บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ม.4’

สมัครสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศรับสมัครนักเรียนม.3 สอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 18 มิ.ย. 2561
 • เริ่มรับสมัคร วันที่ 1 ส.ค. 2561
 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ส.ค. 2561
 • รวมระยะเวลาเปิดรับสมัคร 31 วัน
 • วันสุดท้ายการโอนเงิน วันที่ 3 ก.ย. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 15-20 ก.ย. 2561
 • วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2561
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
 • วันสอบรอบสอง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2562
 • วันประกาศผลสอบรอบสอง วันที่ 4 มีนาคม 2562
 • วันมอบตัว 15-17 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่าย

 • สมัครสอบ: 200 บาท (หรือได้รับการยกเว้นตามประกาศของโรงเรียน)
 • ค่าเล่าเรียน: เรียนฟรี

สถิติที่สำคัญ

 • จำนวนผู้สมัครสอบ โดยเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เท่านั้น ในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 3,510 คน
 • จำนวนรับจริง 240 คน
 • อัตราการแข่งขันประมาณ 1:15

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

วันสอบที่ตรงกัน

ปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่โครงการพสวท.ประสบปัญญาในการรับนักเรียนเข้ารับทุนพสวท.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหลายศูนย์โรงเรียนในโครงการพสวท. โดยพบว่ารับนักเรียนเข้ารับทุนได้เพียงประมาณ 30% และต้องเปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนเพิ่มเติมเป็นรอบที่ 2 จากนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการมีวันสอบเข้าที่ไม่ตรงกัน เช่นระหว่างโครงการพสวท.และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทำให้เกิดการสละสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ไม่มีการบันทึกไว้อย่างแน่ชัดว่านักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนพสวท.นั้น แท้จริงแล้วไปไหนกันแน่

ในปีการศึกษา 2559 ที่จะถึงนี้ โครงการพสวท.จึงจะจัดวันสอบข้อเขียนตรงกับวันสอบข้อเขียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่ต้องการสอบเข้านั้นจะต้องเลือกว่าจะไปสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือจะเข้าโครงการพสวท. กันตั้งแต่ตอนสมัครสอบเลยทีเดียว

การจัดวันสอบเข้าตรงกันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต และทำให้จำนวนผู้สมัครสอบข้อเขียนเข้าโครงการพสวท. มีจำนวนน้อย ทำให้โอกาสเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ลดน้อยลง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2558 รอบแรก

การสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลแล้วที่ https://ruy6d3.mwit.ac.th/

ในโพสต์นี้เป็นผลการคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2558 จากการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
MWit_Admission_2015

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2558 รอบแรก (ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 เป็นผลการสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557)

อ่านต่อ: http://tmsn.mwit.ac.th

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ผลสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2557

อัพเดท: ประกาศผลสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 (สอบเมื่อ 21 พ.ย. 58)

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ผลสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 (สอบเมื่อ 21 พ.ย. 58)

ประกาศผลสอบเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2557 (15 มีนาคม 2557)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าม.4 ปีการศึกษานี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 นั่งอ่านเล่นว่านักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รุ่นนี้เป็นใครมาจากไหนบ้าง จะเห็นได้ว่าบางโรงเรียนจะเข้ามากันหลายคนทีเดียว อยากได้ไฟล์ Excel มานั่งวิเคราะห์ดูแต่คงไม่มีโอกาส

ดาวน์โหลด: http://admission56.mwit.ac.th/final_admissio_56_2/doc/scan_adm.pdf

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: