บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ชลประทาน’

โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนเวียดนาม

STT4Youths_2015_15

นักเรียนจากเวียดนามมาร่วมงานวทท.เพื่อเยาวชน ในส่วนของนักเรียนมัธยม ซึ่งเป็นเพียงชาติเดียวที่เข้าร่วมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผมไปขอถ่ายภาพด้วยหลังจากฟังนักเรียนกลุ่มนี้เล่าถึงระบบชลประทานอัตโนมัติที่ตรวจับฝนตกได้ วัดความชื้นในดินได้ สื่อสารด้วยสัญญาณวิทยุ ภายใต้ชื่อ The Smart Irrigation System

ผมเล่าว่านักเรียนไทยก็ทำโครงงานคล้ายๆกันเลย ดูจะดีใจที่มีคนคิดแบบทีมตนเองเหมือนกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements