บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘มหิดลวิชาการ’

มหิดลวิชาการ 2561

มหิดลวิชาการ (MU Open House) ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 2 ถึง วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_Open_House_2018

จุดลงทะเบียน อาคารวิทยาศาสตร์ 3

คณะวิทยาศาสตร์ (สิริวิทยา)

คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ 3-4)

 • รู้จักแผ่นหิวไหวและการสำรวจโครงสร้างโลกด้วยแผ่นดินไหว
 • ฟิสิกส์สำหรับโรคระบาด
 • Magic of Electronics
 • Floating Magnet: the next level train
 • Journey to Actuary
 • Industrial Mathematics to the future
 • รหัสลับกู้โลก
 • บันได DNA
 • มาสกัด DNA กันเถอะ
 • ต้นไม้ในตำราที่คุณไม่เคยเห็น
 • ภูมิแพ้ไม่ยอมแพ้
 • จิ๋วแจ๋วในหลอดทดลอง
 • Finding your soulmate (food biotechnology)
 • Robotech (Industrial Biotechnology)
 • See! I’m shining (molecular biotechnology)
 • Hydroponics plants (agricultural biotechnology)
 • อาจารย์ใหญ่ Thailand 4.0
 • Chemistry Together
 • พวงกุญแจมหาสนุก
 • กาวมหัศจรรย์ หรรษา
 • เป็นสับปะรดนะจ๊ะ
 • กินให้สวย กินเป็นยา
 • Pathobiology Roadshow เปิดบ้านพวกเราชาวพาโถ
 • ใครไม่เล็ง มะเร็ง (เรียนรู้เกี่ยวกับมะเร็งง่าย ๆ สไตล์ชาวพาโถ)
 • ทายนิสัยจากหมู่เลือด
 • องครักษ์ประจำตัว
 • ไวรัสวิทยา
 • Monster inside me
 • พลังยอดมนุษย์
 • ไม่แชร์ไม่ได้ #ครูไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวแน่ ๆ
 • คลิปแอบถ่าย ดูฟรี 24 ชั่วโมง
 • สลายร่าง สร้างพลังงาน
 • ชีววิทยาใต้ดิน
 • ก้าวกระโดด
 • แคลเซียมสำคัญไฉน
 • Insect Innovation for ASEAN’s Eco-products 4.01
 • วงจรชีวิตยุง
 • สายพันธุ์ยุง
 • บ้านยุง
 • ทำหมันยุง
 • มารู้จักฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ LED และฟิล์มกันความร้อน
 • Additive Manufacturing
 • วัสดุเปลี่ยนสี
 • Hard Coating, Gold Nanoparticle
 • กิจกรรมสนุกกับอนุภาคนาโน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศมหิดลวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา 2556

MU_Open_House_540_2013

งานมหิดลวิชาการ 2556 จัดในวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภาควิชาชีววิทยาจัดห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนเต็มพิกัด 20 สถานีย่อย เลียนแบบปฏิบัติการชีววิทยาที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงๆสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประชุมเตรียมงานมหิดลวิชาการ 2556

MU_Academic_Fair_20130729

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ มหิดลวิชาการ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:30 ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 • งานมหิดลวิชาการ 2556
  • ที่ประชุมรับทราบว่างานมหิดลวิชาการ 2556 จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556
  • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ถูกประกาศให้ไม่มีการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามาร่วมกิจกรรม (เบื้องต้นยืนยันว่างดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตศาลายา แต่กองบริการการศึกษาบอกว่าให้หยุดทุกวิทยาเขต)
  • ไม่ทราบเรื่องงบประมาณจัดสรร

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 • มหิดลวิชาการ 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์
  • กิจกรม Open House
   • เน้นกิจกรรมโฆษณาหลักสูตรให้เห็นว่าเรียนอะไร อย่างไร สนุก ยาก ประกอบอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคต
   • อ.ระพีเสนอเพิ่มกิจกรรมที่จับต้องได้เข้าไป
   • สถานที่: ตึกวิทย์ 3
  • กิจกรรม MU Exhibition
   • เน้นการแนะนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หลักสูตร
   • สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ (MLC) หอเกียรติยศ
   • เน้นให้เกิดความประทับใจและทึ่งในผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
   • อาจไม่ต้องมีคนเฝ้าโปสเตอร์
  • กิจกรรมแนวทางในการประกอบอาชีพ
   • แฝงกับกิจกรรม Open House
   • แฝงกับกิจกรรม MU Festival ที่นักศึกษาจาก สมม. จัด (ใช้นักศึกษาคณะวิทย์)
 • รายละเอียดกิจกรรมที่เสนอจากภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์
  • มีภาควิชา 3 ภาควิชาที่ส่งข้อมูลให้งานการศึกษา
   • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเรื่อง
    • มหัศจรรย์ผักผลไม้พื้นบ้าน นานาสารพันอาหารพื้นเมือง
    • มหัศจรรย์พืชจิ๋วในขวดและไนโตรเจนเหลว
   • ภาควิชาฟิสิกส์
    • Oh My God …Magic of Electronics
    • จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)
   • ภาควิชาเภสัชวิทยา
    • A Magical Makeover
 • วันประชุมเตรียมงานครั้งต่อไป กำหนดให้เป็นวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13:30

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภาควิชาชีววิทยา

 • อ.ณัฐพล เข้าร่วมประชุม
 • กิจกรรม Open House ของภาควิชาที่เสนอได้แก่ “ชีววิทยาดีจังเลย”
 • กิจกรรม MU Exhibition ของภาควิชาที่เสนอได้แก่ “หลักสูตรชีววิทยา”
 • ผู้รับผิดชอบ:
 • ต้องใช้นักศึกษาปริญญาตรีช่วยงาน
 • ต้องให้เจ้าหน้าที่ MDL ตั้งปฏิบัติการให้
 • หมายเหตุ: บุคลากรภาควิชาฯต้องไปร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในวันเสาร์และอาทิตย์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

มหิดลวิชาการ 2556

งานมหิดลวิชาการก็คืองาน Open House ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกหลักสูตร จะมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลสารพัดที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_Academic_Fair_2013

งานมหิดลวิชาการ เป็นงานที่จัดปีเว้นปี และในครั้งนี้จะจัดตรงกับวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

งาน Open House ชนงานมหิดลวิชาการ

เตรียม Open House

จัดงาน Open House ชนกับมหิดลวิชาการ ซ้อนกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ไบเทค … เช่นจัดงาน Open House 2011 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 โดยงานมหิดลวิชาการจะจัดขึ้นในวันศุกร์และเสาร์ที่ 19-20 สิงหาคม 2554 โดยระหว่างนั้นจะมีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อยู่ที่ไบเทค บางนา

อ่านต่อ: จากที่ประชุมหารือเพื่อเตรียมงาน Open House ครั้งที่ 19 (ณ K101 วันที่ 11 มีนาคม 2554)