บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ภาควิชาชีววิทยา’

ของขวัญจับสลากงานปีใหม่ภาคชีวะ 2562

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงานทำบุญปีใหม่ของภาควิชาและงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งจะมีการจับสลากของขวัญให้กับนักศึกษาด้วย ในการนี้ผมจึงต้องออกไปหาของขวัญมาจับสลากด้วยเหมือนกัน

ตุ๊กตาสัตว์น้อย
พวงกุญแจสัตว์น้อย

ปีที่แล้วนำ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับปกแข็งพิมพ์จำนวนจำกัดพร้อมลายเซ็นต์ผู้แปลทั้งเจ็ดมาจับสลากด้วยหนึ่งเล่ม แต่รู้สึกว่าก็จะมีนักศึกษาเพียงคนเดียวที่ได้ไป ในปีนี้จึงเปลี่ยนแนวคิดมาเป็นเพิ่มจำนวนชิ้นดีกว่า ก็เลยไปเลือกซื้อพวกตุ๊กตามาจากร้าน Komonoya ที่ชั้น 3 เซ็นทรัลศาลายา มาเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งก็หวังว่านักศึกษาที่ได้ไปคงจะชอบ

ปล. ในตอนแรกหากหนังสือแปล The Malay Archipelago ของ Alfred Russel Wallace ตีพิมพ์สำเร็จ คงจะเอามาเป็นของขวัญเหมือนกัน แต่ดูเหมือนจะไม่ทัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การนำเสนอ senior project ของนักศึกษาชีววิทยา 2560

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการศึกษาวิชา Senior Project เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้อง L-02 และ L-05 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Senior_Projects_20170427-28_006

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

งานปีใหม่คณะวิทย์ 2558

Newyear_20151223

กับหัวหน้าและเลขาฯภาควิชา

ปีนี้ได้อยู่ร่วมงานปีใหม่ของคณะ ได้เล่นชักเย่อแต่ตกรอบสอง

Tug_of_War_20151223

ชักเย่อ

แต่ภาควิชาชีววิทยาได้ถ้วยรวมกีฬาในปีนี้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงหน้าแรกของโฮมเพจภาควิชาชีววิทยา

MUBio_Frontpage_Compilation_20140201

บันทึกการเปลี่ยนแปลงหน้าแรกของเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ที่ได้รับมอบหมายให้มาทำเว็บในปีพ.ศ. 2549

  • 2549-2551 (ภาพล่างขวา) ใช้ PHP ในการสร้างเว็บเพจ เพื่อให้มีเว็บบอร์ดใช้เอง
  • 2551-2556 (ภาพล่างซ้าย) ปรับรูปแบบให้เป็นไปตามข้อแนะนำของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้รับการจัดอันดับในระบบ Web-o-Metric ในระดับที่สูงขึ้น
    • 2553 เริ่มมีการใช้ Facebook ในลักษณะ Fan Page ภาควิชาชีววิทยา ทำให้ความนิยมในการใช้โฮมเพจแบบปกติลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
  • 2556 (ภาพบนขวา) ใช้ระบบ Social Plug-in ของ Facebook รวมโฮมเพจของภาควิชากับ Fan page Bio.MUSC เข้าด้วยกัน
  • 2557 (ภาพบนซ้าย) ภาควิชาให้เจ้าหน้าที่ในคณะวิทยาศาสตร์ออกแบบหน้าเว็บเพจใหม่ และเริ่มปรับมาใช้ในวันที่ 1 ก.พ. 2557 โดยเป็นการใช้ควบคู่กับเว็บเพจเดิมเนื่องจากต้องใช้เวลาในการย้ายข้อมูลและเขียนโปรแกรมสำหรับรูปแบบเว็บเพจใหม่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2556

MUBio_Dept_Meeting_20130724

การประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 7/2556 จัดขึ้นตรงกับวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง N416 มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น

  • การจัดงานเกษียณราชการของอาจารย์ ทั้งของคณะวิทยาศาสตร์เอง และของภาควิชาชีววิทยา ซึ่งภาควิชาน่าจะจัดงานในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
  • งาน Meet the Dean ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556
  • การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มแพทย์ที่เราจะนัดประชุมกันเป็นกลุ่มย่อย เน้นอาจารย์ที่จะสอนกันในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

น่าเสียดายที่ลืมถ่ายภาพของว่างมาให้ดู แม้ว่าจะไม่ได้ทานเลยก็ตาม (ทานแต่กาแฟ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

นักศึกษาค่ายทุนเรียนดีเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา

Biology_SAST_Tour_20130326

 

นักศึกษาค่ายทุนเรียนดี (SAST) เยี่ยมชมการชี้แจงหลักสูตรของภาควิชาชีววิทยา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ระหว่างมาเข้าค่ายเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

ทำบุญปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา

Biology_New_Year_20130104

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 ณ ห้อง N416 เวลา 10:00-12:00

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: