บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘นักศึกษา’

ณัฐวดี รุ่งอุทัยศิริ

วันนี้บะหมี่ ณัฐวดี นักศึกษาที่ทำ senior project เรื่อง Smoking Habits on Mate Choice between Siblings (พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการเลือกคู่ครองของพี่และน้อง) เมื่อครั้งที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยม เลยฝากเจ้าหน้าที่ของงานนโยบายฯ ถ่ายภาพไว้ให้หน่อย

Nuttawadee_20170929

ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายขายของบริษัทรอยัลเกตเวย์

ขอแสดงความยินดี และขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับ

นักศึกษาพลัดตกบ่อเสียชีวิต

เกณฑ์ประเมินผลการวิจัยวิชา SCBI 483 โครงงานวิจัย 1/2556

ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงานวิจัย (SCBI 483)  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยมากรอกให้คะแนนนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ดังนี้

หัวข้อการประเมิน

 • ความเข้าใจในความสำคํยและที่มาของปัญหาการวิจัย (20 คะแนน)
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย (10 คะแนน)
 • ระเบียบวิธีวิจัย (20 คะแนน)
 • ผลการศึกษาเบื้องต้น (20 คะแนน)
 • การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล (10 คะแนน)
 • ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (20 คะแนน)
 • ความรับผิดชอบและความสม่ำเสมอในการเข้าพบ หรือปรึกษางานวิจัยกับอาจารย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  (10 คะแนน)

แบบฟอร์ฒ BI483-2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มใหม่ Bio-News บนเฟซบุ๊ค

Bio-News_FBG_20130509

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาควิชากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านกลุ่มบนเครื่อข่ายออนไลน์ยอดนิยม Facebook โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Bio-News เริ่มดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 2556 เป็นวันแรก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

นักศึกษาค่ายทุนเรียนดีเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา

Biology_SAST_Tour_20130326

 

นักศึกษาค่ายทุนเรียนดี (SAST) เยี่ยมชมการชี้แจงหลักสูตรของภาควิชาชีววิทยา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ระหว่างมาเข้าค่ายเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

สานสัมพันธ์ชีววิทยา 2556

UGNewYear_20130116_02

กิจกรรมสานสัมพันธ์ชีววิทยา วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 12:00 ณ บริเวณใต้ตึกกลม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ พร้อมทั้งร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 12:00 ลงทะเบียน ณ บริเวณตึกกลม
 • 12:30 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยากล่าวเปิดพิธี
 • 12:45 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณใต้ตึกกลม
 • 12:50 เริ่มจับสลากของขวัญ
 • 13:00 กิจกรรมสันทนาการระหว่างกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ชื่อกลุ่มค่ายวิทย์เด็กทุน

ชื่อนั้นสำคัญไฉน? กลุ่มนักศึกษาที่มีถึง 16 กลุ่มในค่ายนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ก็เลยต้องมีชื่อกลุ่ม ไม่เช่นนั้นคงได้เรียกว่ากลุ่มที่หนึ่ง จนถึงกลุ่มที่สิบหกไปตลอดทั้งค่าย (และคงไม่ขำ)

SSC_Groups_20121202_01

กลุ่ม 1-16

 1. เม ทะ ลา
 2. เดินถอยห่าง
 3. โต้งสามเป้า
 4. หิวข้าวจัง
 5. กินข้าวก่อน
 6. ส้วมไร้กลอน
 7. ศูนย์ศูนย์เจ็ด
 8. อะไรดี
 9. ดำน้ำกัน
 10. จะเล่นชิอะ
 11. ไว้ค่อยคิด
 12. กลุ่มที่แล้ว
 13. นี่ขาไก่
 14. V R Low
 15. แสมสารสไตล์
 16. ตะแบกไข่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

งานการศึกษากับเว็บแคม

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เว็บแคม (webcam หรือ web camera) ในการติดตามดูการแต่งกายของนักศึกษาว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หรือไม่ หากแต่งกายไม่เรียบร้อยก็จะไม่ให้บริการต่างๆของงานการศึกษา จนกว่านักศึกษาจะแต่งตัวเรียบร้อย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 9 มิ.ย. 2554 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เวลา 1030-1230 ซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมเพราะถึงแม้ว่าจะมีปฏิบัติการชีววิทยาในตอนเช้าของวันเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงแค่การปฐมนิเทศเหมือนกัน จึงเสร็จเรียบร้อยในเวลาอันสั้น ทำให้สามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนี้ได้

ผมอ.ณัฐพล และอ.วัชรีพร จากภาควิชาชีววิทยา (และคงต้องนับอ.ระพีด้วย) สมควรไปแสดงตัวในงานนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ทางคณะวิทย์ฯ จัดให้ โดยมีอาจารย์ท่านอื่นๆจากภาควิชาต่างๆ เช่นอ.เทียนทอง และอ.ทินกรจากภาควิชาเคมี อ.กรกนกและอ.วารุณี จากภาควิชาคณิตศาสตร์ อ.ขวัญและอ.นฤมลจากภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งเอื้อเฟื้อคาบเรียนให้มาใช้ในการปฐมนิเทศ

คุณณัฐพล แนวจำปา หรือพี่ปุ้ม แนะนำน้องๆเกี่ยวกับโปรต่ำ โปรสูง ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจ เพราะเกรดมักจะเกินอยู่แล้ว แต่จะมีบางคนที่อยู่ข่ายเฝ้าระวัง แม้ว่าเทอมแรกจะไม่มีการตัดสินใดๆ แต่เกรดเทอมแรกก็จะถูกคำนวณเป็น CUM-GPA หรือ GPAC ที่พวกเราชอบพูดกัน ซึ่งค่าที่คำนวณได้ในเทอมสองจะถูกใช้ในการประเมินสถานภาพของนักศึกษา ว่าจะได้โปรแบบไหน แต่ในที่นี้ไม่ใช่โปรโมชัน แต่เป็นโปรเบชัน มีทั้งแบบโปรฯสูง และโปรฯต่ำ ฯลฯ (รายละเอียดให้ดูจากหนังสือคู่มือฯ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่งานการศึกษา)

กว่าจะจบงานก็เที่ยงครึ่ง หิวด้วย แต่ปีนี้ทางคณะไม่เลี้ยงข้าวแฮะ -_-

ดูภาพบรรยาการการปฐมนิเทศเพิ่มเติมได้ที่กระทู้ที่ 3101 บนเว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยา