บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ปฐมนิเทศ’

ค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 7

ในฐานะที่เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในตอนนี้ จึงได้มาร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

SAST_Orientation_7_2018

เนื่องจากโครงการไม่ได้รับนักศึกษาใหม่อีก นี่อาจเป็นค่ายปฐมนิเทศบัณฑิต (นักศึกษาที่จบป.ตรี ด้วยทุนเรียนดี และกำลังเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็นปีแรก) ครั้งสุดท้าย (ยกเว้นว่าจะได้ต่ออายุโครงการให้รับนักศึกษาเพิ่ม)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ของกินที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

Montien_Riverside_20180901-02_010

ของกินขึ้นชื่อของที่นี่ก็คงจะเป็นข้าวมันไก่ ที่เมื่อมาร่วมงานค่ายปฐมนิเทศของนักศึกษาโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงต้องรับประทานเสียหน่อย

ผู้จัดค่ายฯ ให้อาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมค่ายได้ลองทานกันในมื้อเย็นของวันแรก ตามข่าวที่ได้มาคือจัดไว้ 150 จาน (ซึ่งไม่น่าจะพอ เพราะคนที่มาร่วมค่ายมีมากกว่านั้น) สำหรับนักศึกษา สามารถไปต่อคิวรับข้าวมันไก่จากบริเวณบูธข้าวมันไก่ หรือจะเลือกอาหารบุพเฟท์ที่มีให้ทานด้วยเช่นกัน ในขณะที่โต๊ะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็จะมีบริกรมาให้บริการอยู่

Link: อัลบั้มภาพของกิน

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ 2557

Scholar_Orientation_20140903_25

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2557

เปิดเทอมวันแรก

เปิดเทอมวันแรก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ปี 2556

SCBI102_Orientation_20130603

สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม วิชาแรกของปีการศึกษานี้ สำหรับหลายคนเริ่มต้นด้วยวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ที่สัปดาห์แรกยังไม่เริ่มทำปฏิบัติการ แต่ต้องมาฟังอาจารย์พูดถึงกฎ กติกา มารยาทในการเรียนวิชานี้ และอาจต้องเสียสตางค์ซื้อหนังสือเรียนกันด้วย

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องแรกเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่จะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ

ไปร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเป็นกรรมการชุดอาจารย์ที่ปรึกษาทุนโครงการพิเศษ ถ้าตามลิงก์ในโพสต์นี้ไปจะมีภาพผมในงานด้วย 1 ภาพ

Mahidol SC Blog

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง L-04 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาทุนเรียนดี นักศึกษาทุนศรีตรังทองและ นักศึกษาทุนพสวท. จำนวนทั้งสิน 371 คน ซึ่งท่านคณบดีได้กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า “…เรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำวิจัยเก่งด้วย ขอให้ทุกคนรีบจบออกไปเพื่อไปพัฒนาสังคม และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ” จากนั้น ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ อาจารย์ดร. ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรนักศึกษา ได้กล่าวแนะนำคณาจารย์ที่ปรึกษาทุน เจ้าหน้าที่ เพื่อนักศึกษาจะได้ติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุน ก่อนที่นักศึกษาแต่ละทุนจะแยกย้ายไปพบคณาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาแต่ละทุน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-25-1.htm

View original post

กิจกรรมแรกพบสมาคมนักเรียนทุนพสวท.

โครงการพสวท.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่โครงการพสวท.ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนักเรียนทุนพสวท. จึงได้ไปทักทายนักเรียนนักศึกษาใหม่ และแนะนำให้รู้จักกับสมาคมนักเรียนทุนในโครงการพสวท.ด้วย

นอกจากนี้ยังได้ช่วยคุมสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษให้กับน้องๆในช่วงเช้าด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 9 มิ.ย. 2554 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เวลา 1030-1230 ซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมเพราะถึงแม้ว่าจะมีปฏิบัติการชีววิทยาในตอนเช้าของวันเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงแค่การปฐมนิเทศเหมือนกัน จึงเสร็จเรียบร้อยในเวลาอันสั้น ทำให้สามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนี้ได้

ผมอ.ณัฐพล และอ.วัชรีพร จากภาควิชาชีววิทยา (และคงต้องนับอ.ระพีด้วย) สมควรไปแสดงตัวในงานนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ทางคณะวิทย์ฯ จัดให้ โดยมีอาจารย์ท่านอื่นๆจากภาควิชาต่างๆ เช่นอ.เทียนทอง และอ.ทินกรจากภาควิชาเคมี อ.กรกนกและอ.วารุณี จากภาควิชาคณิตศาสตร์ อ.ขวัญและอ.นฤมลจากภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งเอื้อเฟื้อคาบเรียนให้มาใช้ในการปฐมนิเทศ

คุณณัฐพล แนวจำปา หรือพี่ปุ้ม แนะนำน้องๆเกี่ยวกับโปรต่ำ โปรสูง ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจ เพราะเกรดมักจะเกินอยู่แล้ว แต่จะมีบางคนที่อยู่ข่ายเฝ้าระวัง แม้ว่าเทอมแรกจะไม่มีการตัดสินใดๆ แต่เกรดเทอมแรกก็จะถูกคำนวณเป็น CUM-GPA หรือ GPAC ที่พวกเราชอบพูดกัน ซึ่งค่าที่คำนวณได้ในเทอมสองจะถูกใช้ในการประเมินสถานภาพของนักศึกษา ว่าจะได้โปรแบบไหน แต่ในที่นี้ไม่ใช่โปรโมชัน แต่เป็นโปรเบชัน มีทั้งแบบโปรฯสูง และโปรฯต่ำ ฯลฯ (รายละเอียดให้ดูจากหนังสือคู่มือฯ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่งานการศึกษา)

กว่าจะจบงานก็เที่ยงครึ่ง หิวด้วย แต่ปีนี้ทางคณะไม่เลี้ยงข้าวแฮะ -_-

ดูภาพบรรยาการการปฐมนิเทศเพิ่มเติมได้ที่กระทู้ที่ 3101 บนเว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยา