บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘พระพุทธศาสนา’

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำงานด้วยกันท่านหนึ่งให้มาอ่านครับ

asiabook_20170221

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง