บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ทุนเรียนดี’

สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อให้รับทุนเพิ่มเติม

Interview_Team_2_20111227_01

…ไม่ใช่โต๊ะลงทะเบียนนะครับ!

เป็นงานประจำสำหรับพวกผมที่จะต้องสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี (เกรดในภาคเรียนที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00) ให้รับทุนการศึกษาเช่นทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพิ่มเติม

ทั้งนี้เนื่องจากได้นักศึกษาทุนไม่เต็มจำนวนในชั้นปีที่ 1 จึงจัดให้รับเพิ่มเติมจากนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งที่ผลการเรียนเป็นตามเกณฑ์ของทุนต่างๆ ซึ่งในบางปีก็มีทุนศรีตรังทองให้เรียกเพิ่มเติมด้วย

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้แก่

  • วิชาการ 40%
  • เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 30%
  • ความมุ่งมั่น 30%

โดยต้องการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนดังนี้ในปีการศึกษานี้

  • พสวท. 7 ทุน
  • ทุนเรียนดี 4 ทุน

ปีนี้มีความเรียงแสดงความมุ่งมั่นของนักศึกษาแต่ละคนให้อ่านประกอบการตัดสินใจด้วย น่าเสียดายที่กรรมการไม่ได้อ่านของทุกคนก่อนคัดเลือก จึงมาอ่านและเลือกบางตอนมาประกอบระหว่างการสัมภาษณ์แทน ซึ่งงานเขียนของบางคนน่าทึ่งมาก

Determination_Essay_20111227_01

ภาพตัวอย่างข้างบนแสดงความมุ่งมั่น(มาก) ของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน เนื่องจากไม่สามารถหาทุนให้ทุกคนได้ และหลายคนมีความเหมาะสมและน่าสนับสนุนให้ได้ทุนการศึกษา แต่ทางคณะกรรมการก็ต้องเลือกให้ได้ตามจำนวนในที่สุด

ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ทุน และขอให้ทำตามความมุ่งมั่นให้ได้ ส่วนคนที่ไม่ได้ก็ขอให้ตั้งใจเรียนต่อไป คิดซะว่าพอจบไปก็มีอิสระที่อยากทำอะไรก็ได้ก็แล้วกันครับ (แต่ถ้ายังต้องการทุนอยู่ ก็มีให้ไขว้คว้าอีกมากมายในอนาคต)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง