บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘นิเวศวิทยา’

การเปลี่ยนแปลงแทนที่

Ecological_Succession_Lab_20130625_08

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (ecological succession) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน แต่ถ้าต้องการสังเกตุเล่นๆในห้องปฏิบัติการก็สามารถทำได้ โดยในการทดลองนี้ใช้น้ำจากแหล่งต่างๆ นำมาเทให้ท่วมแผ่นสไลด์ ก่อนที่จะทิ้งไว้สักหนึ่งสัปดาห์ (เหมาะสำหรับคาบเรียนละครั้งต่อสัปดาห์) แล้วกลับมาดูผลว่ามีสาหร่ายหรือสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างบนแผ่นสไลด์ที่วางทิ้งไว้

จากแผ่นสไลด์เปล่าในวันแรก อาจกลายเป็นแผ่นสไลด์ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมดในวันต่อๆไป แต่ควรเติมน้ำไม่ให้แห้งระหว่างการทดลองด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสงและวิวัฒนาการ

image

(ภาพจาก MUIC Science Division Facebook) จัดปฎิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสง วิวัฒนาการและนิเวศวิทยาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในวิชา ICBI102 Integrated laboratories in biology 1 เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 1506 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นิเวศวิทยาทางทะเล 2556

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และอุทยานการศึกาาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเกฺต และด้วยการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอน จะจัดสอนวิชา “นิเวศวิทยาทางทะเล” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2556

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 มีความรู้ด้านนิเวศวิทยาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สามารถติดต่อสมัครได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก อุทยานการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ. 2556 และประกาศผลการคัดเลือก 9 มี.ค. 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 

วิทยากรบรรยายเรื่องนิเวศวิทยา

MWit_Evolution_540px_20121009

ได้รับเชิญไปสอนนักเรียนในวิชา ว30262 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2556 โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้

  • ระบบนิเวศและแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา
  • การถ่ายทอดสารและพลังงาน ปัจจัยที่จำกัด
  • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและวัฏจักรการหมุนเวียนสาร
  • ประชากรและโครงสร้างของประชากร
  • สังคมประชากรมนุษย์ และสังคมของสิ่งมีชีวิต
  • วิถีชีวิตและการแบ่งปันทรัพยากรและชีวมณฑล
  • การเปลี่ยนแปลงแทนที่

เนื่องจากจะเป็นการบรรยายหัวข้อเหล่านี้ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้กับนักเรียนชั้นม.4 จำนวน 35 คน เป็นครั้งแรก อาจต้องมีการปรับเนื้อหาที่เคยใช้บรรยายในมหาวิทยาลัยไปใช้บวกกับของใหม่ๆ เช่นอุกกาบาตชนโลกเข้าไปด้วยเป็นต้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เลคเชอร์ยามเช้าวันมหิดล 2555

วันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 และถึงแม้ว่าจะไม่มีการเรียนการสอนในวันนี้ แต่ผมก็ให้นักเรียนมานั่งฟังเลคเชอร์เรื่องสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคในวันนี้อยู่ดี

สามคนในภาพมานั่งคอยผมอยู่ก่อน และมีนักศึกษาทะยอยมาเรื่อยๆ คงเกือบถึง 100 คนในตอนที่จบการบรรยาย ส่วนคนที่ไม่ได้มาก็ไปถามเพื่อนต่อเอาเองว่าเรียนอะไรกัน

มีเลคเชอร์ก่อนการสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ในตอนบ่ายก็ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาอยากเข้าเรียนเท่าไหร่อยู่แล้ว บางคนมาเรียนก็จริง แต่มานั่งติวเตรียมสอบตอนบ่ายกันก็มาก

แพลงค์ตอนเน็ต

แพลงค์ตอนเน็ต (plankton net) เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมแพลงค์ตอน ซึ่งเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเอาไว้

โครงการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

นักศึกษาแพทย์ ODOD

แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์ จัดโควต้าให้นักเรียนจากภูมิภาคต่างๆ สมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาคณะแพทย์ผ่านทางโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

ผมหาลิงก์อันเป็นทางการของโครงการนี้ไม่ได้เลย เจอแต่ลิงก์โครงการนี้จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ และตามเว็บข่าวต่างๆ

โครงการสอนเสริม

แม้จะเป็นนักศึกษาแพทย์ แต่ผลการเรียนอาจไม่สู้ดีนักในบางคน ในบางวิชา ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีสอนเสริมในวันเสาร์เพิ่มให้กับนักศึกษากลุ่มนี้

การเรียนการสอนไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะมีนักเรียนเพียงไม่กี่สิบคนที่อยู่ในโครงการ เวลาเรียนก็ไม่ได้มาก เช่นผมได้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 3 ชั่วโมง และนิเวศวิทยาอีก 3 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

นักศึกษาต้องเรียนกันเต็มวันในวันเสาร์ เช้าวิชานึง ตอนบ่ายอีกวิชานึง

อาจารย์ที่ไปสอน คงเอามาเป็นผลงานด้านบริการวิชาการ มีค่าตอบแทนการสอน และค่าเดินทาง