน่อยก็แล้วกันครับ ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาหน่อย (Facebook วทท.เพื่อเยาวชน)

วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6

รับโล่บำเพ็ญประโยชน์

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้ง 6 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งผมรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆไว้ที่ลิงก์นี้แล้ว

ภาพข้างบนเป็นภาพผู้ได้รับโล่เนื่องจากทำชื่อเสียงหรือทำคุณประโยชน์ให้แก่โครงการพสวท. ดังรายละเอียดในลิงก์นี้ครับ จากซ้ายไปขวาคืออ.ดวงใจ (ม.มหิดล) อ.วรการ (สจล.) อ.เจษฏา (จุฬา) และผมเองอ.ณัฐพล (ม.มหิดล) ซึ่งได้รับพระราชทานโล่จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ

หลังจากกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยบัณฑิตพสวท.แล้ว สมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท.เปิดประชุมสามัญประจำปี ดำเนินการโดยนายกสมาคมนักเรียนทุนพสวท. ผศ.ดร.เจษฏา เด่นดวงบริพันธุ์ ซึ่งเป็นการอำลาตำแหน่งเพื่อไปแต่งงานในวันที่ 1 เมษายน 2554 ที่จะถึงนี้ด้วย (จริงๆแล้วหมดวาระ) มีการเลือกตั้งและปรากฎให้อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นนายกสมาคมฯคนต่อไป โดยมีอ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์เป็นอุปนายกครับ

สำหรับนักเรียนทุนโครงการพสวท. เรามีงานเลี้ยงสังสรรค์ ร้องเพลงคาราโอเกะกันที่โรงแรมเอวาน่าด้วย

ปิดท้ายด้วยภาพของกินและของว่างเช่นเคยครับ

อ้างอิง:

ประชุมกรรมการอำนวยการวทท.เพื่อเยาวชน 6

กรรมการอำนวยการ

การประชุมกรรมการอำนวยการจัดงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ที่ห้อง MR210 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค คงเป็นการประชุมเตรียมงานครั้งสุดท้าย เพราะงานวทท.เพื่อเยาวชนครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ที่จะถึงนี้ครับ

พี่เทียน (รองคณบดีฝ่านการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ให้ผมไปประชุมแทนเช่นเคย แต่ครั้งนี้แถมรถให้คันนึงเพราะปกติผมจะไปเอง โดยใช้รถไฟฟ้าถ้ามีการประชุมที่สสวท.ตรงเอกมัน แต่ที่ไบเทครถไฟฟ้ามันไปไม่ถึง พี่หนูชนเป็นพขร.ครับ

ส่วนมากพูดคุยเรื่องการเตรียมงานในพิธีเปิด และตรวจสอบความพร้อมของฝ่ายต่างๆ รวมถึงงานของสมาคมนักเรียนทุนพสวท.ที่รับเรื่องการตัดสินโปสเตอร์และการทำ Proceedings ไว้

ใครไปงานวทท.เพื่อเยาวชน 6 นี้ก็คงได้เจอกันครับ และพอถึงปีหน้าม.มหิดลเป็นเจ้าภาพบ้างครับ

อ้างอิง: