บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘รางวัลคุณภาพแห่งชาติ’

ไปอบรมเกณฑ์ TQA 2016

TQA_Criteria_20160302-4

ไปนั่งเรียนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ของปีนี้ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเซนจูรี พาร์ค

อัลบั้มภาพ

ภาพตอนไปดูงานที่สิงคโปร์

Singapore_20130709-11

อัลบั้มภาพจากการไปดูหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสิงคโปร์ (Singapore Quality Award; SQA) เมื่อระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2556 โดยการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ไอเดียสำหรับการจัดงาน 30 ปี โครงการพสวท.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จะครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2557 นี้ ซึ่งทางสสวท.ต้นสังกัดก็จะให้จัดงานฉลอง 30 ปีโครงการพสวท.ขึ้น ซึ่งมีโครงการที่ร่างกันไว้แล้ว

Logo_DPST_Colourful_200px

ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 จะมีการประชุมระดมความคิดแนวทางการจัดงาน 30 ปีของโครงการพสวท.ขึ้น ซึ่งผมก็จะได้ไปร่วมประชุมด้วย และคิดว่าจะนำเสนอไอเดียเพื่อในที่ประชุมต่อไป

รูปแบบงานนั้นน่าจะเป็นวันแรกของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนาในเดือนมีนาคม แต่ยังไม่ทราบวันที่จะจัด เพราะขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาว่างของประธานในพิธี

ไอเดีย 30 ปีพสวท.

 • ผมเห็นว่าน่าจะต้องหา KPI ของโครงการมาว่าคืออะไรบ้าง และจัดแสดงตามนั้น ว่าโครงการได้บรรลุ KPI ของโครงการอย่างไร แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะบอกว่าบรรลุอยู่แล้ว แต่งาน 30 ปีก็น่าจะแสดงให้เห็น ซึ่งไม่น่าจะใช่เรื่องยาก เพราะควรจะต้องถูกรายงานเป็นประจำอยู่แล้ว
 • ตัว output ของโครงการในเชิงตัวเลข เช่นจำนวนนักศึกษาในปัจจุบันแต่ละระดับ บัณฑิตที่จบมาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 800-900 คนในวันที่จะจัดงาน …อยากให้ได้ถึง 1000 คน แต่คงไม่ถึง
 • ตัว outcome ของโครงการ ซึ่งเป็นผลระยะยาวของการดำเนินโครงการ ซึ่งประเด็นนี้น่าจะต้องคิดหนักหน่อย และรวบรวมข้อมูลยากหน่อยว่าจะได้ข้อมูลและนำเสนออย่างไร
  • ผลลัพธ์ด้านการสร้างบัณฑิต คงเป็นตัวเลขอย่างที่เห็น อาจนำเสนอเป็นแบบ infographic เช่นแสดงแผนที่ประเทศไทย ว่าบัณฑิตพสวท.อยู่ตรงไหน อยู่หน่วยงานอะไร
   • อาจพยายามตอบคำถามว่า ถ้าไม่มีโครงการพสวท ไม่มีบัณฑิต พสวท.เหล่านี้ แล้วจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง ต้องพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของบัณฑิตที่เกิดขึ้น
  • ผลลัพธ์ด้านการวิจัย
   • น่าจะเป็นเรื่องเด่นหรือสมรรถนหลักของโครงการในการสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าได้สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ
   • อาจให้แสดงตัวชี้วัดของนักวิจัย เช่นจำนวนเปเปอร์ของชาวพสวท.ทั้งหมด จำนวนงานวิจัยต่อหัว จำนวนงานวิจัยต่อปี คุณภาพของงานวิจัยต่อชิ้น จำนวนการอ้างอิงต่อชิ้น h-index ฯลฯ ที่เขาใช้ๆกัน
  • ผลลัพธ์ด้านการบริหาร — เราพบว่าบัณฑิตพสวท.ปัจจุบันนี้ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง เช่นการเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายการศึกษาเป็นต้น อยู่ในกรรมการบริหาร กรรมการต่างๆ ซึ่งมีบทบาทในการปฏิรูป สร้างการศึกษา การวิจัย ฯลฯ ของประเทศอยู่ ทำอย่างไรจึงจะนำเสนอออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายได้
   • บทบาทในการก่อตั้งสวทช. และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือหอดูดาวสิรินธรของดร.ศรันย์ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ในบางเรื่องคงต้องเขียนว่ามีส่วนร่วมในการจุดๆๆๆ ไม่เช่นนั้นอาจโดนตั้งคำถามว่าทำคนเดียวไม่มีคนช่วยเลยเหรอเป็นต้น
  • การได้รางวัลต่างๆ เช่นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ซึ่งยังไม่มี) นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (ซึ่งมีหลายท่านแล้ว) และรางวัลอื่นๆ ทั้งนี้ผมเคยได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าบัณฑิตพสวท.แทบจะได้รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กันทุกปีเลยทีเดียว (ปีไหนไม่ได้ควรจะเศร้าเล็กน้อย)
  • ด้านบริการวิชาการ
  • ด้านบริการสังคม พวก CSR
   • นึกตัวอย่างอื่นไม่ค่อยออกนอกจากบัณฑิตพสวท.ที่อาจจะเรียกได้ว่าผันตัวไปทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เช่นดร.บัญชา ดร.นำชัย ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เป็นต้น
   • แต่คงมีหลายโครงการ บางอย่างอาจแทรกอยู่กับค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
  • จดหมายเหตุ พสวท.
   • จินตนาการว่าคงต้องมีส่วนแสดงที่บอกประวัติความเป็นมาของโครงการพสวท. ตั้งแต่ก่อนก่อนตั้ง และในเฟสต่างๆ
   • นึกถึงหนังสือที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี “ปรีชาญาณ” ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น่าจะเอาเล่มต้นฉบับมาวางใส่ตู้กระจก และมีเล่มสำเนาให้เปิดอ่านกันในงาน
   • คนที่เกี่่ยวข้องกับพสวท. ถ้าไปสัมภาษณ์ว่าคิดอย่างไร หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการพสวท.เป็นอย่างไร หรือทำนายคาดการณ์เกี่ยวกับโครงการพสวท.ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร
 • การเทียบเคียง และการเปรียบเทียบ
  • จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปรียบเทียบ ในสังคมไทยค่อนข้างจะลำบาก หากไม่สื่อสารให้ชัดเจน ว่าหากข้อมูลพสวท.ดีกว่าโครงการอื่น ก็เหมือนกับการอวดตน แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าแท้จริงแล้ว โครงการพสวท. เป็นโครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยของประเทศที่ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องการเปรียบเทียบ และเทียบเคียง (benchmarking) เกิดขึ้น
  • คู่เทียบอาจเป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นทุนเรียนดี ทุนกาญจนาภิเศก
 • การใช้แนวทางการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ Education Performance Excellence (EdPEx)
  • ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมได้รับอิทธิพลจากเรื่อง EdPEx หรือ Thailand Quality Award ค่อนข้างมาก ดังนั้นก็เอามาใช้ประโยชน์เสียเลยอาจจะดีก็ได้
  • ลองตอบดูว่า โครงการพสวท. เป็นโครงการที่เป็นเลิศและยั่งยืนหรือไม่ (หรือส่งผลให้เกิดความเป็นเลิศของวิทยาศาสตร์ไทย และยั่งยืนหรือไม่)
  • ลองตอบดูว่าโครงการพสวท.มี leadership system ที่เป็นเลิศหรือไม่ (การเป็นโครงการแบบนี้ ผู้นำระดับสูงของโครงการทำอะไรได้บ้าง… Organization Profile ก็ยังไม่ได้เขียน) อาจต้องดูที่ สสวท. แทน
  • ลองดูว่าโครงการพสวท.มี Execution Excellence หรือไม่ (ที่ชาวพสวท.คงบ่นอุบ และอาจไม่พ้น band 1)
  • ลองดูว่าโครงการพสวท.มี Organzation and Personal Learning หรือไม่ (นี่ก็คงน้อยเช่นกัน…)
   • สรุปว่าถ้าเอาเกณฑ์นี้มาจับ คงได้ band 1 เป็นส่วนใหญ่
  • ที่น่าสนใจคือถ้าเน้นผลลัพธ์ของหมวด 7 มาจะพอมีอะไรดีบ้างไหน อาจจะต้องไปพิจารณา 7.1-7.5 และอาจจะพบว่าผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนอาจจะออกมาดีพอสมควร แต่ไม่แน่ใจเรื่องอื่นๆ
  • ลองดูว่าโครงการพสวท.มีค่านิยมของเกณฑ์ที่พบในองค์ที่เป็นเลิศบ้างหรือไม่ ซึ่งมี 11 ข้อ
  • อาจดูว่า balance score card ของโครงการมีไหมอย่างไร แผนกลยุทธระยะสั้น ระยะยาวเป็นอย่างไร

อบรมและสอบการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ Thailand Quality Award ครบรอบ 10 ปีแล้วในปีนี้ และเป็นที่รู้จักและยอมรับกันจนทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลก็ต้องการให้หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่ามีคุณภาพในระดับชาติจนได้รับรางวัลนี้เช่นกัน

ในด้านการศึกษานั้นมีการวัดผลอีกรูปแบบหนึ่งมีชื่อย่อว่า EdPEx หรือ Education Performance Excellence ดำเนินการโดยสกอ. ซึ่งจะเหมาะกับองค์กรอย่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษามากกว่า

แต่เมื่อ EdPEx ก็มีรากฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การจะทำให้ได้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ จึงต้องการความรู้ความเข้าใจและชำนาญเรื่องเกณฑ์ และการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว

ทำให้ผมและอีกหลายๆคนในคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปเรียนและอบรมเพื่อมุ่งไปเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในขณะที่หลายๆคนก็จะมุ่งไปเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศด้วยเช่นกัน

เมื่อวันพุธที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ผมและเจ้าหน้าที่อีกสองท่านของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ไปอบรมเรื่องการเตรียมเป็นผู้ตรวจประเมิน (TQA Pre-Assessor) ที่โรงแรมสยามซิตี้ ซึ่งตามด้วยการสอบทักษะการประเมินในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ซึ่งขณะนี้ก็คงทราบผลกันแล้ว (ว่าไม่ผ่าน!)

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน TQA Pre-Assessor จะได้การบ้านมาทำและเข้าอบรมหลักสูตร TQA Assessor ในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สอบผ่าน TQA Criteria 2555

จากโพสต์ก่อนหน้านี้เรื่องการมีชื่อเข้าสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ TQA Criteria 2555-2556 นั้น บัดนี้ไปสอบมาและสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การสอบแบบตัว 5 ตัวเลือก เปิดหนังสือสอบก็ได้ ให้เวลา 1 ชั่วโมง …ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไหม เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าตัดแบบอิงกลุ่ม (หากบังเอิญกลุ่มที่มาสอบด้วยเก่งกันเขี้ยวลากดินก็ซวยไป)

อ่านอัพเดทเกี่ยวกับการสอบนี้ได้ที่นี่

บรรยากาศการสอบ

สอบผ่านแล้วเป็นยังไง?

การสอบครั้งนี้เป็นเพียงก้าวหนึ่งของการไปสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ TQA Assessor ซึ่งผู้สอบผ่านครั้งนี้ก็จะได้การบ้านไปทำ เสร็จแล้วก็จะมีการสอบอีกเป็นช่วงๆ และคัดออกผู้ไม่ผ่านการสอบ จนกว่าจะได้เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพห่งชาติตัวจริง

คณะวิทยาศาสตร์หวังว่าจะมีผู้ตรวจประเมินฯเป็นของตัวเองบ้าง เพื่อให้ช่วยกันเตรียมความพร้อมสู่การขอรางวัล TQA ในอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งมีข่าวว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะให้เริ่มใช้อย่างจริงจังในพ.ศ. 2558)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TQA Criteria วันที่ 3 มี.ค. 2555 | รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:TQA) : สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ได้แต่ออกข้อสอบให้นักศึกษาสอบซะเคยชิน จนลืมไปแล้วว่าถ้าต้องไปนั่งในห้องสอบซะเองจะเป็นอย่างไร

งานนี้เป็นการไปสอบเพื่อชิงสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและอบรมเพื่อไปเป็นผู้ตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)

เส้นทางยังอีกยาวไกล แต่อย่างน้อยก็มีสิทธิเข้าไปสอบแล้วเป็นด่านแรก เพราะเขาต้องการผู้มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารด้วย ซึ่งผมก็ใช้หลักฐานการเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่ผ่านมา 2 ปีเข้าสมัคร

ทางต้นสังกัดหวังว่าหากมีอาจารย์และบุคลากรได้เป็นถึงผู้ตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์ดังกล่าวได้แล้วจะสามารถช่วยพัฒนาคณะฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปได้ (ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รางวัลในอนาคตอันใกล้นี้…หรือจะหวังก็ไม่ทราบ)

ขึ้นเขียง 3 มีนาคม 2555 …สอบเสร็จฟังผลเลยอีกต่างหาก!

ที่มา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TQA Criteria วันที่ 3 มี.ค. 2555 | รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:TQA) : สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.

ภาพหน้าจอของ SC TQA

จับภาพหน้าจอของเว็บไซต์ SC TQA “เพื่อคณะวิทยาศาสตร์สู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ไว้ในวันที่เปลี่ยนภาพบนหัวของเว็บไซต์เป็นภาพที่เห็นข้างบนนี้ แล้วก็เป็นวันที่เกิดอยากจะโพสต์ข้อมูลใหม่สักเรื่องสองเรื่องระหว่างที่กำลังเคลียร์งานรายสัปดาห์บนโต๊ะ (แต่เป็นงานที่คั่งค้างมาจากสัปดาห์อื่นๆมากมาย)

เว็บไซต์ http://sctqa.wordpress.com

SC TQA

เพื่ออนาคตที่เป็นเลิศ

ใช้ SC TQA blog เป็นที่ลองเปลี่ยน theme ไปเรื่อยๆซะแล้ว เพราะยังไม่มีอัพเดทใหม่ๆใส่เพิ่มเข้าไปมานานมาก ครั้งสุดท้ายคือเมื่อปีที่แล้ว ล่าสุดเป็นการลอง Choco theme ซึ่งเป็น theme ที่ให้ใช้ฟรี แต่ตอนที่เข้าไปยังระบบเลือก theme พบว่าตอนนี้มี premium theme ให้ใช้ด้วย แต่ต้องจ่ายสตางค์ตามชื่อของมัน ที่เห็นแล้วน่าลองคือ theme ที่ชื่อ Shelf เหมืนอมีของอยู่บนชั้น แล้วเลือนไปเลื่อนมาได้ แต่คงไม่ได้ลองเพราะต้องจ่ายเงินว่างที่ว่า สำหรับ theme ล่าสุดนี้ก็ลองใส่ไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับ

อ้างอิง: http://sctqa.wordpress.com

SC TQA Blog

My new website, that still use WordPress service, is about Thailand Quality Award (TQA) with the main focus on the Faculty of Science. The website use the engine that categorize topics in groups with keywords available in the form of tags. In order to comply with the criteria, there are many questions in each criteria to be answered by the organization, and later be assessed by the the assessors, which the feedback will be returned to the applicant. The higher score, the better the management and sustainability the organization will be. There 1000 maximum points to be earned by answer the criteria appropriately as well as meeting the multiple requirements in the realworld, not just on the paper that submitted.

There will be questions asked followed the criteria and I plan to isolate the questions in each criteria to its smaller component. The goal is not the answer to the questions, but to identify the missing information within the organization that need to be found before file the document to get assessed for the award.

In order to get TQA, 650 points must be earned. Lower scores could earn the TQC or Thailand Quality Class as well. It has been estimated that 3 years might be needed to prepare necessary data, in order to achieve our target.

Link: SC TQA blog (http://scTQA.wordpress.com/)

Thailand Quality Award

Thailand Productivity Institute gave training to the public on the criteria to achieve Thailand Quality Award (TQA), a version adapted from Malcolm Baldrige National Quality Award. This is a level 2 training where we focus on the multiple criteria of the criteria. It was three days training programme at Siamcity Hotel in Bangkok. For the participants like us that come from Mahidol University, this venue is very close to our campus on Rama VI road, unless the traffic was very bad.

Mahidol University plans to adopt TQA criteria to improve its productivity. There are 9 faculties that pioneer to take the steps toward the quality award.

More details and photographs can be seen in this link.