บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘ค่าย’

ของกินที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

Montien_Riverside_20180901-02_010

ของกินขึ้นชื่อของที่นี่ก็คงจะเป็นข้าวมันไก่ ที่เมื่อมาร่วมงานค่ายปฐมนิเทศของนักศึกษาโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงต้องรับประทานเสียหน่อย

ผู้จัดค่ายฯ ให้อาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมค่ายได้ลองทานกันในมื้อเย็นของวันแรก ตามข่าวที่ได้มาคือจัดไว้ 150 จาน (ซึ่งไม่น่าจะพอ เพราะคนที่มาร่วมค่ายมีมากกว่านั้น) สำหรับนักศึกษา สามารถไปต่อคิวรับข้าวมันไก่จากบริเวณบูธข้าวมันไก่ หรือจะเลือกอาหารบุพเฟท์ที่มีให้ทานด้วยเช่นกัน ในขณะที่โต๊ะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็จะมีบริกรมาให้บริการอยู่

Link: อัลบั้มภาพของกิน

ค่ายสันทนาการ ครั้งที่ 3

ภาพงานค่ายสันทนาการ ครั้งที่ 3 จาก (SCMU Photo)

โครงการอรและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 3

วันนี้พบว่ามีของที่ระลึกเป็นเสื้ออยู่ในห่อน้อยๆวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับจดหมายขออนุมัติเงินสนับสนุนโครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 3

ของที่ระลึกค่ายเสริมศักยภาพฯ 3

ของที่ระลึกค่ายเสริมศักยภาพฯ 3

โครงการนี้เป็นของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 ณ ไร่อุษาวดี รีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือจากห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความอบอุ่นภายในครอบครัวชีววิทยา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

SAST_Grad_Camp_20130516

ภาพโดย: ณัฐพล แนวจำปา

ค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 1

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเอเซีย ถนนพยาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ: http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/graduatecamp/scheduleEvent.pdf

บรรยายพิเศษ:

 • ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ

การนำเสนอผลงาน:

 • “My Project – My Success” จำนวน 16 เรื่องที่คัดเลือกจากสถาบันในโครงการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โครงการละ 5 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที และ
 • การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย “การพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ” เป็นการระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อละ 3-4 กลุ่มย่อย นำเสนอหัวข้อละ 6-7 นาที ซักถามไม่เกิน 3 นาที (นำเสนอด้วย Power Point)

เสวนาพิเศษ:

 • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ผ่านทุนการศึกษา
 • โครงการทุนเรียนดีวิทย์ ปัจจุบัน-อนาคต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556

SciMath_DevCamp_20130404_08

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เฟซบุ๊คค่ายทุนเรียนดี ม.มหิดล

FB_SAST_MUSC_2013

Facebook page ของค่ายนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 อยู่ที่ http://www.facebook.com/sast.musc

ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 โดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

กำหนดการค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท-ศาลายา และโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

ค่ายทุนเรียนดี ครั้งที่ 4

กำหนดการ

วันอังคารที่ 26 มี.ค. 2556 (ชุดนักศึกษา)

 • ลงทะเบียน 0930
 • พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ 10:30
 • กิจกรรมรู้จัก MUSC
 • MUSC Science Tour 1
 • ชมห้องสมุดสตางค์ ถ่ายภาพ และรับประทานอาหารว่าง
 • MUSC Science Tour 2
 • เดินทางเข้าที่พัก
 • ชี้แจงกิจกรรมและกติกาค่าย
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 มี.ค. 2556 (ชุดสุภาพ)

 • เดินทางไปศาลายา
 • บรรยายพิเศษ “รู้ลึกเรื่องทุนเรียนดี”
 • กิจกรรม “สุนทรียวิทยา”
 • ชี้แจงกิจกรรม “The Battle of SAST”
 • การแข่งขัน The Battle of SAST
 • กิจกรรม An hour in life at MU Salaya
 • เสวนาเด็กทุนเรียนดี
 • ชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2556 (เสื้อค่าย)

 • ทัศนศึกษา
 • นำเสนอผลการทัศนศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • A Dinner to Remember
 • กิจกรรม “เพื่อพ้องน้องพี่ชาวทุนเรียนดี”

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2556

 • ทัศนศึกษาวัฒนาธรรม
 • เดินทางไปคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
 • พิธีปิด มอบเกียรติบัตร
 • ปิดค่าย และเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ประชุมเตรียมค่ายนักเรียนทุนโครงการพิเศษ ครั้งที่ 4

การประชุมเตรียมงานค่ายนักเรียนทุนโครงการพิเศษ ครั้งที่ 4 ที่มีแผนจะจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การประชุมเตรียมงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 14:30 ณ ห้อง K101 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทุนโครงการพิเศษเป็นผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ก่อนที่จะไปหาทีมและกรรมการที่จะมาจัดกิจกรรมเพิ่มให้นักศึกษาในค่าย

ธีมค่าย

 • Life & Learn Together with Nature (ค่ายฯ ปีพ.ศ. 2552)
 • แก้ปัญหาชีวิตเมื่อติดเกาะ (…อาจจะเป็นธีมค่ายปีพ.ศ. 2555)

นักเรียนทุนโครงการพิเศษที่จะได้เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้จะเป็นนักศึกษาจากทุนศรีตรังทอง ทุนพสวท. และทุนเรียนดี รวม 163 คน (นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3) ส่วนนักศึกษาปี 4 เคยเข้าค่ายนี้แล้วเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขนมระหว่างการประชุมได้อานิสงค์มาจากตลาดนัดคณะวิทย์

 

เฟซบุ๊คของค่ายนักเรียนทุนโครงการพิเศษ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: