บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘นักวิทยาศาสตร์’

ทำไมประเทศไทย ต้องการนักวิทยาศาสตร์ (TCAS63)

อาหารเย็นที่โรงแรมสุโกศล

อาหารค่ำที่โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้) วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นงานฉลองรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

 • ขนมปังและเนย
 • ซีซาร์สลัด
 • เกี๊ยวน้ำ
 • เนื้อทอดหนานุ่มราดซอสเห็ด พร้อมผักนึ่งและมันฝรั่งอบ
 • ฟาร์เฟท์อบเชยและซอสราสเบอรี่
 • น้ำเปล่า น้ำอัดลม ชา กาแฟ

ดูภาพที่อัลบั้มบน Google+

ค่ายวิทยาศาสตร์ สอวน.

วันนี้เขียนจดหมายรับรองให้นักศึกษาชั้นปี 1 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของสอวน.หนึ่งคน โดยค่าย POSN Science Camp นี้เป็นกิจกรรมที่มูลนิธีสอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา) จัดขึ้นโดยมีรูปแบบคล้ายคลึงกับค่ายวิทยาศาสตร์อาเซียน (Asian Science Camp)

ค่ายวิทยาศาสตร์อาเซียนมีจุดประสงค์หลักสองข้อ

 • การจุดประกายให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมแบบซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
 • และส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างเยาวชนในภูมิภาค

โดยผู้จัดงานค่ายวิทยาศาสตร์อาเซียนทาบทามให้ทางสอวน.คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมค่ายในสาขาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ รวม 9 คน และอาจารย์อีก 1 ท่านเป็นตัวแทนเข้าร่วม

จากผลความสำเร็จที่ผ่านมา ได้มีการจัดค่ายโดยประเทศเจ้าภาพสมาชิกที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ โดยเมื่อปีที่แล้ว ได้จัดที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้

รูปแบบกิจกรรมของค่ายวิทยาศาสตร์อาเซียนประกอบด้วย

 • การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถาม
 • การเสวนาโต๊ะกลมของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถาม
 • การทำกจิกรรมกลุ่มย่อยของนักเรียน
 • การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
 • การบรรยายในยามเย็นโดยนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถาม มีรางวัลคนช่างถามให้ด้วย
 • การจัดแสดงโปสเตอร์ โดยให้เยาวชนร่วมกันทำโปสเตอร์นำเสนอประเด็นที่สนใจขึ้นมาและนำเสนอประกวดกันในงาน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของสอวน.

 • เป็นนักเรียนสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 22 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.5 ถึงป.ตรีชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ถ้าเป็นนักศึกษาคณะแพทย์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จะรับสมัครถึงแค่ชั้นปีที่ 1
 • มีผลการเรียนดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษดี และกล้าแสดงออก
 • มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ หรือสถาบันการศึกษา
 • ไม่เคยเป็นผู้แทนไปงานค่ายวิทยาศาสตร์อาเซียนมาก่อน
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนต้องเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลา
 • เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 17 มีนาคม 2555
 • ค่ายวิทยาศาสตร์สอวน. 19-20 พฤษภาคม 2555 (รับ 30 คน)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ขอให้ผมเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554

..แต่ปรากฎว่าผมติดจัดปฏิบัติการเรื่องระบบนิเวศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศาลายา เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่ทราบไปถึงไหนกันแล้ว

อ้างถึง: ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องระบบนิเวศ ม.มหิดล ศาลายา

ลิงก์: เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (Facebook)