บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ม.เกษตร’

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558

KU_Fair_Special_2015_03

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ มีธีมว่า “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงเกษตรกรไทย” แต่ที่ผมชอบมากที่สุดของงานนี้คือ โซน C

ระยะเวลา วันที่ 19-28 มิถุนายน 2558

โซน C ตลาดน้ำโบราณ จำหน่ายอาหารคาว-หวาน จากตลาดน้ำในประเทศ อยู่บริเวณสระน้ำด้านหลังหอประชุมและหอนาฬิกา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ถ้าเข้าทางประตู 1 ถนนงามวงศ์วานจะพบโซน A สัตว์เลี้ยงก่อน

  1. ตลาดน้ำตลิ่งชัน
  2. ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
  3. ตลาดน้ำวัดสะพาน
  4. ตลาดน้ำโบราณ มหานคร
  5. ตลาดน้ำคลองบางคูลัด
  6. ตลาดร้อยปีสามชุก
  7. ตลาดน้ำนครรังสิต
  8. ตลาดน้ำขวัญ เรียม
  9. ตลาดน้ำและของดีจังหวัดสมุทรสงคราม
  10. ตลาดน้ำอโยธยา

แหล่งข้อมูล: แผ่นพับ/สูจิบัตร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการประกวดโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

STT4Youths_2015_07

ปฏิบัติงานเป็นกรรมการให้คะแนนโปสเตอร์วิชาการ สาขาชีววิทยา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง