บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ปฏิบัติการ’

ปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสงและการหายใจ 2556

ปฏิบัติการวิชา ICBI 102 Integrated Biology Laboratory 1 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หรือที่เรียกว่าอินเตอร์มหิดลกันสั้นๆ เวียนมาบรรจบอีกหนึ่งรุ่น และปฏิบัติการแรกที่ไปช่วยสอนคือปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสงและการหายใจ (Photosynthesis and Respiration

Lab_Briefing_20130924

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แล็บกริ๊งปลายภาค ภาคต้น 2556

SCBI 102

SCBI 102

การสอบปลายภาคเริ่มขึ้นแล้วด้วยการสอบแล็บกริ๊งในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา เริ่มในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ภาพบรรยากาศมหิดลวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา 2556

MU_Open_House_540_2013

งานมหิดลวิชาการ 2556 จัดในวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภาควิชาชีววิทยาจัดห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนเต็มพิกัด 20 สถานีย่อย เลียนแบบปฏิบัติการชีววิทยาที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงๆสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เซลล์และโครงสร้างของเซลล์

Screenshot_Cell_Lab_500px_20130624

ภาพการจัดปฏิบัติการและการเรียนการสอนเรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ในวิชา วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตึกวิทยาศาสตร์ 3 ศาลายา วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 2556

Microscope_Lab_20130619_09

ปฏิบัติการเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 ที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตึกวิทยาศาสตร์ 3 ม.มหิดล ศาลายา วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสงและวิวัฒนาการ

image

(ภาพจาก MUIC Science Division Facebook) จัดปฎิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสง วิวัฒนาการและนิเวศวิทยาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในวิชา ICBI102 Integrated laboratories in biology 1 เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 1506 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องความหลากหลายของสัตว์

Animal_Diversity_20130530

ภาพบรรยากาศในการจัดปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของสัตว์ (ตอน 2) ในวิชา ICBI 202 Integrated Laboratory in Biology 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

  • Phylum Annelida
  • Phylum Arthropoda
  • Phylum Mollusca
  • Phylum Echinodermata
  • Phylum Chordata

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 1

ICBI202_Animal_1_20130528_15

จัดปฏิบัติการความหลากหลายของสัตว์ 1/2 สำหรับวิชา ICBI 202 Integrated Laboratories in Biology II สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 ตึกวิทยาศาสตร์ 3 ม.มหิดล ศาลายา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ทดสอบระบบมัลติมีเดียที่แล็บชีววิทยา ศาลายา

Test_Lab_Bio_MDL_20130516

เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2556 นี้ นักศึกษาจะได้ใช้ของใหม่ๆหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ทั้งแบบเล่นประกอบและแบบสเตอริโอใหม่เอี่ยมของนิคอน และดูโทรทัศน์วงจรปิดจากทีวี LCD ยี่ห้อพานาโซนิก ขนาด 50 นิ้ว

อาจารย์ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการแนะนำปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่เห็นในภาพได้ (หรือจะต่อพ่วงโน๊ตบุ๊คของตนเองก็ได้เหมือนกัน)

แท่นฉายสื่อสารพัดก็เป็นของใหม่เช่นกัน ระบบเสียงแม้ไม่ได้เปลี่ยนลำโพง แต่จะเพิ่มมิกเซอร์เพื่อปรับเสียงไม่ให้อู้อี้ได้ ซึ่งน่าจะช่วยให้ฟังได้ง่ายขึ้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ตารางเรียน ICBI 202 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2556

ICBI202_Trimester3_2012-2013

ทำตารางเรียนตารางสอนวิชา ICBI 202 Integrated Laboratory in Biology 2 ออกมาเสร็จก็ต้องมานั่งกลุ่มหน่อยว่าวันที่ต้องสอนมีภาระกิจอื่นๆอยู่ก่อนแล้วจะต้องทำอย่างไรดี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: