บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘รับปริญญา’

รับปริญญา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นวันรับปริญญาของบัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยมหิดลกับสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งใช้สถานที่ของหอประชุมมหิดลสิทธาคารเป็นครั้งแรกอีกด้วย

พิจิตรา สินเสมอสุข

พิจิตรา สินเสมอสุข

ขอแสดงความยินดีกับหนึ่งในนักศึกษาภายใต้การดูแลของผมตอนทำ senior project ที่ได้ฝ่าฝันอุปสรรคทั้งมวลจนมาถึงวันนี้ได้ และยังตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทต่อที่ภาควิชาสังคมสุขภาพ คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันที่ 10 ก.ค. นี้พิจิตราและผู้ปกครองมาถ่ายภาพกับผมที่คณะวิทยาศาสตร์กัน

ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปครับ

โครงการวิจัยในชั้นปีที่ 4

ในชั้นปีที่ 4 ผมและ Asst. Prof. Philip D. Round เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการที่พิจิตราทำการศึกษาพฤติกรรมการกินหอยเชอร์รี่ของนกปากห่าง และนกอื่นๆในม.มหิดล ศาลายา ทำให้ทราบว่าแม้จะมีหอยเชอร์รี่อยู่ในแหล่งอาหาร แต่นกจะเลือกกินหอยอื่นๆมากกว่าที่จะกินหอยเชอร์รี่ ซี่งได้นำเสนอผลการศึกษานี้ในการนำเสนอผลงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยา แบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอเป็นแบบโปสเตอร์วิชาการ ในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ Science Project Exhibition 2014 ในเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

รับปริญญา 2556

Congregation_Day_20130630_24

ภาพบรรยากาศการรับปริญญา (ภาพจากวันซ้อมรับปริญญาที่คณะวิทยาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556)

Pimpajee_20130630

ถ่ายภาพกับพิมพ์พจี นักศึกษาที่ทำ senior project กับตอนอยู่ปี 4

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

จบ 2555

Kannika_V_20130701_08

บังเอิญผ่านไปหน้าตึก K แล้วพบกับพี่อี๊ดพอดีกับที่เวทีสำหรับให้บัณฑิตใหม่มาถ่ายภาพฉลองรับปริญญาเสร็จพอดี เลยช่วยกันขึ้นไปประเดิมก่อนบัณฑิตกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ภาพบรรยากาศการรับปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล 2555

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง;

กำหนดการรับปริญญาม.มหิดล 2555

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 ซ้อมย่อยที่ม.มหิดล ศาลายา
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ซ้อมใหญ่ที่หอประชุมกองทัพเรือ
วันพฤหัสฯที่ 5 กรกฎาคม 2555 วันรับปริญญาจริงที่หอประชุมกองทัพเรือ

การจราจรจะติดขัดมากโปรดหลีกเลี่ยง

ลานเป็ดขาว

image

ลานเป็ดขาวกับแท็งค์น้ำสามเหลี่ยมแห่ง ม.มหิดล ศาลายา มุมมหาชนสำหรับถ่ายภาพรับปริญญาของทุกปีครับ