บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ทุนเรียนดี’

ค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 7

ในฐานะที่เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในตอนนี้ จึงได้มาร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

SAST_Orientation_7_2018

เนื่องจากโครงการไม่ได้รับนักศึกษาใหม่อีก นี่อาจเป็นค่ายปฐมนิเทศบัณฑิต (นักศึกษาที่จบป.ตรี ด้วยทุนเรียนดี และกำลังเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็นปีแรก) ครั้งสุดท้าย (ยกเว้นว่าจะได้ต่ออายุโครงการให้รับนักศึกษาเพิ่ม)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ของกินที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

Montien_Riverside_20180901-02_010

ของกินขึ้นชื่อของที่นี่ก็คงจะเป็นข้าวมันไก่ ที่เมื่อมาร่วมงานค่ายปฐมนิเทศของนักศึกษาโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงต้องรับประทานเสียหน่อย

ผู้จัดค่ายฯ ให้อาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมค่ายได้ลองทานกันในมื้อเย็นของวันแรก ตามข่าวที่ได้มาคือจัดไว้ 150 จาน (ซึ่งไม่น่าจะพอ เพราะคนที่มาร่วมค่ายมีมากกว่านั้น) สำหรับนักศึกษา สามารถไปต่อคิวรับข้าวมันไก่จากบริเวณบูธข้าวมันไก่ หรือจะเลือกอาหารบุพเฟท์ที่มีให้ทานด้วยเช่นกัน ในขณะที่โต๊ะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็จะมีบริกรมาให้บริการอยู่

Link: อัลบั้มภาพของกิน

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ 2557

Scholar_Orientation_20140903_25

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

งานเลี้ยงขอบคุณค่ายทุนเรียนดี 2556

SAST_Thankyou_Party_20130809_26

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

SAST_Grad_Camp_20130516

ภาพโดย: ณัฐพล แนวจำปา

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเอเซีย ถนนพยาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ: http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/graduatecamp/scheduleEvent.pdf

บรรยายพิเศษ:

 • ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ

การนำเสนอผลงาน:

 • “My Project – My Success” จำนวน 16 เรื่องที่คัดเลือกจากสถาบันในโครงการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โครงการละ 5 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที และ
 • การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย “การพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ” เป็นการระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อละ 3-4 กลุ่มย่อย นำเสนอหัวข้อละ 6-7 นาที ซักถามไม่เกิน 3 นาที (นำเสนอด้วย Power Point)

เสวนาพิเศษ:

 • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ผ่านทุนการศึกษา
 • โครงการทุนเรียนดีวิทย์ ปัจจุบัน-อนาคต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เฟซบุ๊คค่ายทุนเรียนดี ม.มหิดล

FB_SAST_MUSC_2013

Facebook page ของค่ายนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 อยู่ที่ http://www.facebook.com/sast.musc

ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 โดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

กำหนดการค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท-ศาลายา และโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

กำหนดการ

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 2556 (ชุดนักศึกษา)

 • ลงทะเบียน 0930
 • พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ 10:30
 • กิจกรรมรู้จัก MUSC
 • MUSC Science Tour 1
 • ชมห้องสมุดสตางค์ ถ่ายภาพ และรับประทานอาหารว่าง
 • MUSC Science Tour 2
 • เดินทางเข้าที่พัก
 • ชี้แจงกิจกรรมและกติกาค่าย
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 มี.ค. 2556 (ชุดสุภาพ)

 • เดินทางไปศาลายา
 • บรรยายพิเศษ “รู้ลึกเรื่องทุนเรียนดี”
 • กิจกรรม “สุนทรียวิทยา”
 • ชี้แจงกิจกรรม “The Battle of SAST”
 • การแข่งขัน The Battle of SAST
 • กิจกรรม An hour in life at MU Salaya
 • เสวนาเด็กทุนเรียนดี
 • ชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2556 (เสื้อค่าย)

 • ทัศนศึกษา
 • นำเสนอผลการทัศนศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • A Dinner to Remember
 • กิจกรรม “เพื่อพ้องน้องพี่ชาวทุนเรียนดี”

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2556

 • ทัศนศึกษาวัฒนาธรรม
 • เดินทางไปคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
 • พิธีปิด มอบเกียรติบัตร
 • ปิดค่าย และเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: