บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ชั้นปีที่ 1’

ตัดเกรด

Link https://goo.gl/photos/RvmoiBgFB6Dx2KSq9

ภาพบรรยากาศมหิดลวิชาการ ภาควิชาชีววิทยา 2556

MU_Open_House_540_2013

งานมหิดลวิชาการ 2556 จัดในวันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภาควิชาชีววิทยาจัดห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนเต็มพิกัด 20 สถานีย่อย เลียนแบบปฏิบัติการชีววิทยาที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงๆสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

คุมสอบปฏิบัติการชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

SCBI102_Midterm_20130805_13

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1

ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ต่ออีกหนึ่งปี และได้มีการประชุมร่วมกันในวันนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่รับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นกันดังรายชื่อต่อไปนี้

 • อ.ขวัญ อายะธนิตกุล (ภาควิชาฟิสิกส์)
 • อ.นฤมล เอมะรัตต์ (ภาควิชาฟิสิกส์)
 • อ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (ภาควิชาชีววิทยา)
 • อ.ณัฐพล อ่อนปาน (ภาควิชาชีววิทยา)
 • อ.กรกนก บุญวงษ์ (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
 • อ.วารุณี สาริกา (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
 • อ.ทินกร เตียนสิงห์ (ภาควิชาเคมี)

ซึ่งได้ประชุมกันในวาระดังนี้

 • จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 ที่จะถึงนี้คือ 280 คนจากทั้งระบบโควต้าและแอดมิดชั่น
 • นักศึกษาที่มีทุนการศึกษา 29 คน (จะมีการรับทดแทนเพิ่ม ขอให้ทำเกรดเทอมหนึ่งกันดีๆ)
  • ทุนพสวท. 3 คน (2 คนจะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ อีก 1 คนจะไปเรียนหลักสูตรธรณีวิทยาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี)
  • ทุนศรีตรังทอง 16 คน
  • ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ 10 คน
 • ดูปฏิทินกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรงกับบ่ายวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
 • ทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน)
 • แผนการศึกษา
 • แนวทางให้คำปรึกษา

ประชุมกันเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 13:30-14:30 ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีนักศึกษามาปรึกษาเท่าไหร่ เพราะนักศึกษามักจะปรึกษากับอาจารย์ที่คุ้นเคยมากๆเช่นอาจารย์ขวัญและอ.นฤมลที่เลคเชอร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์กันทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่ปีนี้อาจมีโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ท่านอื่นมากขึ้น

ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/MmXAnb

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 9 มิ.ย. 2554 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เวลา 1030-1230 ซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมเพราะถึงแม้ว่าจะมีปฏิบัติการชีววิทยาในตอนเช้าของวันเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงแค่การปฐมนิเทศเหมือนกัน จึงเสร็จเรียบร้อยในเวลาอันสั้น ทำให้สามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนี้ได้

ผมอ.ณัฐพล และอ.วัชรีพร จากภาควิชาชีววิทยา (และคงต้องนับอ.ระพีด้วย) สมควรไปแสดงตัวในงานนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ทางคณะวิทย์ฯ จัดให้ โดยมีอาจารย์ท่านอื่นๆจากภาควิชาต่างๆ เช่นอ.เทียนทอง และอ.ทินกรจากภาควิชาเคมี อ.กรกนกและอ.วารุณี จากภาควิชาคณิตศาสตร์ อ.ขวัญและอ.นฤมลจากภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งเอื้อเฟื้อคาบเรียนให้มาใช้ในการปฐมนิเทศ

คุณณัฐพล แนวจำปา หรือพี่ปุ้ม แนะนำน้องๆเกี่ยวกับโปรต่ำ โปรสูง ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจ เพราะเกรดมักจะเกินอยู่แล้ว แต่จะมีบางคนที่อยู่ข่ายเฝ้าระวัง แม้ว่าเทอมแรกจะไม่มีการตัดสินใดๆ แต่เกรดเทอมแรกก็จะถูกคำนวณเป็น CUM-GPA หรือ GPAC ที่พวกเราชอบพูดกัน ซึ่งค่าที่คำนวณได้ในเทอมสองจะถูกใช้ในการประเมินสถานภาพของนักศึกษา ว่าจะได้โปรแบบไหน แต่ในที่นี้ไม่ใช่โปรโมชัน แต่เป็นโปรเบชัน มีทั้งแบบโปรฯสูง และโปรฯต่ำ ฯลฯ (รายละเอียดให้ดูจากหนังสือคู่มือฯ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่งานการศึกษา)

กว่าจะจบงานก็เที่ยงครึ่ง หิวด้วย แต่ปีนี้ทางคณะไม่เลี้ยงข้าวแฮะ -_-

ดูภาพบรรยาการการปฐมนิเทศเพิ่มเติมได้ที่กระทู้ที่ 3101 บนเว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยา