บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘พฤกษศาสตร์’

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาพฤกษศาสตร์

SCPL_Visit_20130719

ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปเยี่ยมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตามระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ทำเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี

ปีนี้พิเศษตรงที่มีอาจารย์ที่มาร่วมเยี่ยมด้วยที่เป็นมือใหม่ ไม่เคยอบรมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจตามระบบ MUQD หรือระบบมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก่อน แต่เนื่องจากมีอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเกษียณไปเรื่อยๆ ทางคณะวิทย์จึงคิดว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป และไม่มีการอบรมเพิ่มเติม จะไม่มีคนทำงานนี้ จึงขอความร่วมมือให้ภาควิชาต่างๆส่งตัวแทนมาร่วมเยี่ยมไปกับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วเพื่อเรียนรู้งานกันไปในตัว

การเยี่ยมภาควิชาพฤกษศาสตร์จบลงด้วยดีในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2556 จบลงในภาคเช้าด้วยดี แต่ผมยังต้องเขียนรายงานสรุปและให้อาจารย์ทุกท่านในทีมให้ความคิดเห็นอีก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: