บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ทุนเรียนดี’

ค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 7

ในฐานะที่เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในตอนนี้ จึงได้มาร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

SAST_Orientation_7_2018

เนื่องจากโครงการไม่ได้รับนักศึกษาใหม่อีก นี่อาจเป็นค่ายปฐมนิเทศบัณฑิต (นักศึกษาที่จบป.ตรี ด้วยทุนเรียนดี และกำลังเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็นปีแรก) ครั้งสุดท้าย (ยกเว้นว่าจะได้ต่ออายุโครงการให้รับนักศึกษาเพิ่ม)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ของกินที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

Montien_Riverside_20180901-02_010

ของกินขึ้นชื่อของที่นี่ก็คงจะเป็นข้าวมันไก่ ที่เมื่อมาร่วมงานค่ายปฐมนิเทศของนักศึกษาโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงต้องรับประทานเสียหน่อย

ผู้จัดค่ายฯ ให้อาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมค่ายได้ลองทานกันในมื้อเย็นของวันแรก ตามข่าวที่ได้มาคือจัดไว้ 150 จาน (ซึ่งไม่น่าจะพอ เพราะคนที่มาร่วมค่ายมีมากกว่านั้น) สำหรับนักศึกษา สามารถไปต่อคิวรับข้าวมันไก่จากบริเวณบูธข้าวมันไก่ หรือจะเลือกอาหารบุพเฟท์ที่มีให้ทานด้วยเช่นกัน ในขณะที่โต๊ะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็จะมีบริกรมาให้บริการอยู่

Link: อัลบั้มภาพของกิน

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ 2557

Scholar_Orientation_20140903_25

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

งานเลี้ยงขอบคุณค่ายทุนเรียนดี 2556

SAST_Thankyou_Party_20130809_26

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

SAST_Grad_Camp_20130516

ภาพโดย: ณัฐพล แนวจำปา

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเอเซีย ถนนพยาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ: http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/graduatecamp/scheduleEvent.pdf

บรรยายพิเศษ:

 • ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ

การนำเสนอผลงาน:

 • “My Project – My Success” จำนวน 16 เรื่องที่คัดเลือกจากสถาบันในโครงการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โครงการละ 5 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที และ
 • การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย “การพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ” เป็นการระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อละ 3-4 กลุ่มย่อย นำเสนอหัวข้อละ 6-7 นาที ซักถามไม่เกิน 3 นาที (นำเสนอด้วย Power Point)

เสวนาพิเศษ:

 • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ผ่านทุนการศึกษา
 • โครงการทุนเรียนดีวิทย์ ปัจจุบัน-อนาคต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เฟซบุ๊คค่ายทุนเรียนดี ม.มหิดล

FB_SAST_MUSC_2013

Facebook page ของค่ายนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 อยู่ที่ http://www.facebook.com/sast.musc

ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 โดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

กำหนดการค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท-ศาลายา และโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

กำหนดการ

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 2556 (ชุดนักศึกษา)

 • ลงทะเบียน 0930
 • พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ 10:30
 • กิจกรรมรู้จัก MUSC
 • MUSC Science Tour 1
 • ชมห้องสมุดสตางค์ ถ่ายภาพ และรับประทานอาหารว่าง
 • MUSC Science Tour 2
 • เดินทางเข้าที่พัก
 • ชี้แจงกิจกรรมและกติกาค่าย
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 มี.ค. 2556 (ชุดสุภาพ)

 • เดินทางไปศาลายา
 • บรรยายพิเศษ “รู้ลึกเรื่องทุนเรียนดี”
 • กิจกรรม “สุนทรียวิทยา”
 • ชี้แจงกิจกรรม “The Battle of SAST”
 • การแข่งขัน The Battle of SAST
 • กิจกรรม An hour in life at MU Salaya
 • เสวนาเด็กทุนเรียนดี
 • ชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2556 (เสื้อค่าย)

 • ทัศนศึกษา
 • นำเสนอผลการทัศนศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • A Dinner to Remember
 • กิจกรรม “เพื่อพ้องน้องพี่ชาวทุนเรียนดี”

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2556

 • ทัศนศึกษาวัฒนาธรรม
 • เดินทางไปคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
 • พิธีปิด มอบเกียรติบัตร
 • ปิดค่าย และเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ของกินทุนเรียนดี

กรรมการทุนเรียนดีมาประชุมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 และทานข้าวกลางวันที่มีกับข้าวดังภาพกันที่ห้อง K101

 • ลาบหมู ปลาผัดพริกไทยดำ น้ำพริกกะปิ แกงจืดเยื่อไผ่ ผักสด และผลไม้

 

สอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดี

เช้าวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือ Human Resource Development in Science Project  หรือ Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST) ที่สอบกันไปเมื่อวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

คอยรับการสัมภาษณ์

ก่อนการสัมภาษณ์ มีการประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ห้อง K101

แนวทางการสัมภาษณ์

 • จุดประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมในด้านต่างๆดังนี้
 • เป้าหมายการเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพวิทยาศาสตร์ บุคลิกภาพในการเป็นนักวิทยาศาสตร์
 • มีความสามารถทางวิชาการ มีปฏภาณ ไหวพริบ และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
 • พัฒนาตนเองมีความรู้รอบตัวสามารถคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 • เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียนและสถาบัน
 • สภาพความพร้อมทางจิตใจ ความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น ภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไปดี

การให้คะแนน

ให้สัมภาษณ์ตามแนวทางคำถามที่ตั้งไว้ และให้คะแนนในช่องขวามือสุด ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน (เต็ม 25) กรณีมีข้อคิดเห็น ข้อสังเกตเพิ่มเติมให้เขียนไว้ในส่วนท้าย โดยเฉพาะเมื่อไม่ผ่าน ให้ระบุคุณลักษณะที่ไม่ผ่านให้ชัดเจน

1. คำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์ (ไม่มีคะแนน แต่จะเป็นแนวทางให้เข้าใจพื้นฐานนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์)

1.1 เศรษฐานะของครอบครัว
1.2 ความอบอุ่น/ปัญหาครอบครัว
1.3 เจตคติที่มีต่อครอบครัวและสังคม

2. คำถามที่กำหนดคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

ข้อที่ 1 บุคลิกภาพของการเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 12 คะแนน

1.1 เหตุผลในการเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
1.2 ความมุ่งมั่นในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เช่นการศึกษาต่อ
1.3 ความคาดหวังในการเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่สอบได้
1.4 ให้วิเคราะห์ตนเองและบอกบุคลิกภาพที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต และบอกข้อบกพร่องของตนเองได้

ข้อที่ 2 ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 5 คะแนน

ประสบการณ์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกหลักสูตร หรือความรู้เกี่ยวกับข่าวสารวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน/ความเข้าใจในเรื่องที่ยกตัวอย่าง

ข้อที่ 3 การเป็นที่ยอมรับในสังคมกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียน/สถาบัน และคุณธรรมจริยธรรม 3 คะแนน

บอกกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อน การมีส่วนร่วมในกลุ่ม กิจกรรมอื่นๆ งานอดิเรก การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ข้อที่ 4 สรุปภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไป 5 คะแนน

4.1 การพูด พูดชัดถ้อยชัดคำ ตอบคำถามได้ตรงประเด็น สื่อความหมายได้ชัดเจน มีความฉลาด ไหวพริบดี
4.2 บุคลิกภาพทางอารมณ์ที่แจ่มใส มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีกิริยามารยาทที่ดีงาม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรรมการยังต้องถามเพื่อความแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจข้อกำหนดของทุนดีแค่ไหน เช่นเรื่องการเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศเท่านั้น และการใช้ทุนในสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐในประเทศเป็นต้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สอบทุนเรียนดี 2555

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือ Human Resource Development in Science Project  หรือ Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST) หนีน้ำท่วมมาสอบเข้าโครงการกันวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2554 ซึ่งตรงกับงานวันเด็กแห่งชาติ (National Children Day) หรืองานถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์พอดี ทำให้ห้องสอบที่ตึกกลมไม่เหมาะสมสำหรับการสอบ เพราะคงมีเสียงรบกวนจากกิจกรรมต่างๆรอบจนนักเรียนไม่มีสมาธิในการสอบ

ห้องสอบทุนเรียนดี

ห้องสอบใหม่ถูกจัดให้อยู่ในตึกด้านหลังของคณะวิทยาศาสตร์ เช่นตึก M ชั้นบนโรงอาหาร หรืออย่างในภาพที่เห็นก็คือห้อง B401 โดยมีวิชาชีววิทยาสอบเป็นวิชาสุดท้ายของบ่ายนี้เลย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: