บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ทัศนศึกษา’

เตรียมดูงานสิงคโปร์

วันนี้ได้เข้าไปดูบรรยากาศการเตรียมงานก่อนไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ห้องประชุม K102 (วันที่ 15 มีนาคม 2560) เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในช่วงที่มีข่าวการไปดูงานของหลายคณะของคนไทย กลายเป็นข่าวที่สื่อไปถึงการผลาญงบประมาณกัน แล้วเยาวชนของชาติกลุ่มหนึ่งที่จะไปดูงานต่างประเทศเหมือนกันคิดอย่างไร

MUSC_Singapore_Excursion_2017

จากการสอบถามเบื้องต้น ก็ไม่มีนักศึกษาคนไหนคิดว่าการไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ที่จะไปกันราว ๆ 30 คนคิดว่านี่จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของชาติจากทุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และทุนอื่น ๆ ประกอบกับงบประมาณอีกส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเอง

ในภาพนั้น นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานการศึกษา ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดแผนการเดินทาง และสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน เท่าที่ได้ยินมาก็อยากไปดูการ์เด้นบายเดอะเบย์ (Gardens by the Bay) รวมถึงโปรแกรมที่อยากไปเดินเล่นกินบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมีชื่ออย่าง National University of Singapore หรือ NUS

การให้นักศึกษาคิดโปรแกรมไปทัศนศึกษาเองนี้นั้นจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพิเศษ ซึ่งมีเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และจะต้องสอบภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

งาน Open House 2013

Open_House_2013

งานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ. 2556 นี้ตรงกับวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งทางภาควิชาชีววิทยาเองก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องปฏิบัติการรวม หรือห้องปฏิบัติการย่อย และด้วยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ก็ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

แต่อย่าลืมว่าเราจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่ ม.มหิดล ศาลายา ในชื่องานว่ามหิดลวิชาการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา

Benjama_Visit_20130627_17

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

พาชมรมวิทยาศาสตร์ชม Bio-Geo Path

ชมรมวิทยาศาสตร์ (Science Club) ของวิทยาลัยนานาชาติ ติดต่อขอมาชมเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Bio-Geo Path) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยมีผมเป็นผู้บรรยายประวัติ และนำชมเส้นทางฯ และทำกิจกรรมร่วมกันในการออกแบบการแสดงข้อมูลยุคจูราสซิคแบบใหม่
MUIC_Science_Club_20130717_17
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สัมมนาเชิงทัศนศึกษา

image

ปู่กับหลานพากันไปเที่ยวล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แวะเกาะเกร็ด เที่ยววัดในการอบรมและสัมมนาเชิงทัศนศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความมั่นคงในชีวิต ประจำปี 2555 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ในภาพเป็นพระอุปคุต ปางจกบาตรหยุดพระอาทิตย์เพื่อฉันข้าว