บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘มหิดลวิทย์’

วันสอบที่ตรงกัน

ปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่โครงการพสวท.ประสบปัญญาในการรับนักเรียนเข้ารับทุนพสวท.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหลายศูนย์โรงเรียนในโครงการพสวท. โดยพบว่ารับนักเรียนเข้ารับทุนได้เพียงประมาณ 30% และต้องเปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนเพิ่มเติมเป็นรอบที่ 2 จากนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการมีวันสอบเข้าที่ไม่ตรงกัน เช่นระหว่างโครงการพสวท.และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทำให้เกิดการสละสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ไม่มีการบันทึกไว้อย่างแน่ชัดว่านักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนพสวท.นั้น แท้จริงแล้วไปไหนกันแน่

ในปีการศึกษา 2559 ที่จะถึงนี้ โครงการพสวท.จึงจะจัดวันสอบข้อเขียนตรงกับวันสอบข้อเขียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่ต้องการสอบเข้านั้นจะต้องเลือกว่าจะไปสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือจะเข้าโครงการพสวท. กันตั้งแต่ตอนสมัครสอบเลยทีเดียว

การจัดวันสอบเข้าตรงกันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต และทำให้จำนวนผู้สมัครสอบข้อเขียนเข้าโครงการพสวท. มีจำนวนน้อย ทำให้โอกาสเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ลดน้อยลง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2558 รอบแรก

การสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลแล้วที่ https://ruy6d3.mwit.ac.th/

ในโพสต์นี้เป็นผลการคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2558 จากการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
MWit_Admission_2015

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2558 รอบแรก (ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 เป็นผลการสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557)

อ่านต่อ: http://tmsn.mwit.ac.th

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

งาน Home Coming Day 2013

MWit_Home_Coming_Day_20130818.jpg

ขอร่วมประชาสัมพันธ์งาน Home Coming Day 2013 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งในปีนี้จัดตรงกับวันวิทยาศาสตร์ไทยด้วย ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 13:30-16:30 ฉลองครบรอบ 23 ปี ที่เป็น 23 ปีที่อุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ราตรีศรีตรัง ครั้งที่ 7

งาน “ราตรีศรีตรัง” เป็นงานคืนสู่เหย้าของนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปกติจะจัดสองปีครั้ง ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม และในปีพ.ศ. 2556 นี้ก็มาถึงงานราตรีศรีตรัง ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดกันในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

RatreeSritrung7_540px_2013

(ภาพโปสเตอร์จาก Facebook ของนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เทศกาลวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์ 2556

MWit_Science_Fair_20130128_28

งานเทศกาลวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์ 2556 (MWit Science Fair 2013) จัดตรงกับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเป็นการนำเสนอโครงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์

การนำเสนอแบบบรรยายจัดในห้องเรียนของโรงเรียน ติดแอร์ทุกห้อง เนื่องจากห้องเรียนปกติมีนักเรียนนั่งเพียง 24 คนในการนำเสนอในห้องเรียนจึงมีที่นั่งไม่เพียงพอแม้จะมีหลายห้องย่อยในแต่ละสาขา ตั้งแต่ 2 ห้องถึง 4 ห้องย่อย แต่ละห้องบรรยายมีกรรมการ 4 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ท่าน เป็นอาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน และเป็นอาจารย์ในสาขาอื่นๆ (เช่นอาจารย์ที่ไม่มาจากหมวดวิทยาศาสตร์) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการอีก 1 ท่าน

นักเรียน 3 คนเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยควบคุมเวลา ยกป้ายสัญญาณว่าหมดเวลาหรือไม่ โดยเตือนที่ 12 นาที และหมดเวลา 15 นาที โดยมีเวลาถามตอบ 5 นาที

รูปแบบการนำเสนอเป็นแบบใช้ Powerpoint อาจมีการนำตัวอย่างมาสาธิตได้

การนำเสนอแบบโปสเตอร์จัดขึ้นในช่วงบ่ายที่โรงยิม โดยให้ติดโปสเตอร์ขนาด A0 ภาษาที่ใช้บนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนนำเสนอโดยยืนอธิบายที่โปสเตอร์โดยไม่แบ่งช่วงเวลาเป็นโปสเตอร์คู่หรือคี่ ทำให้ค่อนข้างแออัด และให้กรรมการตรวจโปสเตอร์ในเวลาที่มีนักเรียนคนอื่นอยู่ด้วยทำให้เสียงดังรบกวนมากเกินไป

การให้รางวัลแบ่งให้ตามห้องบรรยายย่อยๆ และโปสเตอร์ที่ขึ้นอยู่การแบ่งตามห้องย่อย การมอบรางวัลส่วนของโครงงานจัดขึ้นในโรงยิม ไม่ได้กลับไปจัดในห้องประชุม ที่มีการมอบรางวัลและพิธิปิดการแข่งขันตอบปัญหา MWit Science Square 2013

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • สาขาวิชาเคมี
  • รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ม.ศิลปากร
  • ผศ.ดร.รัชฏา บุญเต็ม ม.ศิลปากร
  • รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ คงสะเสน ม.เกษตรศาสตร์
 • สาขาคณิตศาสตร์
  • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
  • อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.รัตินันท์ บุญเคลือบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาคอมพิวเตอร์
  • ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.ศุภกร สิทธิไชย สวทช.
 • สาขาชีววิทยา
  • ผศ.ดร. วิชโรบล ธีรคุปต์
  • ผศ.วรรณวไล อธิสาสน์พงศ์
  • ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ม.มหิดล
  • ผศ.ดร.นพ.จามร วมณะ ม.มหิดล
  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ม.มหิดล
 • สาขาฟิสิกส์
  • รศ.ดร.อรุณีย์ อินทศร
  • ผศ.ดร.สุรศักดิ์
  • อ.ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การนำเสนอภาคบรรยาย (15 คะแนน)
  • การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  • มีการใช้หลักการและกระบวนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
  • การนำเสนอข้อมูล อธิบาย สาธิต ทดลองได้อย่างชัดเจน
  • รูปแบบการนำเสนอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • แสดงให้เห็นถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์
  • ความพร้อมในการนำเสนอโครงงาน
 • การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (10 คะแนน)
  • การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  • การจัดองค์ประกอบศิลป์ของโปสเตอร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความประณีต สวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
  • ความสามารถในการอธิลาย นำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน
  • ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลในการจัดแสดง
 • ส่วนพิเศษ (ไม่มีคะแนน)
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ทำแบบต่อยอดหรือไม่
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอภาคบรรยาย ณ เวทีระดับนานาชาติ
  • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • คุณภาพของโครงงานในภาพรวม (A,B,C,D,E,F)
 • เมื่อเรียงลำดับคุณภาพของโครงงานในภาพรวม เฉพาะห้องนำเสนอโครงงานนี้ ควรอยู่ในลำดับที่เท่าใด
 • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จำนวนโครงงาน

 • ในงาน MWit Science Fair 2013 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหนังสือบทคัดย่อรวม 114 เรื่อง แบ่งเป็น
  • ชีววิทยา 23 เรื่อง
  • เคมี 24 เรื่อง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 10 เรื่อง
  • คณิตศาสตร์ 16 เรื่อง
  • ฟิสิกส์ 21 เรื่อง
  • โครงงานจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 20 เรื่อง

รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ

ในหนังสือบทคัดย่อ (abstract) ของงาน MWit Science Fair 2013 มีรูปแบบการเขียนในลักษณะบทคัดย่อแบบขยาย (extended abstract) ที่จะมีองค์ประกอบต่างๆ คล้ายกับที่ต้องส่งไปงาน ICYS 2012 แทนที่จะจำกัดอยู่แค่ประมาณ 250 คำ

 • หัวข้อโครงงาน
 • ชื่อและที่ทำงานของผู้ทำโครงงานและอีเมล์
 • บทนำและวัตถุประสงค์ (Introduction and Objectives)
 • วิธีทำ (Methods)
 • ผล (Results)
 • สรุป (Conclusion)

โครงงานส่วนใหญ่เขียนบทคัดย่อแบบขยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนน้อยที่เขียนในรูปแบบบทคัดย่อธรรมดาและเป็นภาษาไทย (มักมาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ช่องมีเดียมหิดลวิทย์

image

ดูเหมือนว่าคลิปเด็กมหิดลวิทย์จากทั่วโลกที่แม้จะมาร่วมงาน “ราตรีศรีตรัง” ที่โรงเรียนด้วยกันเมื่อวัเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 สี่ผ่านมาไม่ได้แต่ก็ขอส่งใจผ่านภาพและคำพูดมาถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนด้วย ดูต่อที่ http://m.youtube.com/#/user/MWITSMedia ครับ

กำหนดการงาน Home Coming Day 2012

กิจกรรม Home Coming Day 2012

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

0800 ลงทะเบียน
0845 ผู้อำนวยการพบนักเรียนเก่า
0900 การบรรยายพิเศษเรื่อง “สืบสานอุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียน” โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
1100 เสวนาหัวข้อ “ตอกย้ำอุดมการณ์สู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ราตรีศรีตรังครั้งที่ 6

งานราตรีศรีตรัง เป็นชื่องานคืนสู่เหย้าของนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจัดขึ้นทุกสองปีโดยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แต่เนื่องจากในปีพ.ศ. 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้น ทำให้หลายพื้นที่โดยรอบโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งแม้น้ำจะไม่เข้าท่วมภายในโรงเรียน แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการจัดงานราตรีศรีตรังได้ตามที่ได้กำหนดตกลงไว้ก่อนหน้านี้ (วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554) จึงได้มีการประชุม และประกาศเลื่อนการจัดงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 6 ไปเป็นวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 แทน

ทั้งนี้ศิษย์เก่าสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ตัวแทนรุ่นของท่านได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2555

ประกาศชมรมนักเรียนเก่า

ทั้งนี้หากน้ำยังมามากอยู่คงต้องพิจารณากันใหม่อีก…

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เตรียมงานราตรีศรีตรัง ครั้งที่ 6

โลโก้ชมรมนักเรียนเก่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ราตรีศรีตรัง

งานที่เราชาวมหิดลวิทยานุสรณ์กลับมาเจอกันที่โรงเรียนกันทุกๆสองปี และปลายปีนี้เรามีนัดกันที่โรงเรียนอีกครั้งในงาน “ราตรีศรีตรัง” ครั้งที่ 6 แต่ก่อนที่จะถึงงานนั้น ก็ต้องมีเจ้าภาพจัดงานเสียก่อน และเราก็มีการประชุมหลายต่อหลายครั้ง

ประชุมเตรียมงานราตรีศรีตรัง

วาระการประชุมคณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 2/2554 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 1300-1600 ณ ห้องจัดเลี้ยงรับรอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 • ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ และ/หรือ พิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 3.1 กำหนดการจัดงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 6
  • ระเบียบวาระที่ 3.2 กำหนดการจังานราตรีศรีตรังครั้งที่ 6
  • ระเบียบวาระที่ 3.3 รูปแบบการจัดงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 6
  • ระเบียบวาระที่ 3.4 สรรหาคณะกรรมการจังานราตรีศรีตรังครังที่ 6
  • ระเบียบวาระที่ 3.5 ประมาณงบประมาณรายจ่ายสำหรับการจัดงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 6
  • ระเบียบวาระที่ 3.6 ราคาค่าบัตรงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 6
  • ระเบียบวาระที่ 3.7 ประมาณยอดจำหน่ายบัตรสำหรับการจัดงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 6
  • ระเบียบวาระที่ 3.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 6
 • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
  • ระเบียบวาระที่ 4.1 วาระเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • ระเบียบวาระที่ 4.2 มอบหมายงานให้คณะกรรมการชมรม และนัดหมายการประชุมครั้งที่ 3/2554

ผลการประชุม

วันที่จะจัดงานราตรีศรีตรัง ครั้งที่ 6 ในปีนี้น่าจะตรงกับวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์