บลอกอาจารย์โจ้

Posts tagged ‘คู่ขนาน’

สัมมนาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

Seminar_20130710_11

สัมมนาชีววิทยาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ถูกแบ่งออกเป็นสามห้องย่อย แต่ผมไม่ได้เข้าไปฟังหรอกครับ เพราะอยู่ระหว่างไปตางประเทศ ภาพที่ได้มานี้ก็ต้องขอบคุณทางภาควิชาที่ถ่ายภาพเก็บไว้ให้ดู

อย่างไรก็ตาม การแยกห้องย่อย และการรวมห้องเคยเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้ง ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: