บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘นิเวศวิทยา’

การเปลี่ยนแปลงแทนที่

Ecological_Succession_Lab_20130625_08

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (ecological succession) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน แต่ถ้าต้องการสังเกตุเล่นๆในห้องปฏิบัติการก็สามารถทำได้ โดยในการทดลองนี้ใช้น้ำจากแหล่งต่างๆ นำมาเทให้ท่วมแผ่นสไลด์ ก่อนที่จะทิ้งไว้สักหนึ่งสัปดาห์ (เหมาะสำหรับคาบเรียนละครั้งต่อสัปดาห์) แล้วกลับมาดูผลว่ามีสาหร่ายหรือสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างบนแผ่นสไลด์ที่วางทิ้งไว้

จากแผ่นสไลด์เปล่าในวันแรก อาจกลายเป็นแผ่นสไลด์ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมดในวันต่อๆไป แต่ควรเติมน้ำไม่ให้แห้งระหว่างการทดลองด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสงและวิวัฒนาการ

image

(ภาพจาก MUIC Science Division Facebook) จัดปฎิบัติการเรื่องการสังเคราะห์แสง วิวัฒนาการและนิเวศวิทยาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในวิชา ICBI102 Integrated laboratories in biology 1 เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 1506 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นิเวศวิทยาทางทะเล 2556

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และอุทยานการศึกาาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเกฺต และด้วยการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอน จะจัดสอนวิชา “นิเวศวิทยาทางทะเล” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2556

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 มีความรู้ด้านนิเวศวิทยาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สามารถติดต่อสมัครได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก อุทยานการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ. 2556 และประกาศผลการคัดเลือก 9 มี.ค. 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 

วิทยากรบรรยายเรื่องนิเวศวิทยา

MWit_Evolution_540px_20121009

ได้รับเชิญไปสอนนักเรียนในวิชา ว30262 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2556 โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้

  • ระบบนิเวศและแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา
  • การถ่ายทอดสารและพลังงาน ปัจจัยที่จำกัด
  • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและวัฏจักรการหมุนเวียนสาร
  • ประชากรและโครงสร้างของประชากร
  • สังคมประชากรมนุษย์ และสังคมของสิ่งมีชีวิต
  • วิถีชีวิตและการแบ่งปันทรัพยากรและชีวมณฑล
  • การเปลี่ยนแปลงแทนที่

เนื่องจากจะเป็นการบรรยายหัวข้อเหล่านี้ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้กับนักเรียนชั้นม.4 จำนวน 35 คน เป็นครั้งแรก อาจต้องมีการปรับเนื้อหาที่เคยใช้บรรยายในมหาวิทยาลัยไปใช้บวกกับของใหม่ๆ เช่นอุกกาบาตชนโลกเข้าไปด้วยเป็นต้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เลคเชอร์ยามเช้าวันมหิดล 2555

วันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 และถึงแม้ว่าจะไม่มีการเรียนการสอนในวันนี้ แต่ผมก็ให้นักเรียนมานั่งฟังเลคเชอร์เรื่องสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคในวันนี้อยู่ดี

สามคนในภาพมานั่งคอยผมอยู่ก่อน และมีนักศึกษาทะยอยมาเรื่อยๆ คงเกือบถึง 100 คนในตอนที่จบการบรรยาย ส่วนคนที่ไม่ได้มาก็ไปถามเพื่อนต่อเอาเองว่าเรียนอะไรกัน

มีเลคเชอร์ก่อนการสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ในตอนบ่ายก็ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาอยากเข้าเรียนเท่าไหร่อยู่แล้ว บางคนมาเรียนก็จริง แต่มานั่งติวเตรียมสอบตอนบ่ายกันก็มาก

แพลงค์ตอนเน็ต

แพลงค์ตอนเน็ต (plankton net) เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมแพลงค์ตอน ซึ่งเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเอาไว้

โครงการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

นักศึกษาแพทย์ ODOD

แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์ จัดโควต้าให้นักเรียนจากภูมิภาคต่างๆ สมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาคณะแพทย์ผ่านทางโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

ผมหาลิงก์อันเป็นทางการของโครงการนี้ไม่ได้เลย เจอแต่ลิงก์โครงการนี้จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ และตามเว็บข่าวต่างๆ

โครงการสอนเสริม

แม้จะเป็นนักศึกษาแพทย์ แต่ผลการเรียนอาจไม่สู้ดีนักในบางคน ในบางวิชา ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีสอนเสริมในวันเสาร์เพิ่มให้กับนักศึกษากลุ่มนี้

การเรียนการสอนไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะมีนักเรียนเพียงไม่กี่สิบคนที่อยู่ในโครงการ เวลาเรียนก็ไม่ได้มาก เช่นผมได้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 3 ชั่วโมง และนิเวศวิทยาอีก 3 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

นักศึกษาต้องเรียนกันเต็มวันในวันเสาร์ เช้าวิชานึง ตอนบ่ายอีกวิชานึง

อาจารย์ที่ไปสอน คงเอามาเป็นผลงานด้านบริการวิชาการ มีค่าตอบแทนการสอน และค่าเดินทาง

Ecology Quiz

Green Algae

Green Algae

The last laboratory demonstration for the first year student at Salaya was about Ecology. We collected the water sample using a plankton net from various sites in Mahidol Salaya. Unfortunately, some ot the organisms in the water sample cannot survive to the time did the study, on the next day. Only their remains were seen.

Those that survived the ordeal could be observed using light microscopes, with no staining. The students need to count the number of species as well as a number of individuals in each species for the diversity index calculation, using Simpson’s index of diversity.

At the end of the laboratory, they also need to answer a few questions related to the study and the codition of species diversity in each aquatic habitats in Salaya.

They don’t have to wait for too long before they all will face the final examination in their next week.

Link: Ecology Quiz at Biology Homepage.

Ecology Laboratory

Phacus sp.

Phacus sp.

Ecology laboratory was our last laboratory demonstration for the first-year students at Salaya in this academic term. The objectives for this laboratory including studying plankton diversity using light microscopy and calculating Simpson’s index of diversity, which would be the most simple one at this point.

Plankton net was used to collect planktons from various sources around Salaya campus of Mahidol University. Students need to study the plankton diversity from six sites. Number of species and number of individuals of each species will be recorded. Diversity index will be derived from the data and compared to get a big picture of Salaya freshwater habitats’ biodiversity.

Some of us have demonstrated this laboratory for many times. Each time, some species have gone missing, but there are some new record. Data not shown here, but we have found a freshwater oligochaete this time. Unfamiliar to most of us, it took a while for us to be convinced ourselves of what we have found.

More photographs can be seen at our Department of Biology homepage: Ecology Laboratory 2009