บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ชีววิทยา’

ณัฐวดี รุ่งอุทัยศิริ

วันนี้บะหมี่ ณัฐวดี นักศึกษาที่ทำ senior project เรื่อง Smoking Habits on Mate Choice between Siblings (พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการเลือกคู่ครองของพี่และน้อง) เมื่อครั้งที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยม เลยฝากเจ้าหน้าที่ของงานนโยบายฯ ถ่ายภาพไว้ให้หน่อย

Nuttawadee_20170929

ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายขายของบริษัทรอยัลเกตเวย์

ขอแสดงความยินดี และขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับ

ตัดเกรด

Link https://goo.gl/photos/RvmoiBgFB6Dx2KSq9

ภาพบรรยากาศมหิดลวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา 2556

MU_Open_House_540_2013

งานมหิดลวิชาการ 2556 จัดในวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภาควิชาชีววิทยาจัดห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนเต็มพิกัด 20 สถานีย่อย เลียนแบบปฏิบัติการชีววิทยาที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงๆสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

คุมสอบปฏิบัติการชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

SCBI102_Midterm_20130805_13

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประชุมเตรียมงานมหิดลวิชาการ 2556

MU_Academic_Fair_20130729

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ มหิดลวิชาการ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:30 ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 • งานมหิดลวิชาการ 2556
  • ที่ประชุมรับทราบว่างานมหิดลวิชาการ 2556 จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556
  • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ถูกประกาศให้ไม่มีการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามาร่วมกิจกรรม (เบื้องต้นยืนยันว่างดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตศาลายา แต่กองบริการการศึกษาบอกว่าให้หยุดทุกวิทยาเขต)
  • ไม่ทราบเรื่องงบประมาณจัดสรร

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 • มหิดลวิชาการ 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์
  • กิจกรม Open House
   • เน้นกิจกรรมโฆษณาหลักสูตรให้เห็นว่าเรียนอะไร อย่างไร สนุก ยาก ประกอบอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคต
   • อ.ระพีเสนอเพิ่มกิจกรรมที่จับต้องได้เข้าไป
   • สถานที่: ตึกวิทย์ 3
  • กิจกรรม MU Exhibition
   • เน้นการแนะนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หลักสูตร
   • สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ (MLC) หอเกียรติยศ
   • เน้นให้เกิดความประทับใจและทึ่งในผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
   • อาจไม่ต้องมีคนเฝ้าโปสเตอร์
  • กิจกรรมแนวทางในการประกอบอาชีพ
   • แฝงกับกิจกรรม Open House
   • แฝงกับกิจกรรม MU Festival ที่นักศึกษาจาก สมม. จัด (ใช้นักศึกษาคณะวิทย์)
 • รายละเอียดกิจกรรมที่เสนอจากภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์
  • มีภาควิชา 3 ภาควิชาที่ส่งข้อมูลให้งานการศึกษา
   • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเรื่อง
    • มหัศจรรย์ผักผลไม้พื้นบ้าน นานาสารพันอาหารพื้นเมือง
    • มหัศจรรย์พืชจิ๋วในขวดและไนโตรเจนเหลว
   • ภาควิชาฟิสิกส์
    • Oh My God …Magic of Electronics
    • จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)
   • ภาควิชาเภสัชวิทยา
    • A Magical Makeover
 • วันประชุมเตรียมงานครั้งต่อไป กำหนดให้เป็นวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13:30

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภาควิชาชีววิทยา

 • อ.ณัฐพล เข้าร่วมประชุม
 • กิจกรรม Open House ของภาควิชาที่เสนอได้แก่ “ชีววิทยาดีจังเลย”
 • กิจกรรม MU Exhibition ของภาควิชาที่เสนอได้แก่ “หลักสูตรชีววิทยา”
 • ผู้รับผิดชอบ:
 • ต้องใช้นักศึกษาปริญญาตรีช่วยงาน
 • ต้องให้เจ้าหน้าที่ MDL ตั้งปฏิบัติการให้
 • หมายเหตุ: บุคลากรภาควิชาฯต้องไปร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในวันเสาร์และอาทิตย์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การสอบปลายภาคปฏิบัติการชีววิทยา ICBI 102 และ 202

ICBI102_Final_Examination_20130709

การสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการชีววิทยาบูรณาการ ICBI 102 Integrated Laboratory in Biology I ในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 ซึ่งผมทำได้แค่ส่งข้อสอบให้ไปสอบกัน เพราะติดภาระกิจไปต่างประเทศพอดี

ภาพชุดนี้มาจากเฟซบุ๊คของ MUIC Science Division

ICBI202_Final_Examination_20130711

การสอบปลายภาควิชา ICBI 202 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ภาพจากเฟซบุ๊คของ MUIC Science Division เช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

สัมมนาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

Seminar_20130710_11

สัมมนาชีววิทยาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ถูกแบ่งออกเป็นสามห้องย่อย แต่ผมไม่ได้เข้าไปฟังหรอกครับ เพราะอยู่ระหว่างไปตางประเทศ ภาพที่ได้มานี้ก็ต้องขอบคุณทางภาควิชาที่ถ่ายภาพเก็บไว้ให้ดู

อย่างไรก็ตาม การแยกห้องย่อย และการรวมห้องเคยเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้ง ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ไหว้ครูภาควิชาชีวะ 2556

ปีนี้ไม่มีโอกาสเข้างานไหว้ครูของคณะวิทยาศาสตร์ มีแต่ภาพจากงานไหว้ครู ภาควิชาชีววิทยาอย่างเดียว

TeacherDay_2013

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การ์ตูนด่วน

Quick_Cartoons_2013

ภาพการ์ตูนด่วนเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อใช้ในบลอก http://thaibiology.wordpress.com/ ประกอบข่าวชีววิทยาที่แปลมาเป็นภาษาไทย

ในช่วงหลังนี้การอัพเดทส่วนใหญ่ทำผ่านแท็บเล็ต ทำให้ไม่ได้เพิ่มภาพเข้าไปด้วย และเนื้อหาก็สั้นลงเรื่อยๆ เพราะพิมพ์บนแท็บเล็ตไม่ค่อยถนัด

การอัพเดทเพิ่มภาพในภายหลังจึงเกิดขึ้น และตั้งใจว่าจะใช้เวลาวาดภาพประกอบแต่ละข่าวให้เร็วๆ ไม่เกิน 30 วินาทีต่อภาพ จึงได้ภาพการ์ตูนด่วนออกมาอย่างที่เห็น

อุปกรณ์: PC + Wacom Bamboo Pen and Touch + Painter Essential 3

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา 2

Bio_Potential_20130615_44

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมซิลเวอร์บีช อ.แกลง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: